บทบาทของนักสารคดีคงไม่ใช่แค่การบันทึกความเคลื่อนไหวของสังคม หากยังรวมถึงการสืบเสาะค้นหาด้วย “ค่ายสารคดี” จึงเปลี่ยนหัวข้อประเด็นใหม่ทุกปี เพื่อให้เกิดเรื่องเล่าใหม่ๆ ใน มุมมองใหม่ โดยนักสารคดีรุ่นใหม่
หลังร่วมคิดร่วมเขียนร่วมเรียนรู้ด้วยกันมาตลอด 5 เดือน ในค่าย ได้รู้ทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ หัดคิดหาประเด็นด้วยตนเอง ลงพื้นที่ ทำงานจริงหลายชิ้นงาน

ตอนท้ายค่ายทุกคนจะได้ทำงานชิ้นใหญ่ ซึ่งในค่ายสารคดีรุ่นที่ 17 ประจำปีนี้ ด้วยหัวข้อเรื่อง Road to Hometown รุ่นใหม่กลับมาให้บ้านเกิด

จากงานสารคดี 17 ชิ้นงาน นี่คือ 9 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นงานสารคดีที่ดีเด่นในเรื่อง ภาพ และวิดีโอ ซึ่งนอกจากรางวัลที่ได้รับ คือความภาคภูมิใจจากความมุ่งมั่นทำงานของนักสารคดีรุ่นใหม่


awardsarakadee17 4

รางวัลงานเขียนสารคดีดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่
ผลงานเขียนสารคดีเรื่อง เสน่ห์ทะเลดุหยง พาคนรุ่นใหม่กลับบ้าน
โดย ปณิชา ปานกลาง

awardsarakadee17 5

รางวัลงานเขียนสารคดีดีเด่น อันดับ 2 ได้แก่
ผลงานเขียนสารคดีเรื่อง ขยะลอแอะ ภารกิจกลับบ้านฟื้นฟูขยะและวิชาปกาเกอะญอของเก่อเส่ทู ดินุ
โดย สิทธิรัตน์ วนธรรมพงศ์

awardsarakadee17 6

รางวัลงานเขียนสารคดีดีเด่น อันดับ 3 ได้แก่
ผลงานเขียนสารคดีเรื่อง Laem Yah Rayong Surf Club : คลับของคนรักคลื่นที่จะเปลี่ยนบ้านเพให้เป็น Surf City แห่งแรกของอ่าวไทย
โดย รักษิณา สิทธิคงศักดิ์


awardsarakadee17 7

รางวัลชุดภาพสารคดีดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่
ผลงานเขียนสารคดีเรื่อง ขยะลอแอะ ภารกิจกลับบ้านฟื้นฟูขยะและวิชาปกาเกอะญอของเก่อเส่ทู ดินุ
โดย ณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล

awardsarakadee17 8

รางวัลชุดภาพสารคดีดีเด่น อันดับ 2 ได้แก่
ผลงานเขียนสารคดีเรื่อง Laem Yah Rayong Surf Club : คลับของคนรักคลื่นที่จะเปลี่ยนบ้านเพให้เป็น Surf City แห่งแรกของอ่าวไทย
โดย ธัชธรรม โตสกุล

awardsarakadee17 9

รางวัลชุดภาพสารคดีดีเด่น อันดับ 3 ได้แก่
ผลงานเขียนสารคดีเรื่อง ฮ่อมแพร่กลับบ้าน ฮ้อมงานของคนรุ่นใหม่
โดย ภาพิมล วีระเกียรติกิจ


awardsarakadee17 1

รางวัลวิดีโอสารคดีดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่
ผลงานเขียนสารคดีเรื่อง 600 Miles คลื่นทะเลเปลี่ยนชีวิต
โดย เจษฎา ขิมสุข

awardsarakadee17 2

รางวัลวิดีโอสารคดีดีเด่น อันดับ 2 ได้แก่
ผลงานเขียนสารคดีเรื่อง บ้านเกิด ที่คนรุ่นใหม่กลับมา
โดย ภูวมินทร์ อินดี

awardsarakadee17 3

รางวัลวิดีโอสารคดีดีเด่น อันดับ 3 ได้แก่
ผลงานเขียนสารคดีเรื่อง หมาเก้าหาง อีสานคลาสสิค
โดย วิศิษ กองคำ

ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัล และขอขอบคุณทุกผลงานจากนักเขียน ช่างภาพ และวิดีโอครีเอเตอร์ ค่ายสารคดี ครั้งที่ 17
พร้อมติดตามผลงานที่จะถูกนำไปพัฒนาเพื่อเผยแพร่ทางสื่อของนิตยสารสารคดี ได้เร็วๆ นี้

สนับสนุนโดย

  • วิริยะประกันภัย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
  • nikon
  • ยาดมตราโป๊ยเซียน

กิจกรรมโดย

  • SarakadeeMagazine