๏ สุทธาวาศชาติทุกข์แจ้ง   มรณะ เที่ยงแฮ
ผนวชหน่ายไอสูรย์สละ   เสลขได้
อาพาธเพื่อวาตะ   ตึงเมื่อย ขาเฮย
ยกเข่าคู้บาทไขว้   หัดถ์น้าวเหนี่ยวขาฯ

กรมหมื่นไกรสรวิชิต

ตามรอยฤๅษีดัดตน 79 - สุทธาวาศ

(ถอดความ) ด้วยเล็งเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ ความตายคือสิ่งเที่ยงแท้ ท้าวสุทธาวาศจึงสละราชสมบัติ ออกบวชเป็นฤๅษี ท่านเจ็บป่วยด้วยลมทำให้ตึงเมื่อยขา จึงดัดตนด้วยการนั่งยกเข่าไขว้ข้อเท้า พร้อมกับเอามือเหนี่ยวต้นขาไว้

นามฤๅษีสุทธาวาสฟังดูใกล้เคียงกับฤๅษีสุธาวาสในบทละครเรื่อง“อุณรุท”แต่ก็ยังติดขัดตรงที่ในเรื่องมิได้กล่าวถึงประวัติของท่านก่อนจะมาถือเพศเป็นฤๅษี เหมือนอย่างในโคลงบทนี้ซึ่งระบุว่าเป็นกษัตริย์ผู้เบื่อหน่ายราชสมบัติ จึงออกบวช

๏ มาจะกล่าวบทไป
ถึงพระสุธาวาสฤๅษี
อยู่ป่าปลายแดนบุรี
รัตนาธานีเมืองมาร
พฤกษารายรอบอาศรม
เงียบสงัดรื่นร่มรโหฐาน
สร่างพรตอดใจบำเพ็ญฌาน
ชำนาญหลายหมื่นปีมา
แผ่ไมตรีทั่วทุกตัวสัตว์
มัธยัสถ์เป็นองค์อุเบกขา
กองกูณฑ์พิธีบูชา
โดยเพศชีป่าพนาลี
อันหมู่สิงสัตว์ที่ร้ายกาจ
เกรงกลัวอำนาจก็หลีกหนี
เคยลงไปสรงวารี
ในโบกขรณีทุกวันวาร
ครั้นรุ่งรางสว่างเวลา
พระสิทธาจะไปสรงสนาน
ฉวยได้น้ำเต้าไม้เท้ากราน
ก็ออกจากสถานศาลาลัย

เช้าวันนั้นเอง เมื่อพระฤๅษีลงไปอาบน้ำที่สระโบกขรณี ได้พบเด็กทารกเพศหญิงในดอกบัว ซึ่งแท้จริงแล้วคือนางสุจิตรา ชายาของพระอินทร์ ผู้จุติลงมาตามเทวบัญชาแห่งพระอิศวร พระฤๅษีนำเด็กหญิงมาเลี้ยงไว้เหมือนเป็นลูก ตั้งชื่อให้ว่านางอุษา


ruesi

บทความชุด “ตามรอยฤาษีดัดตน” มีต้นทางจากหนังสือ ฤาษีดัดตน มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน โดยตัดทอนและปรับเนื้อหาใหม่ให้เหมาะกับการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ รวมถึงเสริมบางประเด็นที่มีข้อมูลใหม่ หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังจากที่หนังสือตีพิมพ์แล้ว

ฤาษีดัดตน มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน
รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสวยงาม จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เรื่อง : ศรัณย์ ทองปาน / จิตรกรรมดิจิตัล : สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ๒๕๖๔
ปกแข็ง ๑๘๔ หน้า ๖๙๐ บาท

จากต้นฉบับลายเส้นฝีมือชั้นครูสมัยรัชกาลที่ ๓ อายุเกือบสองศตวรรษ คลี่คลายด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล สอดประสานกับฝีมือศิลปินร่วมสมัย ก่อกำเนิดเป็นภาพจิตรกรรมไทยฤๅษีดัดตนชุดใหม่ที่งามวิจิตรทั้ง ๘๐ ท่า รวบรวมไว้อย่างครบครันในรูปเล่มหนังสือปกแข็ง ฤๅษีดัดตน มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชนโดยสำนักพิมพ์เมืองโบราณ ตีพิมพ์คู่กับคำโคลงประจำภาพสำนวนดั้งเดิม และการถอดความเป็นภาษาปัจจุบัน พร้อมบทนำเสนอการศึกษาประวัติศาสตร์และความสืบเนื่องขององค์ความรู้ อันนับเนื่องเป็นหนึ่งใน “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ”

สั่งซื้อหนังสือ