Click here to visit the Website

เอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๑๓: อีกหนึ่งความทรงจำของการเป็น 'เจ้าภาพ'
เรื่อง: กุลธิดา สามะพุทธิ / ภาพ: ฝ่ายภาพ สารคดี


.....๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๑ มีเหตุการณ์ ไม่ปรกติบางอย่าง เกิดขึ้น ที่ประเทศไทย
.....รัฐบาล ประกาศ ให้โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ปิดชั่วคราว, มีการเปิดใช้ ทางด่วน สายใหม่, ร้านอาหาร เกือบ ๖,๐๐๐ ร้าน ตลาดสดอีก ๖๕ แห่ง ถูกตรวจสอบ ความสะอาด และคุณภาพของอาหาร อย่างเข้มงวด, ขอทาน คนจรจัด เด็กเร่ร่อน ถูกพาตัวออกจากสถานที่ และถนนสายสำคัญในกรุงเทพ, เนื้อสัตว์ ๗๐ ตัน ผัก ๖๐ ตัน ผลไม้ ๔๐ ตัน ข้าว ๑๕ ตันและไข่ไก่ อีกกว่า ๓ แสนฟอง ถูกเตรียมไว้ ต้อนรับ ผู้มาเยือน นับหมื่นคน ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ จัดทำ "แผนเผชิญเหตุ สำหรับ ปัญหาการก่อการร้ายสากล" ตำรวจภูธรภาค ๑ เรียกตัวหัวหน้าชุด ควบคุมฝูงชน มาฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษ...

อ่านหน้าต่อไป -->

สารบัญ | เอเชี่ยนเกมส์ | วัดเจดีย์หอย | หมาหริ่ง

[email protected]
สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) หน้าที่แล้ว (Previous Page) หน้าถัดไป (Next Page)