วัตถุดิบ ที่นำมาใช้ผลิตยาสมุนไพร
ทางเลือกของชาวบ้าน
ที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

เรื่อง : ขวัญใจ เอมใจ | ภาพ : บุญกิจ สุทธิญาณานนท์

     โรงพยาบาล บางกระทุ่ม เป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ของอำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยทั่วไปแล้ว ก็ไม่ต่างไปจาก โรงพยาบาล ประจำอำเภอ ที่มีกระจัดกระจาย อยู่ทั่วประเทศมากนัก แต่ในวันนี้ เมื่อมีคนไข้คนหนึ่ง เดินเข้ามา ที่โรงพยาบาล บางกระทุ่ม และได้รับการตรวจ วินิจฉัยอาการ ด้วยการแพทย์ แผนปัจจุบันแล้ว แทนที่การถือใบสั่งยา ไปรอรับยาที่ห้องจ่ายยาด้านนอก เหมือนเช่นเดิม แพทย์
วัตถุดิบ ที่นำมาใช้ผลิตยาสมุนไพร จะเสนอทางเลือกใหม่ ให้คนไข้ ด้วยการ เสนอ การรักษา แบบการแพทย์ แผนไทย (ซึ่งอันที่จริงนั้น ก็เป็นหนทาง แห่งสุขภาพ ที่มีมาเนิ่นนานแล้ว ในสังคมไทย) ไม่ว่าจะเป็น การใช้ยาสมุนไพร การนวด การอบ โดยจะชี้ ข้อดี ข้อเสีย ให้คนไข้ทราบ ก่อนตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง
วัตถุดิบ ที่นำมาใช้ผลิตยาสมุนไพร ข้อดี ประการสำคัญที่คนไข้ ของ โรงพยาบาล บางกระทุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่
วัตถุดิบ ที่นำมาใช้ผลิตยาสมุนไพร ก็คือ ชาวบ้าน ในละแวกอำเภอ บางกระทุ่มนั้น เองเล็งเห็น ก็คือ ราคาของยา สมุนไพร ที่ถูกกว่า "ยาฝรั่ง" ประมาณ ๓-๘ เท่า! ในขณะที่ ความเชื่อมั่น ในประสิทธิภาพ ของยาสมุนไพร ในการรักษา ความป่วยไข้ อันเคยเป็น จุดอ่อน ประการสำคัญ ของ การแพทย์แผนไทย ในท่ามกลาง การครอบครองพื้นที่สุขภาพ ของ "ยาฝรั่ง" -- การแพทย์ แผนปัจจุบัน
(อ่านต่อหน้า ๒/๓)

สารบัญ | จากบรรณาธิการ | ผลไม้พื้นเมือง | รพ.บางกระทุ่ม 2/3 | ปลาบึก | กระถินณรงค์

[email protected]

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) หน้าที่แล้ว (Previous Page) หน้าถัดไป (Next Page)