กลับไปหน้า สารบัญ
Click to Bigger
Famtrip to Malaysia-Singapore
Story and Photos by Kultida Samabuddhi

    It wasn't easy to take in the view from air-conditioned buses or lay back in hotels day after program-filled day without asking how familiar to these places such a trip makes the traveler. It was also hard to hear about efforts to recruit more young Malaysians into the tourist business because there's so much to learn, from the correct way to hand guests their hotel-room keys to the art of making the bed or the perfect smile and heart-breaking politeness with which to exhibit while asking for permission to take away a dinner plate. The Malaysian government's every policy was designed "to promote tourism which is the third highest income bringing business in the country," they say, so much so that authorities seemed deaf to the negative side of tourism which "produces a slave-like attitude among employees that leaves no room for cultural pride and self-dignity."

Click to Bigger     The simple reason for promoting this "South to Malaysia-Langkawi-Genting-Singapore" route is because a group of tour owners "wanted to focus on this market." It's been slack in the past two years, since the economic crisis. Destinations are close enough to suit tighter budgets but far enough to make tourists feel they have "traveled."
    So, five days and four nights have been packaged into a requisite tourist program where success revolved around money and ability to "sell." In Langkawi, the legend island of Malaysia, we heard its myths spun out like instant noodles that were unpacked, added with boiled water, and ready to serve in a wink.
Click to Bigger     The "lean-out-and-look tour" of Kuala Lumpur would have been less interesting if there hadn’t been news about demonstrations calling for investigation of the poisoning of Anwar Ibrahim. Seeing the cloth sign saying "Justice for All" on a hotel front was as exciting as learning from the guide about the old court building where that trial is being held. Hours on the bus would have been boring without the political flags coloring the streets indicating the approaching government dissolution ammouncement. But many many tourists are content enough to be familiar with only shopping malls and bargain prices of the respective places they visit. Thus the demand, and hence the supply that has prompted a local guide to remark "being on this kind of tour you probably gain nothing much."

สนับสนุน หรือ คัดค้าน สิทธิคนไทย กับการดูหนังเรื่อง Anna and the King
มหาวิทยาลัยนอกระบบ
นกปรอดหัวโขน   เสียงขับขาน จากกรงเลี้ยง

สารบัญ | จากบรรณาธิการ | Y3K จะเป็นอย่างไร
ตำนานแห่ง ไวกิ้งหญิง | ซองคำถาม | เฮโลสาระพา
Famtrip to Malaysia-Singapore
Wetlands: The "Smooth" Life at Three Hundred Peak Water Plain

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper ]