เรื่อง : เลิศศักดิ์ ไชยแสง
ภาพ : พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ และทีมงานค่ายสารคดีครั้งที่ 18

เริ่มต้นอย่างเป็นทางการกับ ค่ายสารคดี ครั้งที่ 18 ด้วยการต้อนรับน้องๆ กว่า 100 ชีวิต เข้าสัมภาษณ์เพื่อเป็นหนึ่งใน 51 คนสุดท้ายในการเข้าอบรมสร้างนักสารคดี

ซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้ แบ่งเป็นช่วง 2 เวลาคือช่วงเช้าและช่วงบ่าย ประกอบด้วย นักเขียน ช่างภาพ และวิดีโอครีเอเตอร์

ด้านบรรยากาศการคัดเลือกนักสารคดี ทีมครูเขียน ครูภาพ และครูวิดีโอ คุยเข้มคัดคุณภาพให้ออกมาอย่างลงตัว

นอกจากนี้น้องๆ ทุกคนได้ละลายความกดดันจากเหล่าพี่เลี้ยงค่าย และบรรดาศิษย์เก่าจากค่ายสารคดี พร้อมเทคนิคสัมภาษณ์ ประสบการณ์การทำงานเบื้องต้นในการทำงานสารคดี

ก่อนเข้าสัมภาษณ์ ครูวี – วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง จากกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี กล่าวไว้ว่า “การทำงานสารคดีคือการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อาจจะมีอุปสรรคระหว่างทาง แต่หากเราได้ร่วมมือกันแล้ว จะต้องเดินไปให้ตลอดรอดฝั่งในการอบรมค่ายสารคดีกว่า 5 เดือน เพื่อสร้างงานและสร้างคนบันทึกสังคม”