เรื่อง : เลิศศักดิ์ ไชยแสง
ภาพ : พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์


จุดหมายสุดท้ายและจุดเริ่มต้นจากค่ายสารคดี 17

ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนที่ผ่านมา ค่ายสารคดีครั้งที่ 17 พร้อมกับน้อง ๆ นักเขียน ช่างภาพ และวิดีโอครีเอเตอร์กว่าห้าสิบคน ได้เดินทางทำงานสารคดีมาถึงจุดหมายสุดท้ายของค่ายในครั้งนี้แล้ว

ในงานสารคดีชิ้นที่ 3 นี้ ถือได้ว่าเป็นงานชิ้นสุดท้ายก่อนปิดค่าย น้อง ๆ ทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ตนได้ฝึกฝน มาทุ่มเทให้ผลงานงานตรงหน้าอย่างตั้งใจ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของ “คนรุ่นใหม่กลับมาให้บ้านเกิด” เพื่อสะท้อนสังคมในมุมมองอันหลากหลายอย่างสร้างสรรค์

เห็นได้จากวันเสาร์ที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา เป็นวันวิจารณ์งานครั้งสุดท้าย รวมทั้งการเรียนการสอนของทุกประเภทงานอย่างอย่างละเอียด จากครูค่ายสารคดี

ท้ายนี้ แม้จะนับว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นคำตอบให้กับน้องหลาย ๆ คน ให้ค้นพบว่างานสารคดีได้มอบอะไรให้กับตัวเขา ได้สร้างอะไรให้กับสังคม อย่างน้อย ๆ ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของนักสารคดี

 • 2022lastcamp02
 • 2022lastcamp03
 • 2022lastcamp04
 • 2022lastcamp05
 • 2022lastcamp06
 • 2022lastcamp07
 • 2022lastcamp08
 • 2022lastcamp09
2022lastcamp10
2022lastcamp11

สนับสนุนโดย

 • วิริยะประกันภัย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
 • NikonThailand

กิจกรรมโดย SarakadeeMagazine