รวบรวม : สุเจน กรรพฤทธิ์
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

เทศมองไทย มุมมองสื่อต่างชาติต่อการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง

ท่ามกลางฝุ่นควันทางการเมืองหลังเลือกตั้ง

การเมืองไทยที่ไม่ปรกติ ทำให้พรรคก้าวไกลที่ได้ ส.ส.อันดับ 1 ยังคงต้องต่อสู้ในรัฐสภาเพื่อทำให้เจตจำนงของผู้ลงคะแนนจำนวนกว่า 14 ล้านเสียงส่งพวกเขาไปให้ถึงทำเนียบรัฐบาล

ระยะเวลา 60 วัน หรือสองเดือนหลังจากนี้ จึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญทางการเมืองว่า ฝ่ายพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิม จะสามารถตั้งรัฐบาลได้หรือไม่

ต่อไปนี้เป็นมุมมองบางส่วนของสื่อต่างประเทศที่มองการเมืองไทยซึ่งยังคงไม่กลับสู่ภาวะ “ปรกติ” มาเกือบสองทศวรรษ (หลังรัฐประหารปี 2006)

media2023election02
ที่มา The Washington Post
media2023election03
ที่มา : CNN
media2023election04
ที่มา : Aljazeera
media2023election05
ที่มา : CNA