นามสกุล หลังแต่งงานนามสกุล หลังแต่งงาน

( ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่ )
.....คำถามนี้เป็นข้อถกเถียงในสังคมไทย มานานหลายสิบปี เพราะผู้หญิงหลายคน มีความรู้สึกว่า กฎหมายเดิม ที่บังคับให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ต้องเลือกใช้นามสกุลสามี เป็นเรื่องไม่ยุติธรรม
.....กฎหมายฉบับแรก ที่เป็นจุดเริ่มต้น ของข้อถกเถียง คือ พระราชบัญญัติ ขนานนามสกุล พ.ศ. ๒๔๕๖ มาตรา ๖ ซึ่งเป็นกฎหมายในสมัย รัชกาลที่ ๖ ระบุว่า
....."หญิงใด ทำการสมรสมีสามีแล้ว ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี และคงใช้ชื่อตัว และชื่อสกุลเดิมของตนได้"
.....กฎหมายฉบับนี้ มีผู้ตีความ เป็นสองความหมาย ความหมายหนึ่ง บอกว่า ผู้หญิงที่สมรสแล้ว จะต้องเปลี่ยนเป็น ชื่อสกุลสามี เท่านั้น หากต้องการ ใช้ชื่อสกุลเดิม ควรวงเล็บไว้ข้างท้าย ส่วนอีกความหมายหนึ่ง บอกว่า กฎหมายฉบับนี้ เปิดโอกาส ให้หญิงที่สมรสแล้ว สามารถใช้ชื่อสกุลเดิมได้ เพื่อเป็นการ บอกเทือกเถาเหล่ากอของหญิงนั้น ว่ามาจากสกุลใด
.....ต่อมาในปี ๒๕๐๕ คณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยว่า "หญิงมีสามี ต้องใช้ชื่อสกุลของสามี" เป็นหน้าที่ ไม่ใช่สิทธิ จึงมีการแก้ไข พ.ร.บ. ขนานนามสกุลฉบับเดิม โดยตัดหลักการที่ว่า "คงใช้ชื่อตัว และชื่อสกุลเดิม ของตนได้" ออกไป เหลือเพียง บทบัญญัติที่มีข้อความ ในมาตรา ๑๒ ว่า "หญิงมีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลสามี"
.....หลังจากประกาศใช้ บทบัญญัติดังกล่าว ทำให้ผู้หญิงหลายคน เกิดความไม่พอใจ เนื่องจาก การบังคับ ใช้นามสกุลสามี หลังแต่งงาน ทำให้เกิดผลกระทบ ต่อเพศหญิง ในแง่กฎหมาย และความคิด ความเชื่อ ในสังคมไทย อาทิ การสืบทอดมรดก ทัศนคติเรื่อง การมีบุตรชาย สำหรับสืบสกุล โอกาสทางการศึกษา ที่แตกต่างกัน ระหว่างลูกสาว กับลูกชาย
.....ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริม และประสานงาน สตรีแห่งชาติ ได้พยายาม เสนอ ร่างพระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล โดยมีการ ปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดตาม พ.ร.บ. ฉบับเดิม ในมาตรา ๑๒ ๑๓ และ ๑๔ โดยเสนอให้ "ชาย และหญิง เมื่อสมรสแล้ว สามารถใช้ ชื่อสกุลเดิมของตน หรือชื่อสกุลของ คู่สมรสก็ได้" ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติรับหลักการไปเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ แต่ผลปรากฏว่า เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงมหาดไทย กลับเสนอให้มี การทบทวน และแสดงความไม่เห็นด้วย ในการเลือกใช้นามสกุลเดิม ของหญิงที่แต่งงานแล้ว โดยให้เหตุผลไว้ หลายประการ อาทิ เรื่องความแตกแยกในครอบครัว และความสับสน ของคนในสังคม คำทักท้วงดังกล่าว ส่งผลให้ร่าง พ.ร.บ. หยุดชะงักลงกลางครัน
.....ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะเดินทางไปถึงดวงดาวหรือไม่ เราคงต้องรอลุ้นกันต่อไป ?

ร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
คลิกที่นี่


ธนวดี ท่าจีน นามสกุล หลังแต่งงาน สมัคร สุนทรเวช

ธนวดี ท่าจีน
ผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อนหญิง

สมัคร สุนทรเวช
หัวหน้าพรรคประชากรไทย

ส นั บ ส นุ น
  • การเลือกใช้ นามสกุลของตัวเอง เป็นการส่งเสริม ทัศนคติ ที่ถูกต้อง ต่อเพศหญิงว่า ไม่ได้ตกเป็น ทรัพย์สมบัติ ของสามี ทำให้ สามีภรรยา เคารพซึ่งกันและกัน
  • กรณีนี้ สอดคล้องกับ บรรทัดฐานสากล ตามอนุสัญญา ว่าด้วยการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรี ทุกรูปแบบ และแผนปฏิบัติการ ปักกิ่ง ที่รับรอง ในการประชุม ระดับโลก ว่าด้วยสตรี ซึ่งประเทศไทย ได้ลงนามไว้แล้ว
  • การเลือกใช้ นามสกุลของตัวเอง ไม่ได้เป็น สาเหตุของ การทำให้ ครอบครัว แตกแยก เพราะความสัมพันธ์ ในครอบครัว จะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยอื่น ๆ อีกมาก

คั ด ค้ า น

  • กฎหมายเดิม ดีอยู่แล้ว ถ้าผู้หญิง อยากใช้นามสกุลเดิม ก็ควรวงเล็บเอาไว้
  • ถ้าเลือกใช้ นามสกุลตนเองได้ จะเกิดความสับสน ในครอบครัว ไม่รู้ว่า เป็นเมียใคร เป็นลูกใคร
  • เรื่องกดขี่ทางเพศ ไม่เกี่ยวกับเรื่อง นามสกุล ต่อให้แก้กฏหมายนี้ ก็ไม่ได้ทำให้ ผู้หญิง กับผู้ชาย เท่าเทียมกัน

อ่านฝ่ายสนับสนุน คลิกที่นี่
click here
กลับไปหน้า สารบัญ อ่านฝ่ายคัดค้าน คลิกที่นี่
click here

แล้วคุณล่ะ สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
.เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่
พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันแจ้ง ผู้ดูแลเว็ป (WebMaster) ขอบคุณครับ


บางส่วนของทั้งคู่ ถูก และ หลายส่วนของทั้งคู่ ผิด ...เหตุผลของท่าน สมัครจะน่าฟังกว่านี้เยอะ รู้จักนำการศึกษาที่มีมาปรบัใช้ให้เป็นประโยชน์ ผู้หน้าด้าน ที่ต่างจากผู้ชายน่าทนที่พูดจาแบบนี้ สมัยก่อนเขาเรียกกันว่าปากไม่มีหูรูด รูตูดยังสะอาดกว่าปากเอ็ง...นี่ไม่ได้หยาบคายนะคะ แต่ชาวบ้านสมัยก่อนเขาพูดกันเช่นนี้จริงๆ
..
- Sunday, November 16, 2003 at 04:45:55 (EST)

สนับสนุนค่ะ เพราะผู้หญิงบางคนก็มีเหตุผลของเค้าในการที่ต้องการเลือกใช้นามสกุลของตัวเอง และคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความรักในครอบครัวว่าจะลดน้อยลงหรือไม่
จันทร์ผา กิ๊มประพันธ์ <[email protected]>
- Thursday, September 18, 2003 at 23:35:02 (EDT)

สนับสนุนค่ะ เพราะผู้หญิงบางคนก็มีเหตุผลของเค้าในการที่ต้องการเลือกใช้นามสกุลของตัวเอง และคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความรักในครอบครัวว่าจะลดน้อยลงหรือไม่
จันทร์ผา กิ๊มประพันธ์ <[email protected]>
- Thursday, September 18, 2003 at 23:33:34 (EDT)

สนับสนุนค่ะ เพราะผู้หญิงบางคนก็มีเหตุผลของเค้าในการที่ต้องการเลือกใช้นามสกุลของตัวเอง และคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความรักในครอบครัวว่าจะลดน้อยลงหรือไม่
จันทร์ผา กิ๊มประพันธ์ <[email protected]>
- Thursday, September 18, 2003 at 23:33:24 (EDT)

สนับสนุนค่ะ เพราะผู้หญิงบางคนก็มีเหตุผลของเค้าในการที่ต้องการเลือกใช้นามสกุลของตัวเอง และคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความรักในครอบครัวว่าจะลดน้อยลงหรือไม่
จันทร์ผา กิ๊มประพันธ์ <[email protected]>
- Thursday, September 18, 2003 at 23:32:45 (EDT)

สนับสนุนค่ะ สิทธืสตรี ควรมีได้เท่าเทียมบุรุษนะคะ ถ้าผู้หญิงเปลี่ยนไปใช้นามสกุลผู้ชายได้ งั้นก็ควรให้ผู้ชายเปลี่ยนมาใช้นามสกุลผู้หญิงได้บ้างซิค่ะ สมัยนี้ไม่ใช่มีเพียงแต่ผู้ชายนะคะที่หาเลี้ยงผู้หญิง ผูหญิงหลายๆคน ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว และบางคนยังต้องหาเลี้ยงสามีอีกด้วยค่ะ ไหนหล่ะค่ะ ความยุติธรรมของสังคม ที่มีให้กับผู้หญิง คนเราควรมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนะคะ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2540 หมวด3 ค่ะ
พัชฌา ศรีวิเศษกุศล <[email protected]>
- Wednesday, August 20, 2003 at 07:49:51 (EDT)

สนับสนุนพรบ.ฉบับนี้
Pornrung Wannamanit <[email protected]>
- Friday, August 01, 2003 at 05:41:02 (EDT)

สนับสนุน
ศัลยธิดา อักษรมัต <[email protected],com>
- Sunday, July 27, 2003 at 23:48:00 (EDT)

สนับสนุน
ศัลยธิดา อักษรมัต <[email protected],com>
- Sunday, July 27, 2003 at 23:47:53 (EDT)

หนับหนุนคร๊าบบบบบ ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าเมียผมจะบ้าจี้กับ กฏหมายปัญญา..........ชน หรือปล่าว เพราะผมบอกเขาง่าย ๆ ว่าผมจะหาเลี้ยงคนที่นามสกุลเดียวกับผม........และอีกข้อคือถ้าเปลี่ยนนามสกุลกับไปใช้นามสกุลเดิมก็ถือว่ามีแนวโน้มว่าสำส่อนครับ อ้อ...ที่บอกว่ากฏหมายให้ใช้นามสกุลคู่สมรสได้นะ....ระวังนะครับ...จะมีอาชีพใหม่.....หญิงไทยรับจ้างแต่งงานผู้ลี้ภัยหรือลักลอบเข้าเมือง(จากคนต่างด้าวกลายเป็นคนถูกกฏหมาย) หมายเหตุ....ถ้าลูกใช้นามสกุลทั้งพ่อและแม่รวมกันจะได้ไหม?????ใครก็ได้ช่วยตอบหน่อยครับ
อิอิ
- Tuesday, July 01, 2003 at 01:48:19 (EDT)

เห็นด้วยกับท่าน สมัคร สุนทรเวช กฎหมายที่จำเป็นต้องผ่านการพิจารณามีตั้งมากมายทำไมถึงทำเรื่องนี้เสนอก่อน ไม่มีใครเรียกร้องทำเพื่อเอาหน้าเท่านั้นหรือ พยายามทำในสิ่งด้อยค่า สนองอารมณ์ตนเอง ถามประชาชนก่อนก็ไม่มี พูดมาตามตรงดีกว่าว่าผลักดันกฎหมายนี้เพื่ออะไร ประชาชนให้อภัย
สิทธิศักดิ์ วัฒนพานิชกุล <[email protected]>
- Saturday, June 14, 2003 at 17:04:13 (EDT)

เห็นด้วยกับท่าน สมัคร สุนทรเวช กฎหมายที่จำเป็นต้องผ่านการพิจารณามีตั้งมากมายทำไมถึงทำเรื่องนี้เสนอก่อน ไม่มีใครเรียกร้องทำเพื่อเอาหน้าเท่านั้นหรือ พยายามทำในสิ่งด้อยค่า สนองอารมณ์ตนเอง ถามประชาชนก่อนก็ไม่มี พูดมาตามตรงดีกว่าว่าผลักดันกฎหมายนี้เพื่ออะไร ประชาชนให้อภัย
สิทธิศักดิ์ วัฒนพานิชกุล <[email protected]>
- Saturday, June 14, 2003 at 17:04:05 (EDT)

เห็นด้วยกับท่าน สมัคร สุนทรเวช กฎหมายที่จำเป็นต้องผ่านร่างมีตั้งมากมายทำไมถึงทำเรื่องนี้เสนอก่อน ไม่มีใครเรียกร้องทำเพื่อเอาหน้าเท่านั้นหรือ พยายามทำในสิ่งด้อยค่า สนองอารมณ์ตนเอง ถามประชาชนก่อนก็ไม่มี พูดมาตามตรงดีกว่าว่าผลักดันกฎหมายนี้เพื่ออะไร ประชาชนให้อภัย
สิทธิศักดิ์ วัฒนพานิชกุล
- Saturday, June 14, 2003 at 17:02:33 (EDT)

เห็นด้วยกับท่าน สมัคร สุนทรเวช กฎหมายที่จำเป็นต้องผ่านร่างมีตั้งมากมายทำไมถึงทำเรื่องนี้เสนอก่อน ไม่มีใครเรียกร้องทำเพื่อเอาหน้าเท่านั้นหรือ พยายามทำในสิ่งด้อยค่า สนองอารมณ์ตนเอง ถามประชาชนก่อนก็ไม่มี พูดมาตามตรงดีกว่าว่าผลักดันกฎหมายนี้เพื่ออะไร ประชาชนให้อภัย
สิทธิศักดิ์ วัฒนพานิชกุล
- Saturday, June 14, 2003 at 17:02:22 (EDT)

ผมเห็นด้วยกับคุณสมัคร พวก สว.หญิง คอยแต่เรียกร้องเรื่องไม่เป็นเรื่อง พวกเราเลือกให้พวกคุณเป็น สว. ให้มาช่วยแก้ไขปัญหาภาพรวมของประเทศ ซึ่งปัญหาของประเทศไทยมีมากมายที่เร่งด่วนและยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่ สว.หญิงคอยมาคิดเรื่องหยุมหยิม ผมเสียดายภาษีอากรที่ประชาชนต้องเสียเป็นเงินเดือนจริง ๆ
ศรายุทธ มาลัย <[email protected]>
- Tuesday, June 10, 2003 at 00:19:22 (EDT)

ฉันถือว่าการเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงานคือการให้เกียรติสามี และเคารพในบรรพบุรุษของเขา
ดาริกามณี ฯมนตรี
- Monday, May 12, 2003 at 12:34:32 (EDT)

it matters in terms of feminism because it gives women the RIGHT to CHOOSE. it is about the right to choices in life. If the law gives women the right to choose whose name they carry after marriage, how is that not making women more equal?
chasa
- Tuesday, April 22, 2003 at 03:42:20 (EDT)

ดิฉันไม่สนับสนุนหรือคัดค้าน เพราะ ว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนหรือไม่อยู่ที่ว่าเปลี่ยนแล้วมีการแปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่นั้นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คงจะเป็นความรักของคนทั้งสองมากกว่าการใช้นามสกุล ดิฉันเป็นคนที่คิดในทางที่ดี
ขอเป็นกลาง
- Saturday, April 19, 2003 at 07:09:15 (EDT)

สนับสนุน
ธนิสา ทับจีน
- Thursday, March 13, 2003 at 08:14:45 (EST)

ทีแรกก็เฉยๆ เปิดกว้างไว้ก็ดี ใครพอใจแบบไหนก็เลือกเอา แต่พอมาอ่านที่คุณสมัครวิจารณ์ เลยทำให้มีอารมณ์นิดๆ เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้น่าจะใช้สมองกลั่นหรองความคิดก่อนที่จะใช้ปากที่ท่านจะนำไปฝังชิปพูดออกมา
ผู้หญิงคนหนึ่ง
- Monday, January 20, 2003 at 00:07:51 (EST)

เห็นด้วยเพราะชายหญิงสิทธิเท่าเทียมกัน
รัน <[email protected]>
- Sunday, December 29, 2002 at 22:16:49 (EST)

สามีของดิฉันค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (ชายเป็นใหญ่) แต่ใจฉันเองเห็นด้วยอย่างมากกับการข้อเสนอนี้ อีกอย่าง ในเรื่องการติดตามค่าเลี้ยงดูก็เช่นกัน ส่วนใหญ่เท่าที่ประสบพบเจอมาก มากกว่า 90 % ที่ฝ่ายชายทิ้งให้ฝ่ายหญิงรับผิดชอบทั้งหมด หลังจากที่ได้ หย่าร้างกันไปแล้ว และไม่สามารถบังคับคดีได้สำเร็จ และไม่มีใคร รับผิดชอบกับความลำบากของลูกผู้หญิง ส่วนฝ่ายชายนั้นก็ตามประสา ได้ใหม่และลืมเก่า เป็นวัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อไรสังคมเท่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้สักที
ศรัญญา (กลำพบุตร) อยู่ครบ <[email protected]>
- Monday, October 07, 2002 at 04:30:49 (EDT)

สนับสนุนค่ะ ให้ฝ่ายหญิงมิสิทธิ์เลือก
maratee
- Thursday, September 26, 2002 at 03:50:56 (EDT)

มันเป็นเรื่องที่แย่มาก ๆ ถ้าทัศนวิสัยของนักการเมืองไทยปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนในการวิพากษ์รัฐธรรมนูญ ประเด็นความเท่าเทียมกันแบบนี้ ฉันไม่เห็นด้วยกับทุกถ้อยคำที่คุณสมัครพูด คุณกล่าวว่า ทำไมผู้หญิงไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะสาสมกับความเท่าเทียมกัน แต่สิ่งที่ฉันรู้มาตลอดคือ ผู้ชายตะหากที่ไม่เคยทำในสิ่งที่ผู้หญิงทำสักบ้างล่ะ กี่ยุคสมัยที่ผู้หญิงต้องถลกผ้าถุงทำหน้าที่ราวกับผู้ชายต่อสู้ แต่มีสักเสี้ยวนาทีไหมที่ผู้ชายคิดจะมาทำในสิ่งที่ผู้หญิงเป็น เลวมาก คุณไม่เคยเห็นความสำคัญในประเด็นนี้เลย หนำซ้ำยังมองว่าเรื่องผู้หญิงไร้สาระอีกด้วย ฉันคนหนี่งที่เกิดเป็นผู้หญิง และคิดว่าการเลือกนามสกุลของตัวเองให้ชีวิตตัวเองมันสำคัญมาก แต่ถ้าเป็นเช่นนี้ ก็ไม่ขอแต่งงานและใช้นามสกุลคนอื่นให้เสียชาติเกิดหรอก
จอมญาดา ชื่นประจักษ์กุล <[email protected]>
- Thursday, August 22, 2002 at 05:11:25 (EDT)

สนับสนุน เนื่องจากในปัจจุบันผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชายในด้านการใช้คำนำหน้าและนามสกุล โดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือเมื่อหย่าร้างกับสามีก็ใช้คำว่านาง แทนที่จะใช้คำว่านางสาวเพียงอย่างเดียวเหมือนกับผู้ชายที่ใช้คำว่านายตลอดกาล
เลียม พงษ์อุดทา <[email protected]>
- Friday, January 11, 2002 at 03:03:14 (EST)

สนับสนุนให้ใช้ชื่อสกุลเดิมหรือเปลี่ยนนามสกุลตามความพึ่งพอใจของฝ่ายภรรยาเพราะไม่ว่าจะใช้ชื่อสกกุลใดหากมีใจที่เชื่อมั่นต่อกัน รักกันแล้วชื่อสกุลไม่เป็นปัญหาแน่นอน
เกศิณี ดิลกคุณากร
- Tuesday, November 14, 2000 at 09:43:54 (EST)

สนับสนุน เพราะผู้หญิงควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกใช้นามสกุลเดิมได้
yaowapa larnrimthong <[email protected]>
- Monday, September 25, 2000 at 05:26:33 (EDT)

สนับสนุนให้ใช้นามสกุลตัวเองได้ เพราะใคร ๆ ก็รักชื่อ นามสกุลของตัวเอง ใช้มาตั้งแต่เกิด ควรมีสิทธิที่จะเลือกได้ถ้าไม่ประสงค์จะเปลี่ยน ไม่ควรจะจำกัดว่าต้องใช้นามสกุลสามี คิดถึงใจเขาใจเราบ้าง ถ้าให้สามีมาใช้นามสกุลผู้หญิงบ้าง แบบนี้จึงจะยุติธรรมดี
lady2000 <[email protected]>
- Friday, September 08, 2000 at 00:08:05 (EDT)

ขอสนับสนุน
นางสาวประภัย อินทร์เหมือน
- Friday, August 25, 2000 at 08:37:43 (EDT)

i'm agree with khun thanawdee. samak.. go f- - k your self.
fay
- Monday, August 07, 2000 at 14:28:41 (EDT)

คัดค้าน เหตุผลคือ ในปัจจุบันผู้หญิงไม่ใช่ ช้างเท้าหลัง ไม่ใช่คนที่ต้องคอยเงินเดือนจากสามี การที่พูดเช่นนี้ ไม่ใช่ว่าต้องการสร้างความแตกแยกภายในครอบครัว แต่ลองคิดถึงใจของผู้หญิงดูบ้างว่า ผู้หญิงคนนึงใช้นามสกุลของตนเองมา อย่างน้อยเป็นเวลา 20 ปี แล้วอยู่ๆเมื่อแต่งงาน แล้วมาบังคับให้เขาต้องเปลี่ยนนามสกุล ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเขามาตั้งแต่เกิด ลองคิดกลับดูสิว่า ถ้าให้ผู้ชายเปลี่ยนบ้าง ผู้ชายอยากจะเปลี่ยนมั้ย
Tipaporn <[email protected]>
- Sunday, August 06, 2000 at 11:16:10 (EDT)

ผู้หญิงที่สนับสนุนควรจะเอาเวลานี้ไปคิดทบทวนดูว่า จะทำอย่างไรให้ลูกของผู้ชายที่เราไม่ต้องการนามสกุลของเขาเป็นคนดีให้ได้ ฟุ้งซ่านน่า กลับตัวกลับใจ สังคมยังให้อภัย นะ นะจ๊ะ อ้อ แล้วจะแต่งกับเขาทำไมถ้าคิดกังวลแค่เรื่องนามสกุลที่ต้องเปลี่ยนไป หือ
แมน <[email protected]>
- Sunday, August 06, 2000 at 10:16:22 (EDT)

ที่แน่ๆ พรบ. สิทธิเลือกใช้นามสกุลของผู้หญิง ไม่ผ่านมติสภา ฮ่า ! ฮ่า! ฮ่า ! พระแสงที่ว่าคือความไม่เข้าท่าของ feminist ทั้งหลาย เช่น lady bus น่าจะคิดเรื่องมีสาระกว่านี้ จำพวก trend fashion อาหารรสดี จิวเวลลี่ชุดงาม
ขอ สมัคร เป็นผู้ว่าฯ
- Thursday, August 03, 2000 at 04:05:20 (EDT)

คงสับสนน่าดูเวลานับญาต การมีนามสกุลนอกจากบอกเชื้อสายแล้ว ควรมีประโยชน์ในการพิจารณาเลือกคู่ครองที่มี DNA ห่างจากเราไปสักหน่อย
อัญชลี สินธุสอน
- Monday, July 31, 2000 at 07:21:08 (EDT)

เป็นกลางครับ เพราะว่าไม่รู้ว่าจะ มาเถียงกันหาอะไร ในเมื่อต่าง คนต่างอยู่ก็ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อ อยากจะอยู่ด้วยกัน ก็ต้องมี การประนีประนอมยอมความ กันได้เป็นเบื้องต้น ถ้ายังแต่ง แล้วกลับบอกว่า ฉันอยากมี สิทธิเลือกของฉัน เธออยู่ส่วน ของเธอไปแล้วกัน อย่างนี้ จะสมรสกันหาพระแสงอะไร
คนบ้า
- Sunday, July 30, 2000 at 23:28:13 (EDT)

คัดค้านค่ะ เพราะว่าการที่เราใช้นามสกุลสามีนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ชาย แต่เราก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในทางสังคมทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้หญิงเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับนามสกุลที่ใช้หลังจากแต่งงานแล้ว
นางสาวรุ่งรัตน์ ชมชื่น <[email protected]>
- Friday, July 28, 2000 at 05:28:06 (EDT)

สนับสนุน ให้สตรีเลือกใช้นามสกุลใดก็ได้หลังแต่งงาน แต่ควรมีการแก้กฎรัเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดความอิสระอย่างแท้จริง ไม่ใช่พอใช้นามสกุลของตัวเองแล้ว ทำโน่นไม่ได้ ทำนี่ไม่ได้ เพราะกฎระเบียบอื่นยังไม่ได้แก้ตาม สตรีก็มีสิทธิที่จัรักวงศตระกูลของตนและมีสิทธิที่จะเลือกเท่าเทียมกับชายไม่ใช่หรือ แม้ว่าในบางเรื่องสตรีจะด้อยกว่า แต่บางเรื่องสตรีก็เหนือกว่า ไม่งั้นจะมีคำว่า "กลัวเมีย" เกิดขึ้นหรือ
กนกวรรณ (กนกากร) อุโฆษกิจ <[email protected]>
- Tuesday, July 25, 2000 at 23:03:41 (EDT)

รัฐบาลไม่มีอะไรจะทำกันแล้วหรือไง ถึงเอาเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องขึ้นมาทำให้เป็นเรื่อง .... ไร้สาระ
wecchayun soungjuic <[email protected]>
- Monday, July 24, 2000 at 23:18:07 (EDT)

เราจะคอยดูผลงานของคุณ คุณผู้ว่าสมัคร
batman <[email protected]>
- Monday, July 24, 2000 at 00:27:15 (EDT)

สนับสนุนให้เลือกใช้ของใครก็ได้ แล้วก้อไม่เห็ฯด้วยกับคุณสมัคร ไม่เข้าใจว่าคุณสมัครจะลุกขึ้นเพื่อออะไร เพื่อความเป็นผู้ชายเหรอ อยากถามว่าถ้าผู้ชายนั่งอยู่เฉยๆ แล้วจะมีลูกได้หรือเปล่า คุณเป็นผู้ชายคุณควรจะให้เกียรติผู้หญิงสักนิดหนึ่ง ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะหาเลี้ยงตัวเองไม่เป็น ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงตั้งมากมายที่หาเลี้ยงผู้ชาย และมีผู้หญิงตั้งมากมายที่เก่งกว่าผู้ชาย แล้วก้อไม่ดีแต่พูด กฎเกณฑ์ของความรักและการมีลูกขึ้นอยู่กับทั้งสามีและภรรยา การเปิดโอกาสให้ภรรยาสามารถเลือกใช้นามสกุลได้ ไม่เป็นการบังคับว่าภรรยาห้ามใช้นามสกุลสามี เลยไม่ค่อยเข้าใจที่ฝ่ายคัดค้านพูดถึง มันไม่เห็นจะเกี่ยวกัน
kai b. <[email protected]>
- Monday, July 24, 2000 at 00:15:48 (EDT)

สนับสนุน
Mng
- Sunday, July 23, 2000 at 23:11:17 (EDT)

ในความคิดเห็นของตนเองแล้วหาก สามีภรรยาคูใดที่ได้อยู่กินด้วยกันแล้วนั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้อย่างใดสมควรให้ฝ่ายหญิงมีสิทธิในการเลทอกเลทอกใช้นามสกุลได้ แต่ถ้าหากสมรสกันแล้วน่าจะใช้นามสกุลของสามี
พัชราภรณ์ เลิศเทอดสกุล <[email protected]>
- Saturday, July 22, 2000 at 04:42:48 (EDT)

ผมคิดว่าหญิงควรมีสิทธิเท่าเทียมในการเลื่อนามสกุลหลังแต่งงานครับ แต่งง ๆ ที่คุณสมัครคัดค้าน เหมือนเป็นการทำลายคะแนนเสียงคุณสมัครหรือเปล่าเนี่ย กระทู้นี้มีเบื้องหลังหรือเปล่าครับ ?
วริทธิ์ <[email protected]>
- Friday, July 21, 2000 at 11:31:39 (EDT)

การใช้นามสกุลตัวเอง หรือของสามี และการข่มเหง การละเมิดสิทธิ หรือการกดขี่ทางเพศไม่เกี่ยวข้องกันเลยสักนิด ขึ้นอยู่กับความคิด การมีจริยธรรมของแต่ละบุคคล ใช่ว่าใช้นามสกุลตัวเอง สามีจะไม่ทุบตี หรือใช้นามสกุลสามีแล้วต้องบูชาสามีตลอดไป กาลสมัยได้เปลี่ยนไปแล้ว การวางตัวของหญิงก็ดี ชองชายก็ดี หากไม่เป็นไปตามครรลองของการครองคู่ ควรจะถูกประนามมากกว่า
ไม่เห็นด้วยกับกฏหมาย
- Friday, July 21, 2000 at 04:03:04 (EDT)

เกลียดสมัครค่ะ
บุ๋ม
- Friday, July 21, 2000 at 03:14:20 (EDT)

สนับสนุน
supa donsrichun <[email protected]>
- Friday, July 21, 2000 at 01:13:12 (EDT)

ผมชอบความคิดเห็น และเหตุผลของคุณสมัครฯ เหมือนกัน เพราะจะเกิดความสับสน ไม่รู้ว่าใครลูกเต้าเล่าใคร แต่คุณสมัครฯ อาจจะใช้คำพูดที่หนักไป ตรง ๆ เกินไป
ปรัชญา เลาหรุ่งชัยฤทธิ์ <[email protected]>
- Friday, July 21, 2000 at 00:14:50 (EDT)

Dear Friends, Pls exercise your vote this Sunday and even better if you all won't vote this guy
A
- Thursday, July 20, 2000 at 22:24:09 (EDT)

คัดค้าน
kultida polseeda
- Thursday, July 20, 2000 at 00:37:46 (EDT)

คัดค้านความคิดของนายสมัคร
pinit <[email protected]>
- Thursday, July 20, 2000 at 00:21:46 (EDT)

คัดค้าน เพราะเรื่องนามสกุลนี้ก็ได้มีมาตั้งแต่สมัย ร.6 แล้ว ถ้าเราคิดว่ามันไม่ดีก็เท่ากับว่า เราว่าพระมหาธีรราชเจ้าด้วย อีกทั้งทุกประเทศเขาก็ทำกันมาอย่างนี้ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลย เห็นด้วยกับคุณสมัครทุกประการ.
กิตติธัช สุมาลย์นพ
- Wednesday, July 19, 2000 at 16:23:31 (EDT)

คิดออกมาได้ยังงัย ทำไมคิดอะไรแบบนี้ได้ ไม่เข้าใจเลย ทำไมถึงได้คิดว่าผู้หญิงไม่สิทธิจะเป็นช้างเท้าหน้าได้เลยเหรอ ผู้หญิงต้องอยู่ก้นครัวไปตลอดชีวิตเลยหรืองัย พูดยังกับว่าถ้าผู้หญิงไม่ต้องปลี่ยนนามสกุลตามผู้ชายแล้ว จะทำให้ผู้หญิงกลายเป็นคนเลวไป งั้นแหละ ทำไมผู้หญิงต้องเป็นผู้ถูกระบุตีตราหน้าว่าแต่งงานแล้วโดยใช้คำว่า"นาง"นำหน้าเพียงฝ่ายเดียว ทำไมไม่ย้อนคิดไปถึงผู้ชายบางละ ทำไมไม่หาคำมาตราหน้าบ้างละว่าเขาก็แต่งงานแล้ว ทำไมจะต้องเป็นผู้หญิงฝ่ายเดียว ที่ถ้าแต่งงานแล้วต้องประกาศให้ชาวบ้านรู้หมด โดยเอาคำว่า"นาง"นำหน้า แล้วพวกผู้ชายที่ชอบไปหลอกผู้หญิงอื่นละ ก็เพราะว่าเขาไม่มีอะไรมาตราหน้าเหมือนที่ผู้หญิงโดนนะซิ ถ้าอยากจะให้ผู้หญิง ที่แต่งงานแล้วใช้คำว่า"นาง"นำหน้าต่อไป ก็ต้องหาคำมาให้ตราหน้าผู้ชายบางละกัน
feminine
- Wednesday, July 19, 2000 at 12:51:49 (EDT)

ขอสนับสนุนให้ผู้หญิง มีสิทธิใชันามสกุลตัวเองหลังสมรส เพื่อเป็นการ ลดความกดดันให้กับผู้หญิงในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การสืบทอดมรดกของตระกูลตนเอง สิทธิในการทำธุรกรรมบางอย่าง โดยไม่ต้องรอความเห็นชอบจากสามี เพราะปัจจุบันนี้ ผู้หญิงก็ทำงานหารายได้เช่นกัน
เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์ <[email protected]>
- Tuesday, July 18, 2000 at 22:39:15 (EDT)

สนับสนุนเพราะการที่ผู้หญิง มีสิทธิเลือกใช้นามสกุลตัวเอง หรือเลือกใช้นามสกุลสามีนั้น มันไม่ได้ขัดกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีตรงไหน การที่คุณสมัครบอกว่า จะส่งผลต่อไปถึง การเคารพพ่อ-แม่นั้น เป็นเรื่องเหลวไหลสิ้นดี จะมีลูกคนไหนไหม เวลาโตขึ้นมาแล้ว ไม่ได้ใช้นามสกุลพ่อ จะไม่เคารพพ่อ คุณสมครเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน แล้วด่วนสรุปว่า ผู้ที่ไม่ใช้นามสกุลสามี เป็นผู้หญิงหน้าด้าน นึกจะรักสนุกแต่อย่างเดียว โดยไม่มองปัจจัยอย่างอื่นประกอบด้วย คนย่อมมีเหตุผลในตัวบุคคล ยากซึ่งเราจะสรุปได้ แต่คนที่ชื่อสมัคร กลับสรุปผู้หญิงหลายๆ ซึ่งมีเหตุผลของตัวเขาเองว่า หน้าด้าน รักสนุก ไม่รักษาประเพณีอันดีงาม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยลืมสี่งบางอย่างไป อันได้แก่ ปัจจัย, เหตุผล สิทธิของผู้หญิง ที่เขาเรียกร้อง ไม่ใช้ต้องการแสดงความเป็นผู้นำเยี่ยงชายชาตรี หรือทัดเทียมกับเพศชาย เพียงแต่เขาต้องการจะแสดงเหตุผล ที่ถูกเก็บบ่มมานาน และถูกครอบงำมานานแสนนานต่างหาก เพียงแค่ผู้ชายอย่างเราๆ ท่านๆ เปิดโอกาสให้เพศแม่ของเรา ได้แสดงความคิด และเหตุผลบ้างเท่านั้นก็พอ เสียใจทีสมัคร สุนทรเวช สรุปเพศแม่ของตัวเอง เป็นแค่ส่วนประกอบทางสังคม ที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง หรือแสดงเหตุผล โดยลืมไปว่าผู้หญิงเป็นบุพพการี
โอภาส เครือชนะ <oparch.com>
- Thursday, July 13, 2000 at 11:30:35 (EDT)

I think Mr.Smak 80% right, can't be 100% because he's so rude, some of ladies don't mean like he said. But I still think the ladies who idiot to fight to use their own surname, bloody useless. you gonna say your mums are idiot to used her husband's surname. and you are idiot because there're a lot to do to help your social improve not just only fighting for some sort of idiot thing like this. SUPER IDIOT. I hope there're some ladies in this country who disagree or could see something useless to fight to use their own surname. what's ashame!!! they've got nothing to do, just want to turn popular... I guess.. because if somebody got something to do they should think in something else, not just thinking to change something that your ancestor been doing for centuries, but you just think you gonna change it now... FOR WHAT? can you show ny good benefit from that, not just only your ego!!! more... IDIOT... RIDICULOUS... OK! SMAK I'll come to you this time...
Lloyd <[email protected]>
- Thursday, July 13, 2000 at 10:56:16 (EDT)

I agree with Tanawadee.
อัคราณี เอกโชติวุฒิ <[email protected]>
- Thursday, July 13, 2000 at 04:50:38 (EDT)

สนับสนุน จามเหตุผลของธนวดี ท่าจีน และคิดว่าคุณสมัคร เป็นคนใจแคบมากเกินไป ตัดสินปัญหาด้วยทัศนคติที่เข้าข้างตนเองและและมีอคติทางเพศอย่างรุนแรง
สมจินตนา เปรมปราชญ
- Thursday, July 13, 2000 at 03:26:35 (EDT)

I agree with Mr. samak's comment. But His wouldn't use lone word to talk about wemen....
RCP
- Thursday, July 13, 2000 at 03:01:01 (EDT)

พูดแต่ว่าถ้าไม่มีผู้ชายแล้วผู้หญิงจะมีลูกไม่ได้ แล้วผู้ชายไม่มีผู้หญิงมีลูกได้ปะ คุณสมัครคะ
มารุโกะจัง <[email protected]>
- Wednesday, July 12, 2000 at 22:17:27 (EDT)

ควรให้ใช้ โดยไม่เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สังคมการเมืองใดใดทั้งสิ้น
กรณ์ดนัย อรรฆย์วัชร <[email protected]>
- Wednesday, July 12, 2000 at 21:09:33 (EDT)

สนับสนุนครับ อ่านที่เขียนๆ กันมาแล้ว ผมว่า ส่วนใหญ่มั่วประเด็น พรบ. ใหม่ เป็นการให้สิทธิที่จะเลือกใช้นามสกุล ฝ่ายชายหรือหญิงก็ได้ ซึ่งเป็นการยุติธรรมดี มันเป็นเรื่องของคนที่เป็นคน น่าจะมีสิทธิที่จะเลือกเป็น เลือกใช้ ตามที่คนๆ นั้นต้องการครับ
ประสาท
- Wednesday, July 12, 2000 at 08:26:46 (EDT)

คัดค้าน เพราะถึงอย่างไร คำนำหน้าก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดี
007
- Wednesday, July 12, 2000 at 08:22:35 (EDT)

I strongly not agree with Mr. Samak in the statement that some parts is non sense. The reason that he argues is stupid. It shows how low his idea. Alright he might not agree with this issue that woman should not use their own surname but the statement that says women who wanna do that is selfish. He shows that he doesn't respect woman.
Chanchao <[email protected]>
- Wednesday, July 12, 2000 at 07:43:34 (EDT)

อยากถามผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสือมวลชนว่า ทำไมถึงเลือกถล่ม เลือกเชียร์ผู้สมัครฯ คนใดคนหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนมากขนาดนั้น โดยที่ไม่ได้วางแผน ใช้คำพูดให้มันได้ผลเลย เท่ากับ เอามะพร้าวไปแจกชาวสวนมะพร้าวท่านั้นจริงๆ
ขุนน่าน <[email protected]>
- Wednesday, July 12, 2000 at 07:31:12 (EDT)

เป็นปมด้อยของสตรีเพศ ที่ถูกกดขี่ทางเพศ
อดิศร ฉัตรสันติประภา <cmzq471564>
- Wednesday, July 12, 2000 at 05:53:37 (EDT)

คัดค้าน ข้ออ้างของฝ่ายสนับสนุน ยืนอยู่บนทัศนคติที่ลำเอียง กล่าวหาว่าบุคคลอื่น โดยเฉพาะฝ่ายชาย เอาตัวเองเป็นใหญ่ และกล่าวหาฝ่ายหญิงอื่น ที่ไม่เห็นด้วยกับตน เป็นพวกที่ถูกครอบงำ โดยละเลยที่จะยอมรับว่า พวกหญิงเหล่านั้น ก็มีปัญญาไม่แพ้พวกที่กล่าวหาเธอ ในเรื่องการกำหนดคำนำหน้าชื่อ และชื่อสกุลนั้น เข้าใจว่า เพื่อเป็นเครื่องมือทางสังคม ในการกำหนด และควบคุมพฤติกรรมทางเพศของชาย ในการหลีกเลี่ยง ความผิดทางเพศ ต่อบุคคลที่มีครอบครัวแล้ว ซึ่งเป็นการลดทอน ความขัดแย้งของสังคม (ที่ไม่จำเป็น) ในทางตรงข้าม การยอมให้ต่างใช้ได้เอง กลับสร้างความขัดแย้งทางสังคมขึ้น ลองหลับตานึก หากมีกระบวนนำเสนอ ชักจูงจนหญิงจำนวนมากเห็นด้วย ขณะที่ชายจำนวนมาก ไม่เห็นด้วย ครอบครัวที่เคยมีความสุข ไม่เคยขัดแย้งกันมาก่อน กลับมีปัญหา ที่บุคคลอื่นนำมาให้ หญิงในครอบครัว ถูกชักจูงให้ต่อต้านสามี ชายถูกชักจูงให้ต่อต้านภรรยา เกิดความร้าวรานในแทบทุกหน่วยย่อยของสังคม ความขัดแย้งทวีความรุนแรง เกิดการแตกสลายของครอบครัว ลูกหลานที่เกิดมาแล้ว หรือที่กำลังก่อเกิด จะมีอะไรตามมา? สังคมมีความสุขมากขึ้น จากการต่างคนต่างใช้หรือไม่? กรณีการแต่งงานระหว่าง บุคคลในครอบครัว ย่อมเกิดขึ้นได้ วัยรุ่นสมัยนี้ ต้องยอมรับความจริงกันว่า มีรสนิยมทางเพศก่อนการสมรสมากขึ้นทุกวัน การพบกับไม่กี่ครั้ง สามารถก่อให้เกิดสัมพันธ์ทางเพศได้แล้ว ทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า พ่อแม่ของแต่ละฝ่ายเป็นใคร เพียงรู้จักแค่ชื่อ และนามสกุล ของกันและกันเป็นอย่างมาก จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การยอมให้ต่างคนต่างใช้ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการ สมสู่ระหว่างญาติกันเอง มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ประเด็นความเท่าเทียมนั้น ไม่สามารถเป็นไปได้ในทุกกรณี เพราะธรรมชาติ ไม่ได้สร้างให้หญิงและชายเหมือนกัน แต่ให้ต่างกัน เพื่อมีบทบาทที่ต่างกันออกไป
ทิดถึก
- Wednesday, July 12, 2000 at 00:35:23 (EDT)

คัดค้าน ในเมื่อมีทางเลือกเดียว สังคมก็ปกติสุขอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าจะสร้างปัญหา ให้เกิดความยุ่งยากอีกทำไม ฝ่ายสนับสนุนก็พูดวกไปวนมา เช่นถ้าให้ใช้นามสกุลฝ่ายชายแล้ว จะตกเป็นสมบัติของฝ่ายสามี ในชีวิตจริงแล้ว ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมด ภรรยาเสียอีก ที่ทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ เช่น ผัวข้าใครอย่าแตะทำนองนี้ ชีวิตครอบครัวส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา มีชีวิตที่ราบรื่น เพราะไม่ต้องรอให้ลูกโตขึ้นมา บรรลุนิติภาวะ แล้วบอกรักแม่ มากกว่ารักพ่อ หรือรักพ่อมากกว่ารักแม่ นั่นแหละ ถึงเวลาจะเกิดความแตกแยกกันไปใหญ่ และยังบอกอีกว่า เลือกใช้นามสกุลตัวเอง ไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวแตกแยก เพราะความสัมพันธ์ในครอบครัว จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ถ้าบอกอย่างนี้ ก็เท่ากับเป็นการคัดค้าน น่าจะเลิกคิดได้แล้ว เพราะว่าเมื่อมีสองฝ่าน การกำหนดใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แน่นอนตายตัว เป็นรูปแบบเป็นแนวเดียวกัน เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
ประหยัด ช่วยงาน <[email protected]>
- Tuesday, July 11, 2000 at 06:23:53 (EDT)

NO
Orapin Srirat <[email protected]>
- Tuesday, July 11, 2000 at 04:30:41 (EDT)

สนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสเลือกอยู่ เลือกทำ และเลือกเป็น
รสสุคนธ์ วงศ์รัฐธนา <[email protected]>
- Tuesday, July 11, 2000 at 02:59:40 (EDT)

คัดค้าน ถ้าไม่อยากเปลี่ยนนามสกุล ก็ไม่ต้องแต่งงานกัน อยู่เป็นโสดไปสิ ประโยชน์อยู่ตรงไหนยังไม่เห็น นอกจากการใช้เลี่ยงกฏหมายของคนบางคน ทางที่ดี ไม่เรียกร้องให้ผู้ชายเปลี่ยนนามสกุล ไปใช้ของผู้หญิงซะเลยสิ ดีนะ
สุดชาย บุญโต <[email protected]>
- Tuesday, July 11, 2000 at 01:40:14 (EDT)

คัดค้าน
kumjohn Tanvishut <[email protected]>
- Monday, July 10, 2000 at 15:58:54 (EDT)

Disagree with K Samut!!! Should make the law broader, let the couple decide. Everyone has their own factors and decision. Foundation of family is not based on the issue of the last name (sir name).
Saipin Prasertsukdee
- Monday, July 10, 2000 at 08:35:56 (EDT)

I support this action that women should have right to remain their family name and .I think it is unfair to say that with men, women can give a birth and this statement discriminate women. What I would like to suggest more is that we should also change Mrs to only Ms like the western. Why women have to change from miss to mrs and men still keep mr. to the rest of their lives. You cannot tell whether guys marry or not but you can tell from women. I might be very femenist but I don't think keeping women family name would harm anyone if they are more opened.
Little Prince <[email protected]>
- Monday, July 10, 2000 at 06:47:12 (EDT)

สนับสนุน
ภัทราพร หล่อประเสริฐ <[email protected]>
- Monday, July 10, 2000 at 05:45:07 (EDT)

..คุณสมัครพูดถูกต้อง.. มีเหตุผล.. ถ้าสังคมเรามุ่งแต่จะเอาชนะกัน.. มุ่งแต่ว่าจะเท่าเทียมกัน คงไม่เป็นสุขแน่.. พึงระลึกอยู่เสมอว่า... ในโลกนี้ ไม่มีความเท่าเทียมกันหรอก... มีแต่ความ ยุติธรรมเท่านั้น... จำไว้... คุณผู้หญิงทั้งหลาย... ไร้สาระจริงๆ ค่ะ
ไม่ชอบคุณสมัคร กรณีนี้เค้าพูดถูก..จริงๆ <[email protected]>
- Monday, July 10, 2000 at 04:17:09 (EDT)

สนับสนุนให้มีการแก้ไข พรบ. เพราะว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้ เหตุผลของคุณสมัคร สุนทรเวชนั้นดิฉันไม่เห็นด้วยเลย ด้วยเหตุผลเดียวกับ ผู้ที่สนับสนุนพรบ.ฉบับนี้ คุณสมัครควรใจกว้างกว่านี้นะคะ เหตุผลของคุณสมัคร ไม่วา่จะเป็น การแต่งงานกันระหว่างพี่น้องนั้น ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องตลกมาก เพราะก่อนที่จะแต่งงานกันจริง ๆ สองคนหนุ่มสาว ก็ต้องมีการแนะนำกัน ให้พ่อแม่ของแต่ละฝ่ายรู้จักกัน ย่อมต้องสืบสาวราวเรื่องได้ว่า เป็นญาติกันหรือไม่ เหตุผลนี้ตลกมากค่ะ
ธิดารันต์ แสงทองสัญญาบัติ <[email protected]>
- Monday, July 10, 2000 at 04:11:03 (EDT)

ดิฉัน ขอสนับสนุนด้วยคน ค่า
นางสาวจีราพร จันทรศร <[email protected]>
- Monday, July 10, 2000 at 03:24:06 (EDT)

ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนกฏหมาย เพราะที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้ว ถ้าผู้หญิงบางคนคิดว่า นามสกุลตัวเองดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องจดทะเบียน และยังคงใช้นามสกุลตัวเองได้อยู่ดี และเรื่องลูก จะใช้นามสกุล ก็น่าจะตกลงกันได้ว่า จะให้ใช้นามสกุลใคร ถ้ามีเหตุผลจำเป็นในฝ่ายหญิง ไม่มีผู้สืบสกุล แต่คิดว่าคนส่วนมาก ก็คงยังต้องการให้มีเหมือนเดิม
จิราภรณ์ อัศวสิทธิกิจ <[email protected]>
- Sunday, July 09, 2000 at 21:54:29 (EDT)

ขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝา่ย และเหตุผล
จันทรพร จักรคำปิง <[email protected]>
- Saturday, July 08, 2000 at 09:38:57 (EDT)

สงสารคุณสมัคร แยกแยะไม่ออกว่าใครเป็นลูก เป็นเมีย คิดวงแหวนได้ตั้งหลายวง เขาเรียกว่า ถี่รอดตาช้างห่างรอดตาเล็นที่จริงผมศรัธทา เรื่องความคิดความอ่านท่านอยู่นา รายการวิทยุรัฐสภา เย็นวันศุกร์ เรื่องอาหารก็ติดตามอยู่ เมื่อไหร่พูดการเมืองจะเปลี่ยนคลื่น ผู้หญิง กทม.จะเลือกคุณสมัครหรือไม่นะถ้าคุณสมัครนุ่มนวลกว่านี้คงได้เป็น นาย_ ก แล้วหละ ที่จริงนิสัยผมก็คล้ายท่านนั่นแหละ ต่างกันตรงเรื่องนี้
ผู้ชาย
- Thursday, July 06, 2000 at 14:21:01 (EDT)

ผมเห็นด้วยกับคุณสมัครนะครับ
นนท์ <[email protected]>
- Thursday, July 06, 2000 at 09:17:18 (EDT)

จะบ้ากันไปใหญ่แล้ว นายสมัครเอ๋ย... อย่างนี้มันดูถูกผู้หญิงนี้หว่า..... สรุป เราไม่เลือกสมัคร
ไม่...สมัคร
- Wednesday, July 05, 2000 at 07:17:38 (EDT)

สนับสนุนเรื่องการสามารถใช้นามสกุลผู้หญิงได้ ถ้าจะให้ดีสงสัยว่า คงต้องให้ผู้ชายเลือกใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน คงจะยุ่งน่าดู
Noi
- Wednesday, July 05, 2000 at 06:31:10 (EDT)

คัดค้าน เหมือนคุณสมัคร ทุกประการ บ้านเมืองมีปัญหาอื่นต้องแก้ไขอีกเยอะ อย่าเสียเวลาเลยครับ ซึ่งถ้าพิจารณาในทางปฏิบัติจริงแล้ว ปัจจุบันผู้หญิงมีสิทธิเสมอภาคชายทุกประการ การกดขี่ทางเพศเกิดขึ้นเพราะพวกอยู่นอกกฎหมายต่างหาก
วัลลภ กิจประเสริฐ <[email protected]>
- Wednesday, July 05, 2000 at 05:40:30 (EDT)

การเปลี่ยนนามสกุลน่าจะเป็นการปกป้องสิทธิของสตรีที่ควรจะมี ไม่เห็นว่าจะเกี่ยวกับการกดขี่ทางเพศแต่อย่างใด
Pongsa S <[email protected]>
- Wednesday, July 05, 2000 at 03:31:42 (EDT)

คัดค้านข้อความคุณสมัคร อ่านแล้วก็ให้มีโมโห แล้วก็แสดงให้เห็นทัศนคติที่คับแคบด้วย เบื่อจัง
เบื่อมาก <[email protected]>
- Wednesday, July 05, 2000 at 01:48:50 (EDT)

ผู้หญิงควรมีสิทธิที่จะเจรจรทำความตกลงเรื่อง ชื่อสกุล หลังแต่งงาน
ยรรยง <[email protected]>
- Tuesday, July 04, 2000 at 21:24:28 (EDT)

ค้านผู้หญิงใช้นามสกุลสามีดูอยู่แล้วเลิกรากันไป บุตรที่ติดไปกับแต่ละฝ่าย จะได้ไม่สับสน และเป็นการรักษาประเพณีไทย ที่มีมานานครั้งบรรพบุรุษ
โหระพา
- Thursday, June 29, 2000 at 05:17:15 (EDT)

คิดเห็นเป็นกลางครํบ คือว่า ก่อนแต่งงานก็ให้คู่สามี ภรรยา มานั่งคุยตกลงกันก่อนว่าจะใช้นามสกุลของใคร คือให้เลือกใช้ของใครคนใดคนหนึ่ง ว่าจะใช้นามสกุลของผู้ชาย หรือของผู้หญิง จะได้ไม่มีปัญหาของครอบครัวที่ว่าลูกอาจสับสน หรืออาจมีการแต่งงานในเครือญาติ และคุณผู้หญิงจะได้ไม่ต้องกังวลว่าอาจไม่มีผูสืบสกุลท่าน ส่วนท่านที่บอกว่าไม่หยากให้นามสกุลสูญหายไปเม่อท่านต้องแต่งงาน แล้วถ้าท่านใช้นามสกุลเดิมแล้วให้ลูกใช้นามสุลสามี เมื่อท่านตายไปนามสกุลท่านก็ต้องหายไปอยู่ดี สรุปคือ ให้เลือกใช้ของคนใดคนหนึ่งไปเลย
คนผ่านมา <[email protected]>
- Wednesday, June 28, 2000 at 06:16:27 (EDT)

สนับสนุน เพราะจะสอดคล้องกับรัฐธรรมฯูญฉบับใหม่ (2540) ที่ให้สิทธิทุกคนทั้งชายและหญิงเท่าเทียมกันทุกด้าน
นายสุรัตน์ วงค์ปางมูล <[email protected]>
- Sunday, June 25, 2000 at 02:23:49 (EDT)

สนับสนุน
tharika kusonsomboon <[email protected]>
- Thursday, June 22, 2000 at 07:31:03 (EDT)

คัดค้านค่ะ
Kopee <->
- Friday, June 16, 2000 at 22:29:30 (EDT)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ต้องเท่าเทียมกัน
ผู้ชาย <[email protected]>
- Thursday, June 15, 2000 at 08:23:46 (EDT)

ลองคิดดูว่าอีก 100ปีนามสกุลของท่านแต่ละคนจะไปอยู่ไหน ในขณะที่ประซากรโลกปาเข้าไป 7000 ล้านแล้ว ถ้าโลกไม่แตกเสียก่อน ในที่สุดแม้นามสกุลจะต่างกันอาจเป็นญาติกันก็ได้ คิดให้ตลกเข้าไว้จะให้ซายที่ยังไม่แต่งงานใซ้ซื่อนำหน้าว่า นายหนุ่ม เป็นไง
obor
- Wednesday, June 07, 2000 at 01:08:11 (EDT)

คิดว่าผู้หญิงควรมีสิทธิ์เลือกใช้นามสกุลหลังแต่งงาน เพราะไม่เห็นจะเกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตในความเป็นจริง
กุ้งนาง <[email protected]>
- Monday, June 05, 2000 at 01:30:14 (EDT)

สนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะน่าจะเป็นหนทางที่จะเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของสังคมของผู้ชายไทยส่วนใหญ่ที่ยังมองภรรยาเป็น ช้างเท้าหลังเสมอและมักเอาเปรียบภรรยาทั้งๆ ที่โลกปัจจุบันเขา ทำงานกันที่สมอง ผู้หญิงที่เก่งกว่าผู้ชายมีอีกเยอะ ไม่น่าจะเกี่ยว กับเรื่องนามสกุล ผู้ชายที่เปิดใจกว้างได้ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร ปัญหาครอบครัวอยู่ที่ตัวของสามีและภรรยา ไม่เห็นเกี่ยวกับนามสกุล ซึ่งเป็นของสมมติให้ใช้เท่านั้น
แพงขวัญ ตระกูลบุญยทัศน์ <[email protected]>
- Saturday, June 03, 2000 at 22:20:29 (EDT)

เห็นด้วยที่ผู้หญิงสามารถใช้นามสกุลเดิมหลังสมรสได้ เพราะสิทธิเท่าเทียมกันแล้ว และแสดงให้เห็นว่า เราไม่ได้ตกเป็นทรัพย์สมบัติของสามีหลังแต่งงาน
รัชนก
- Sunday, May 21, 2000 at 04:47:35 (EDT)

เห็นด้วยกับการให้สิทธิสตรีเลือกใช้นามสกุลเดิมได้ เพราะมันควร เป็นสิทธิส่วนบุคคล ผมว่าปัญหาเรื่องความแตกแยกน฿฿ั้น ไม่นา เกี่ยวกันเพราะมันขึ้นกับความเข้าใจกันของคู่สมรสมากกว่า ปัญหาเรื่องความสับสนก็ไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญ ตราบใดที่บุตร ยังต้องใช้นามสกุลบิดา อย่างไรก็ดีผมว่าภรรยาก็ยังควรใช้ นามสกุลสามีเพื่อความปรองดองแน่นแฟ้นในครอบครัว เพียงแต่รัฐไม่ควรจำกัดสิทธิของเขา
ปรินันท์ <[email protected]>
- Saturday, May 20, 2000 at 17:09:15 (EDT)

ไม่ออกความเห็น เนื่องจากการใช้นามสกุลนั้น มันเป็นเรื่องที่ อุปโลคขึ้นมาเพื่อระบุตัวบุคคลให้แน่ชัด แทนการตั้งชื่อใหม่ที่ ไม่ซ้ำกับคนอื่น การจะใช้นามสกุลใดนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่า คนอื่นเค้า มองเราในนามสกุลไหนอย่างไร เค้ารู้จักเราในนามสกุลไหน และ เราเต็มใจใช้นามสกุลไหนมากกว่า เพราะผู้หญิงปัจจุบัน สามารถเลือกใช้นามสกุลได้แล้ว โดยเลือกจากคนที่เข้ามาเป็น คู่ครอง แต่หากคิดว่า การมีนามสกุลที่ดีจะช่วยให้การงานก้าว หน้าได้เร็ว บอกได้เลยว่า คุณเป็นคนที่คิดตื้นที่สุด เพราะการ เอานามสกุลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางนี้ ก็ไม่สามารถทำให้ ตำแหน่งของคุณอยู่ได้นาน หากคุณไม่สามารถทำอะไรให้สม กับตำแหน่ง เรื่องนามสกุลนั้น มองกันอีกแง่หนึ่ง คือ เรื่อง ศักดิ์ศรี เป็นการคิดที่ไม่เข้าท่า เพราะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง ก็สามารถทำตนให้เป็นประโยชน์ได้ แม้จะอยู่ในนามสกุลใด ก็ตาม เราควรมาคิดที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มากกว่าจะ มาตั้งหน้าตั้งตาถกเถียงกันเรื่องศักดิ์ศรีที่มันกินไม่ได้
จิระ บุญอุดม <[email protected]>
- Wednesday, May 17, 2000 at 23:57:53 (EDT)

เห็นด้วย แต่ถ้าสามารถนำนามสกุลของสามีมาต่อท้ายนามสกุลเดิมได้ด้วยจะดีมาก
สุวิมล วัลย์เครือ <[email protected]>
- Friday, May 12, 2000 at 00:37:48 (EDT)

Wheater changing her last name or not dose not matter? Can we perceived men and women as human. No sex involved.
P.C.
- Wednesday, May 03, 2000 at 04:25:59 (EDT)

เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะใช้หรือไม่ใช้ นามสกุลของสามีก็ได้ ชายหรือหยิงจะเท่าเทียมกัน ไม่ได้ใช้นามสกุลเป็นตัวบ่งบอก (นอกจากบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น จำไว้ว่า ชีวิตคนเรา น้ำเน่ากว่าละคร) แต่อยู่ที่การให้เกียติกันและกันมากกว่า ให้เกียติเขาหน่อย อย่างน้อยเขาก็เป็น เพศเดียวกันกับแม่ของเรา
Rabbit
- Wednesday, April 26, 2000 at 04:50:23 (EDT)

คัดค้าน
อริญชย์ ไหลศิริ <[email protected]>
- Tuesday, April 25, 2000 at 13:41:04 (EDT)

สนับสนุนให้สตรีใช้นามสกุลเดิมได้
กัลยา ตาถาวรรณ <[email protected]>
- Tuesday, April 18, 2000 at 00:05:32 (EDT)

สนับสนุนเพราะทำให้ทัดเทียบกันมากยิ่งขึ้น
เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง <[email protected]>
- Tuesday, April 11, 2000 at 22:26:35 (EDT)

สนับสนุนค่ะ.. คงต้องใช้ความสมัครใจฝ่ายผู้หญิง... ไม่ใช่เรื่องความเท่าเทียม.. ช้างเท้าหน้าเท้าหลัง.. แต่เป็นเรื่องของอิสรภาพทางความคิด... นามสกุลเป็นนามธรรม ไม่สามารถควบคุมให้คนประพฤติดีหรือชั่วได้.. หญิงและขายไม่ควรยึดติด.. พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น
รุจิดา สุขใส <[email protected]>
- Tuesday, April 04, 2000 at 04:00:34 (EDT)

เห็นด้วย
Kuk <[email protected]>
- Thursday, March 30, 2000 at 05:43:37 (EST)

สนับสนุนด้วยประการทั้งปวง เหตุผลที่คุณสมัครยกมาฟังไม่ขึ้น โดยเฉพาะคำอ้างที่ว่า ประเทศอื่นเขาไม่ทำกัน อีกประการก็คือว่า หากตระกูลใดไม่มีลูกชาย ลูกสาวจะได้ทำหน้าที่สืบตระกูลได้ด้วย โดยการคงใช้นามสกุลของตน
สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ <[email protected]>
- Tuesday, March 21, 2000 at 07:27:28 (EST)

สนับสนุนค่ะ
yaowalak chariyarangsitam <yaowalak__c.com>
- Saturday, March 18, 2000 at 01:53:42 (EST)

เห้นด้วยนะคะ เนื่องจากเป็น สิทธิส่วนบุคคล ที่เราสามารถเลือกได้ว่า จะยินดีใช้นามสกุลของใคร ไม่ถือว่าเป็น การเรียกร้องความเท่าเทียมกัน แต่เป็นเรื่องของความพอใจ หากต้องการเปลี่ยน ไปใช้นามสกุลของสามี ก็สามารถทำได้ เนื่องจากบางผู้หญิงบางท่าน มีเหตุจำเป็นทางด้านกฏหมาย อะไรก็ได้ ก็ยินยอมให้จดทะเบียน แต่ไม่เปลี่ยนนามสกุล อาจเป็นความภูมิใจ ในสกุลของตนเอง เป็นไปใด้ไหม ให้ผู้ชาย เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของผู้หญิง หลังแต่งงาน ดิฉันคิดว่าผู้ชายกว่า 90 % คงไม่ยอมเป็นแน่ สาเหตุจากอะไร ก็คงต้องถามพวกท่านดูเอาเองล่ะคะ
อมรรัตน์ ตั้งประสิทธิภาพ <[email protected]>
- Friday, March 10, 2000 at 01:33:09 (EST)

เห็นด้วยครับแต่ความดีหรือเลว กดขี่กันหรือไม่นั้น ไม่เกี่ยวกับนามสกุล
จิรพัฒน์ สมสกุล <[email protected]>
- Thursday, March 09, 2000 at 13:49:47 (EST)

สนับสนุน
ศักรินทร์ นิรัติกุลชัย <[email protected]>
- Wednesday, March 08, 2000 at 00:32:40 (EST)

ขอสนับสนุน ให้ผู้หญิง สามารถเลือกใช้นามสกุลตัวเองได้ เพราะครอบครัว จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้ ไม่ได้อยู่ที่นามสกุล เพราะคนเรารักกัน หรือการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น ไม่ได้อยู่ที่นามสกุล เพราะนามสกุล เป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นเอง เพราะยังไงก็ตาม เมื่อมีลูกแล้ว ลูกก็ต้องใช้นามสกุลสามีอยู่ดี
สิตานัน ชมภูทิพย์ <[email protected]>
- Thursday, March 02, 2000 at 02:59:44 (EST)

Support that a married man or woman should be able to use either his/her last name or his/her couple's last name.
Rommanee Jirawimut <[email protected]>
- Monday, February 07, 2000 at 08:19:10 (EST)

สนันสนุน
อมรรัตน์ เกษสุขมาโนช <[email protected]>
- Wednesday, February 02, 2000 at 08:50:22 (EST)

สนับสนุน เนื่องจากในปัจจุบัน ทุกคนมีอิสระเสรีทางด้านดวามคิด และอื่น ๆ อีกทั้งในสมัยนี้ มีผู้หญิงเก่งเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นสิทธิของผู้หญิง ที่จะใช้นามสกุลเดิมของตนเอง หรือใช้นามสกุลของสามี หลังจากที่แต่งงานแล้ว
นายสุเทพ อาภรณ์รัตน์ <[email protected]>
- Monday, January 31, 2000 at 06:14:33 (EST)

จริงๆ แล้วก็ไม่อยากจะค้านนะครับ แต่ได้อ่านข้อหา ที่คุณผู้หญิงกล่าวมาแล้ว มีแต่ข้อหาที่อ่านแล้ว แทบไม่อยากเชื่อว่า ผู้ชายที่ไหน จะใจร้ายใจดำอย่างที่ว่า ขอถามเท่านั้นครับว่า การที่คุณออกมาบอกว่า ผู้ชายบ้าอำนาจ หวงไม่อยากให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกนั้น เอาข้อมูลมาจากไหนครับ ที่ทุกวันนี้มี สท.ที่เป็นผู้หญิง ผู้ว่าฯ ที่เป็นผู้หญิง มีผู้ชายคนไหน ออกมาประท้วงให้ลาออกหรือเปล่า แล้วที่คุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิสตรี ให้ข้อมูลว่า มีผู้หญิงถูกทำร้าย แม้แต่จะหย่ากันแล้ว คุณช่วยอะไรผู้หญิงเหล่านั้นบ้างครับ หรือได้แต่รับเรื่องเอาไว้ คอยมาประณามผู้ชาย แทนที่จะให้คำปรึกษา ลองมาทำร้ายอยู่อย่างนี้ มันข้อหาทำร้ายร่างกาย ก็หนักแล้วนะครับ ยังไม่รวมว่า มีขู่กรรโชกด้วยหรือเปล่า แล้วที่ออกมาบอกว่า ให้ผู้ชายมาอุ้มท้องแทน ไม่ทราบคุณกินยา ลืมเขย่าขวดหรือเปล่า กำลังถกกัน เรื่องนามสกุลนะครับ ไม่ใช่ถกกันเรื่อง ใครสบายกว่ากัน แล้วก็ขอถามเลยแล้วกันว่า คลอดลูก ผู้หญิงก็มีสิทธิลาได้ ๓ เดือนนะครับ เงินเดือนก็ยังได้ ถ้าผู้ชายจะอ้าง ขอหยุดเป็นเพื่อนภรรยา เงินเดือนจะได้หรือเปล่า ถ้าสมมุติผู้ชายอุ้มท้องแทน แล้วลาคลอด เงินเดือนจะได้หรือเปล่า ไม่มาบอก แบบนี้ ก็คงต้องไปแก้กฎหมาย กันอีกหลายเรื่องเลยครับ อีกเรื่องคือที่บอกว่า ไม่เปลี่ยนนามสกุล ก็ไม่เป็นการทำให้ครอบครัวแตกแยก ครับไม่แตกแยก แต่จะทำให้ครอบครัว "แบ่งแยก" นะครับ วันแต่งงาน คนที่เป็นพ่อแม่สามี จะว่าอย่างไรครับ ขนาดแต่งงาน ยังไม่ใช้นามสกุลสามี ถ้าปล่อยผ่านไป จนกระทั่งมีลูกแล้ว จะให้ลูกใช้นามสกุลใครครับ คิดว่าคุณคงไม่ใจป้ำพอ ที่ให้ลูกเลือกเองแน่ ขนาดคุณยังไม่ใช้แล้ว ลูกที่คุณว่า คุณอุ้มท้องมาแปดเดือนเก้าเดือน คุณจะยอมง่ายๆ หรือ หรือถ้าคิดว่ามีลูกมากๆ ก็ได้แล้วแบ่งกันคนละครึ่ง ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ เด็กๆ จะว่าอย่างไรครับ เกิดมาพี่น้องกันแท้ๆ ยังคนละนามสกุล ลูกพ่อ ก็พ่อเลี้ยงไป ของแม่ ก็แม่เลี้ยงไป จะเอาอย่างนี้หรือครับ โตขึ้นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ อย่างนี้ใครจะรับประกันได้ว่า ไม่เกิด แน่นอนในยุคที่ผู้หญิง ไม่ใช้นามสกุลสามี ขนาดพี่น้องนามสกุล เดียวกันแท้ๆ แต่คนละพ่อ ยังมีตายปริศนากันโด่งดังเลยครับ แล้วที่มาอ้างประวัติศาสตร์ว่า สมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ ทรงสำเร็จราชการแทนน่ะครับ จริงแล้ว เป็นเพียง ผู้ลงประปรมาภิไธยแทนครับ เพราะจะมีคณะข้าราชการ อีกจำนวนหนึ่ง ที่คอยถวาายคำวินิจฉัย ถ้าสำเร็จราชการของแท้ ต้องพระนางซูสีไทเฮาครับ แล้วเป็นอย่างไร ประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่
Isara
- Thursday, January 13, 2000 at 22:27:14 (EST)

มีความคิดเห็นว่า หลังจากการสมรสแล้ว ฝ่ายหญิง สามารถเลือกใช้นามสกุลเดิมได้ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับ สถานภาพของครอบครัว พิจารณากันถึง อนาคตในระยะยาวของทั้ง 2 ตระกูล ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด สามารถตกลง และเข้าใจกัน เรื่องนามสกุลของลูก ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ เพราะนั่นต้องหมายถึงว่า มีพรบร่าง เป็นกิจลักษณะแล้ว
คุณไก่ <[email protected]>
- Wednesday, January 12, 2000 at 23:52:40 (EST)

คนทุกคน เกิดมามีความเท่าเทียมกัน ตามกฏหมาย ควรหรือไม่ที่จะมากำหนดว่า ต้องใช้นามสกุลคนนั้นคนนี้ โดยเฉพาะในปัจจุบัน สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ผู้หญิงมีการศึกษา มีความรู้ หาเลี้ยงตัวเองได้ เพราะฉะนั้นควรเป็นสิทธิของ ผู้หญิง ที่จะเลือกว่า จะเปลียนนามสกุลหรือไม่ หลังแต่งงาน นอกจากนั้น เมื่อผู้หญิงแต่งงาน ยังมีการเปลี่ยนคำนำหน้า จึงถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะนำหลักเกณฑ์นี้ ไปบังคับใช้กับผู้ชาย เช่นเดียวกัน เพื่อความสงบสุขของสังคม
ศันสนีย์ <[email protected]>
- Sunday, January 09, 2000 at 03:33:59 (EST)

คัดค้าน
นาย อุทิศ แก้วศรี <[email protected]>
- Tuesday, January 04, 2000 at 23:18:08 (EST)

ข้อความที่มีผู้กรอกไว้ ตั้งแต่ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๔๒ คลิกที่นี่

แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ชื่อ-สกุล: *
E-Mail:
สนับสนุน หรือ คัดค้าน: *
*

 

แสดงความคิดเห็น เรื่อง พรบ.มวยอาชีพ คลิกที่นี่
สารบัญ | นักสะสมเปลือกหอย | เชอร์ปา | ภาษาตะโกน | สัตว์ป่าในบอสเนีย
เลือกใช้นามสกุล หลังแต่งงาน | เฮโลสาระพา


[email protected]

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ |
WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) หน้าที่แล้ว (Previous Page) หน้าถัดไป (Next Page)