สัมภาษณ์ : สุเจน กรรพฤทธิ์
ถ่ายภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โรคโควิดระบาดในปี ค.ศ.2019 หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ “สงขลา”

สำหรับคนนอกจังหวัด “อ.เมืองสงขลา” อาจไม่เป็นที่คุ้นหูเท่ากับ “อ.หาดใหญ่” ด้วยหาดใหญ่ แม้จะเป็นต่างอำเภอ แต่ก็มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าอำเภอที่ตั้งศูนย์ราชการเพราะในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา หาดใหญ่เป็นชุมทางรถไฟ ชุมทางถนนลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่นับว่ายังเป็นที่ตั้งสนามบินนานาชาติสำคัญ

เมื่อเกิดโรคระบาด การค้าการลงทุนกว่าร้อยละ 90 หยุดชะงัก ภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือภาคการท่องเที่ยว จนเมื่อเข้าสู่ปีที่สองและสามของการระบาดมีสื่อทีวีช่องหนึ่งถึงกับรายงานว่าหาดใหญ่ตายแล้ว

หลังโควิดระบาดลดลง “สารคดี” ลงไปติดตามภาพรวมเศรษฐกิจสงขลา สนทนากับหอการค้าจังหวัด ถึงความจริงที่ว่า “สงขลา-หาดใหญ่” เป็นอย่างไรหลังยุค post-covid

 ทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

“หอการค้าเป็นตัวแทน เป็นกระบอกเสียงของภาคเอกชน รับฟังข้อติดขัดจากทางภาคธุรกิจ ผ่านเวที กกร. จากนั้นเราจะนำไปหาทางแก้กับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่มีอยู่ในทุกจังหวัด ผมเพิ่งเข้ารับตำแหน่งในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา เท่าที่ทราบปัญหาใหญ่ในยุคโรคระบาดที่กระทบกับธุรกิจคือการล็อกดาวน์ ความไม่แน่นอนว่าจะปิดเมืองหรือเปิดเมืองเมื่อใด

“สถานการณ์แบบนั้นทำให้ภาคเอกชนแย่ไปหมด เพราะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เข้า โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หาดใหญ่นั้นอาศัยนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ พอการท่องเที่ยวไม่มี หลายกิจการก็ต้องปิดตัวลง มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลในช่วงนั้นก็มาทดแทนรายได้ที่หายไปได้ไม่มากนัก มาตรการลักษณะนี้จะสงผลดีกับเมืองท่องเที่ยวที่อาศัยนักท่องเที่ยวในประเทศมากกว่า