“ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมทำให้เราอ่อนแอได้ เมื่อเราให้ธรรมชาติได้ดูแลเราแล้ว เราก็ให้จิตใจที่เข้มแข็งของเรากลับไปดูแลธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา Park ใจ มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของเวที “Nature Connection ภาคปฏิบัติ: ถอดรหัสการสร้างสุขภาวะทางปัญญาด้วยธรรมชาติ” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1

หลายคนคงคิดว่าการจะเชื่อมโยงตัวเรากับธรรมชาติเป็นเรื่องห่างไกลเสียเหลือเกิน

วันนี้ Park ใจ พร้อมด้วยเครือข่าย จึงยกขบวนมาแชร์ประสบการณ์ความรู้จากการปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ

เปิดเวทีด้วย คุณวิเศษ บำรุงวงศ์ นักจัดกระบวนการเรียนรู้ ธนาคารจิตอาสา ก่อนจะส่งไม้ต่อให้คุณสุรศักดิ์ เทศขจร กระบวนกร Park ใจ คุณสาธิดา เฮ้งสวัสดิ์ Being Nature และคุณปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา Ari Ecowalk

ภายใต้หัวข้อการพูดคุยอย่างหัวใจของเครื่องมือในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประสบการณ์ตรงของผู้จัดเองนั้น เราจะเห็นถึงเครื่องมือที่ง่ายที่สุดที่วิทยากรทั้งสามท่านใช้ร่วมกันในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ นั่นคือการเปิดผัสสะหรือประสาทสัมผัสทั้งห้าไปพร้อมๆ กับการเปิดหัวใจก้าวเข้าไปสู่ธรรมชาติ

เสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งบอกกับเราว่า “Nature Connection เป็นเรื่องของทุกสาขาอาชีพ เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของนักอนุรักษ์ แต่เป็นเรื่องของเราทุกคน”

ทางหนึ่งเพื่อเข้าใจตัวเองและเยียวยาจิตใจ
ทางหนึ่งเพื่อเข้าใจธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม
ทางหนึ่งเพื่อลดตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์กลับไปสู่การดำเนินชีวิตโดยยึดธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง

ไม่ว่าปลายทางนั้นเพื่ออะไร

Nature Connection คงจะเป็นคำตอบของตัวเราเพื่อพัฒนาจิตใจพร้อมๆไปกับการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมได้

Nature Connection ภาคปฏิบัติ: ถอดรหัสการสร้างสุขภาวะทางปัญญาด้วยธรรมชาติ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วม Park ใจ ในกิจกรรมรูปแบบอื่นหรือแลกเปลี่ยนเรื่องการสัมผัสธรรมชาติด้วยกัน สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กกรุ๊ป Parkใจ

กิจกรรมดำเนินการโดย นิตยสารสารคดี เพจ Sarakadee Magazine และ Nairobroo – นายรอบรู้ นักเดินทาง