Click here to visit the Website

การแปลงพันธุกรรม
( ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่ )
วันดี สันติวุฒิเมธี : รายงาน
บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ภาพ

.....๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ "ผมไม่สนับสนุนให้นำพืช GMOs มาประกอบการ ในเชิงพาณิชย์ จนกว่า จะมีการศึกษาเรื่อง ความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค เกษตรกร และระบบนิเวศวิทยา แต่ผมสนับสนุน การศึกษาวิจัย เรื่อง GMOs ภายใต้ การควบคุม อย่างใกล้ชิด และขณะนี้ ผมกำลังเร่งรัดให้มี การจัดตั้ง "เขตปลอด GMOs" เพื่อให้ สินค้าเกษตรของเรา เป็นที่ยอมรับ ในตลาดโลก"
.....(เนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประกาศท่าทีของไทย ต่อกรณี GMOs )
.....GMOs -- Genetically Modified Organisms คือ พืช หรือสัตว์ ที่เกิดจาก การใช้เทคโนโลยี การตัดต่อ หรือตัดแต่งพันธุกรรม ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงไป จากสายพันธุ์เดิมในธรรมชาติ โดยการตัดยีน จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มาใส่ในยีน ของสิ่งมีชีวิต อีกชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้ "สิ่งมีชีวิต สายพันธุ์ใหม่" ที่มีลักษณะตามต้องการ เช่น มันฝรั่ง และข้าวโพด ที่ทนแมลง, ถั่วเหลือง ที่ทนยาฆ่าหญ้า, ผัก ที่มีโปรตีนสูง, กาแฟ ที่มีคาเฟอีนต่ำ, มะเขือเทศทนหนาว, น้ำมันพืช ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวน้อย, หมู ที่มีเนื้อสีแดงสด ไขมันต่ำ, หมู ที่ผลิตอวัยวะ ที่สามารถนำมาใช้ ทดแทนอวัยวะของมนุษย์ได้, แพะ และแกะ ที่ผลิตโมเลกุล คล้ายคลึงยารักษาโรค, แม่วัว ที่ให้นม ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือน น้ำนมคน ฯลฯ
.....การแปลงพันธุกรรม เป็นส่วนหนึ่งของ เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งกล่าวกันว่า เป็นเทคโนโลยี แห่งศตวรรษที่ ๒๑ เป็นคลื่นลูกที่ ๔ ถัดจาก เทคโนโลยีสารสนเทศ
.....ปัจจุบัน มีการทดลองปลูกพืช แปลงพันธุกรรมในธรรมชาติ ๕๖ ชนิด และในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา พื้นที่การปลูกพืช GMOs ทั่วโลกเพิ่มขึ้น จาก ๑๑ ล้านไร่ เป็น ๑๗ ล้านไร่ โดย ปลูกถั่วเหลือง มากที่สุด ตามด้วย ข้าวโพด และฝ้าย
.....ถ้าไม่ใช่ "ฝ้ายบีที" ก็คงเป็น "ปลาทูน่า ในน้ำมันถั่วเหลือง" นั่นเอง ที่ทำให้คนไทย หันมาสนใจ เทคโนโลยี แปลงพันธุกรรม และอาหารที่ผลิตขึ้นจาก GMOs เช่น ซีอิ๊ว นมถั่วเหลือง มันฝรั่งทอดกรอบ เนยแข็ง รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหาร GMOs (กากถั่วเหลือง และข้าวโพด)
.....ต้นปี ๒๕๔๒ ในขณะที่ หน่วยงานเกี่ยวกับ การส่งสินค้าออก กำลังกลัดกลุ้มอยู่กับ การที่ปลาทูน่า ในน้ำมันถั่วเหลือง บรรจุกระป๋อง ของไทย ถูกกักอยู่ที่ เนเธอร์แลนด์ เนื่องจาก ไม่มีใบรับรองว่า เป็นผลิตภัณฑ์ปลอด GMOs, กลุ่มเกษตรกร และองค์กรพัฒนาเอกชน ก็ลุกขึ้นมาต่อต้าน การปลูกฝ้ายบีที ซึ่งเป็น ฝ้ายแปลงพันธุกรรม ที่สามารถทนทานต่อ หนอนเจาะสมอฝ้าย เนื่องจาก กลัวจะส่งผลกระทบต่อ ฝ้ายพันธุ์พื้นเมือง และระบบนิเวศ ทั้งยังเป็นการ เปิดทางให้ บริษัทข้ามชาติ ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี และเมล็ดพันธุ์ เข้ามาครอบงำเกษตรกรไทย
.....ประเด็นว่าด้วย GMOs ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน เห็นได้จาก กฎหมายหลายฉบับ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. กักพืช, พ.ร.บ. วัตถุอันตราย, พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์, พ.ร.บ. ยา, พ.ร.บ. อาหาร, พ.ร.บ. ส่งเสริม และรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม, พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค รวมประกาศกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วย "พืชต้องห้าม" อีกนับไม่ถ้วน
.....ปลายเดือนกันยายน ๒๕๔๒ กรมวิชาการเกษตร จัดระดมสมอง ครั้งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกว่า ๗๐๐ คน เพื่อกำหนดท่าทีของ ประเทศไทย ว่าจะยอมรับ เทคโนโลยีชนิดนี้ หรือไม่ อย่างไร เช่น ยอมรับ แต่ต้องผ่าน กระบวนการ ตรวจสอบ ความปลอดภัย ทางชีวภาพก่อน, นำเข้ามา เพื่อการศึกษา และทดลองได้ แต่ห้ามปลูกเชิงพาณิชย์ หรือ ไม่ควรนำเข้ามา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และสินค้านำเข้า ควรจะมีการติดฉลาก ระบุว่า ผลิตจาก GMOs หรือไม่ เพื่อให้ผู้บริโภค ได้มีสิทธิเลือก ปรากฏว่า มีความเห็น ที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่อง ความเหมาะสม ของตัวเทคโนโลยี การแปลงพันธุกรรมเอง และในส่วนของ กระบวนการตรวจสอบ และระเบียบปฏิบัติ ที่ควรจะเป็น
.....ปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่มีการปลูกพืช GMOs ในเชิงการค้า แต่มีการนำ มะเขือเทศ ฝ้าย ข้าวโพด แตง มะละกอ ข้าวขาวดอกมะลิ เข้ามาทดลองปลูก ใน "สภาพโรงเรือนที่ปิดมิดชิด" หรือไม่ก็ "แปลงขนาดเล็ก ที่แยกให้อยู่ต่างหาก" (isolated area) มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ส่วนผลิตภัณฑ์ GMOs ที่นำเข้าจาก ต่างประเทศนั้น มีจำหน่ายโดยทั่วไป มานานแล้ว ขณะนี้ คณะกรรมการกลาง ด้านความปลอดภัย ทางชีวภาพ ที่เพิ่งตั้งขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ สืบเนื่องจาก กรณีต่อต้านการ ปลูกฝ้ายบีที กำลังกำหนด แนวทางปฏิบัติ สำหรับการใช้ บริษัทข้ามชาติ ยักษ์ใหญ่ด้าน พืชแปลงพันธุกรรม มอนซานโต้ผลิตภัณฑ์ GMOs เพื่อให้ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ในขณะที่ บริษัทข้ามชาติ ยักษ์ใหญ่ด้าน พืชแปลงพันธุกรรมอย่าง "มอนซานโต้" -- เจ้าของ เมล็ดพันธุ์ ฝ้ายบีที ก็ได้ลงหลักปักฐาน ตั้งสาขาในไทย เพื่อเดินหน้าธุรกิจ ด้านการเกษตร ไปเรียบร้อยแล้ว

.....ด้านกลุ่มเกษตรกร ยื่นข้อเรียกร้องล่าสุด ให้ยุติ การนำเข้า พืชแปลงพันธุกรรม โดยเด็ดขาด จนกว่า ประเทศไทย จะมีกระบวนการ ตรวจสอบความปลอดภัย ทางชีวภาพที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ให้เกษตรกร และผู้บริโภค มีข้อมูล มากพอที่จะ มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ ว่าจะรับ หรือไม่รับ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ GMOs

ร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
คลิกที่นี่


ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน การแปลงพันธุกรรม วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ผู้ประสานงาน เครือข่าย สิทธิ ภูมิปัญญาไทย

ส นั บ ส นุ น
  • ปี ๒๐๒๐ ประชากรโลก จะเพิ่มเป็น ๗.๕ พันล้านคน ถ้าไม่ใช้ เทคโนโลยี การแปลงพันธุกรรมพืช หรือสัตว์ อาหาร จะไม่เพียงพอกับ มนุษย์
  • GMOs ให้ผลผลิตสูง ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจาก มีความต้านทานต่อโรค และแมลง
  • รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเกษตรกร ใช้สารเคมีน้อยลง
  • ช่วยอนุรักษ์ และขยายพันธุ์พืช และสัตว์

คั ด ค้ า น

  • พืชแปลงพันธุกรรม ไม่ได้ทำลายแต่ เฉพาะ แมลงศัตรูพืชเป้าหมาย เท่านั้น แต่ยังทำลาย สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศ อีกด้วย
  • เปิดโอกาส ให้บริษัทข้ามชาติ เข้ามา ผูกขาด เมล็ดพันธุ์พืช, ภาคเกษตรกรรม จะถูกบริษัทข้ามชาติ ครอบงำ
  • การผสมข้ามพันธุ์ เป็นการทำลาย พันธุ์พืช พื้นเมือง
  • พืช และอาหาร แปลงพันธุกรรม อาจมีสาร ที่เป็นอันตราย ต่อผู้บริโภค

อ่านฝ่ายสนับสนุน คลิกที่นี่
click here
กลับไปหน้า สารบัญ อ่านฝ่ายคัดค้าน คลิกที่นี่
click here

แล้วคุณล่ะ สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
.เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่
พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันแจ้ง ผู้ดูแลเว็ป (WebMaster) ขอบคุณครับ


ขอคัดค้านค่ะ เพราะว่าในปัจจะบันนี้ยังไม่มีใครกล้าออกมายืนยืนได้เลยว่าพืชชนิดนี้มีประโยชน์หรือโทษแก่เราขนาดไหน
อนงค์ กันดอก <[email protected]>
- Monday, December 08, 2003 at 07:14:50 (EST)

เห็นด้วยให้มีการศึกษาครับเพราะว่าคนไทยเราใช่ว่าโง่เง่าถึงขนาดเขาเอาสื่อมาล่อแล้วหลงเชี่อหมดเรามีความสามารถพอที่จะทำและพัฒนาทางด้านbiotech นี้พอสมควรและต่อไปเราก็จะตามต่างชาติได้ และขอให้ทุกท่านจงเข้าใจว่าควรศึกษาให้รู้แน่ชัดว่าดีหรือเสียก่อนที่จะมาคัดค้านว่ามั่นคือสิ่งที่เลวร้ายทีสุด ทุกอย่างมีประโยชน์อยู่ในตัวมันเอง
tu <[email protected]>
- Wednesday, November 12, 2003 at 03:09:56 (EST)

เห็นด้วยให้มีการศึกษาครับเพราะว่าคนไทยเราใช่ว่าโง่เง่าถึงขนาดเขาเอาสื่อมาล่อแล้วหลงเชี่อหมดเรามีความสามารถพอที่จะทำและพัฒนาทางด้านbiotech นี้พอสมควรและต่อไปเราก็จะตามต่างชาติได้ และขอให้ทุกท่านจงเข้าใจว่าควรศึกษาให้รู้แน่ชัดว่าดีหรือเสียก่อนที่จะมาคัดค้านว่ามั่นคือสิ่งที่เลวร้ายทีสุด ทุกอย่างมีประโยชน์อยู่ในตัวมันเอง
tu <[email protected]>
- Wednesday, November 12, 2003 at 03:09:46 (EST)

คัดค้าน อย่างยิ่ง เพราะมันส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างร้ายแรง ทำให้เกิดการผสมข้ามระหว่างพืช Gmos กับพืชพื้นเมือง ทำให้เราไม่สามารถควบคุมได้ ถ้ามียีนที่ต้านแมลง คนซึ่งเป็นผู้บิโภคสูงสุด จะรับกรรมเองภายหลัง ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
ศักดิ์ศิริ รายมา <[email protected]>
- Thursday, October 09, 2003 at 04:15:00 (EDT)

คัดค้าน อย่างยิ่ง เพราะมันส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างร้ายแรง ทำให้เกิดการผสมข้ามระหว่างพืช Gmos กับพืชพื้นเมือง ทำให้เราไม่สามารถควบคุมได้ ถ้ามียีนที่ต้านแมลง คนซึ่งเป็นผู้บิโภคสูงสุด จะรับกรรมเองภายหลัง ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
ศักดิ์ศิริ รายมา <[email protected]>
- Thursday, October 09, 2003 at 04:14:34 (EDT)

ไม่เห็นด้วย
จูน <[email protected]>
- Saturday, September 13, 2003 at 22:36:51 (EDT)

ไม่เห็นด้วยค่ะ เพราะคิดว่าความปลอดภัยยังมีไม่มากพอสมควรเลย อาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ค่ะ ธรรมชาติถึงจะเป็นผู้สร้างที่ดีที่สุดค่ะ
จูน <[email protected]>
- Saturday, September 13, 2003 at 22:22:33 (EDT)

ธรรมชาติรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่มนุษย์ แต่มนุษย์ชอบแหกคอกตลอดเวลา โดยการอ้างเหตุผลเดียวตลอด เพื่อมวลมนุษยชาติ แล้วแต่ละโครงการทำไมไม่ศึกษาผลกระทบให้ดีก่อน แล้วทีนี้ก็มาเถียงกันเป็นวรรคเป็นเวร กว่าจะหาข้อสรุปได้มนุษย์ก็กลายเป็นหนูทดลองหมดโลก................
เด่นกิจ คงบำรุง <[email protected]>
- Friday, July 25, 2003 at 08:11:08 (EDT)

สนับสนุน
ไก่
- Saturday, July 19, 2003 at 03:34:56 (EDT)

สนับสนุน
นฤมล หล้าสุยะ <[email protected]้ีืhunsa.com>
- Monday, June 16, 2003 at 08:29:36 (EDT)

สนับสนุน
นฤมล หล้าสุยะ <[email protected]>
- Monday, June 16, 2003 at 08:27:23 (EDT)

สนับสนุน สายสุณี สำลี - Saturday, June 07, 2003 at 02:58:39 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน คุณมองดูรอบๆตัวคุณซิครับว่าสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนทั้งค่านิยม,จำนวนประชากร,การศึกษา, สังคมวัฒนธรรม,รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมว่าเราควรมีการศึกษาให้เห็นชัดเจนว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการวิจัยและเราจะได้ผลเสียอะไรจากการวิจัยในครั้งนี้ผมว่ามันเป้นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษใหม่ ลองคิดดูนะครับ ซน - Tuesday, April 15, 2003 at 21:11:15 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน คุณมองดูรอบๆตัวคุณซิครับว่าสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนทั้งค่านิยม,จำนวนประชากร,การศึกษา, สังคมวัฒนธรรม,รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมว่าเราควรมีการศึกษาให้เห็นชัดเจนว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการวิจัยและเราจะได้ผลเสียอะไรจากการวิจัยในครั้งนี้ผมว่ามันเป้นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษใหม่ ลองคิดดูนะครับ ซน - Tuesday, April 15, 2003 at 21:11:04 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน คุณมองดูรอบๆตัวคุณซิครับว่าสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนทั้งค่านิยม,จำนวนประชากร,การศึกษา, สังคมวัฒนธรรม,รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมว่าเราควรมีการศึกษาให้เห็นชัดเจนว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการวิจัยและเราจะได้ผลเสียอะไรจากการวิจัยในครั้งนี้ผมว่ามันเป้นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษใหม่ ลองคิดดูนะครับ ซน - Tuesday, April 15, 2003 at 21:10:45 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุน สินค้าประเภท GMO เพราะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และที่สำคัญทางรัฐบาลถือว่าเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามายังประเทศไทย และอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าถ้าหากมีการตัดแต่งพันธุกรรม ก็จะทำให้พืชหรือสัตว์ที่เป็นพันธุ์แท้นั้นอาจจะสูญพันธ์ุได้ ต้อม - Tuesday, March 25, 2003 at 09:04:42 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ผมเป็นคนหนึ่งท่ีไม่สนับสนุน สินค้าประเภท GMO เพราะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และท่ีสำคัญทางรัฐบาลถือว่าเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามายังประเทศไทย และอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าถ้าหากมีการตัดแต่งพันธุกรรม ก็จะทำให้พืชหรือสัตว์ท่ี่เป็นพันธุ์แท้นั้นอาจจะสูญพันธ์ุได้ ธารี แสงทอง - Tuesday, March 25, 2003 at 09:02:00 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์อย่างวิเศษจึงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงธรรมชาติเพราะโดยตัวมนุษย์แล้วก็มาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีเป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น ชาฤณี วัฒนะกูล - Friday, February 07, 2003 at 04:08:22 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ด้านการวิจัย/พัฒนา สนับสนุนการวิจัยในด้านนี้ให้เท่าทันต่างประเทศ ด้านผู้บริโภค สนับสนุนให้มีการติดฉลากเพื่อให้ผู้บริโภครับทราบ มีอิสระในการตัดสินใจเลือก ด้านหน่วยงานอิสระ-ภาครัฐ สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนว่า GMOs คืออะไร มีประโยชน์ โทษอย่างไร แต่ไม่ใช่นำข้อความที่เกินจริง ยังไม่เป้นที่ยอมรับ พิสูจน์มาแจ้งแก่ผู้บริโภค ควรให้แต่ข้อมูลให้มากที่สุดแล้วผู้บริโภคจะตัดสินเองว่าต้องการบริโภคหรือไม่ santirote - Thursday, February 06, 2003 at 08:14:35 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่เกิดมาโดยมีสมองไว้คิดที่จะทำลายกันมากกว่าที่จะสร้างสรรค์ เช่น USA บอกว่าตัวเองเป็นผู้รักสันติ แต่กลับเป็นประเทศที่ส่งออก และวิจัยอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงมากที่สุดของโลก ผ่านมาเห็น - Monday, January 27, 2003 at 22:05:24 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน เห็นควรว่ามีการพัฒนาGMOsต่อไปเพราะว่าเป็นการพัฒนาทางวิทยาศาตร์และจะได้นำความรู้นี้เตรียมพร้อมเมื่อถึงหน้าแล้งขาดแคลนอาหารและควรมีการดูแลควบคุมอย่าวใกล้ชิดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ กชามาศ กุคนันท์ - Saturday, January 18, 2003 at 03:19:07 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุนให้มีการวิจัยทางด้านการดัดแปลงพันธุกรรม เนื่องจากว่าประเทศเราต้องก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆๆที่เข้ามา ถ้าหากเราไม่คิดค้นก็จะทำให้เรากลายเป็นประเทศที่ล้าหลังไป แต่หลังจากที่วิจัยเสร็จแล้วนั้นเราอาจจะไม่นำออกมาเผยแพร่ก็ได้เก็บไว้ก่อน แต่การค้นคว้าวิจัยก็ดำเนินต่อไป ทำให้เราไปตามทันกับเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากที่มีการวิจัยแล้วว่า การพืชดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ส่งผลต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกก็ค่อยนำออกมาเผยแพร่ก็ได้ เพราะฉะนั้นสนับสนุนเต็มที่ในค้นคว้าวิจัยทางด้านนี้ แอล - Thursday, January 09, 2003 at 11:05:53 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน ภูริษา วังแสน - Saturday, January 04, 2003 at 09:08:53 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน ปิยะ - Sunday, November 24, 2002 at 21:30:18 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน ปิยะ กันล้อม - Sunday, November 24, 2002 at 06:41:07 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ทำไม่คนไทยถึงไม่คิดที่จะวิจัยหรือวิวัยพืชต่างๆที่สามารถปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศตัวเอง คนไทยใช่ว่าไร้มันสมอง การกลัวจะโดยเอาเปรียบจากต่างชาติเป็นความคิดของคนที่ปิดตัวเองและมองโลกเพียงด้านเดียว เพราะพวกคุณคิดเองไม่เป็นจึงกลัวโดนเอาเปรียบเป็นการกลัวที่ปลายเหตุ ถ้าปรับปรุงพันธุ์ได้เเองก็จะควบคุมมันได้เองไม่ดีกว่าการกลัวอะไรที่ยังไม่ได้ทดลองหรือ คนวิทยาศาสตร์ - Tuesday, October 01, 2002 at 04:30:47 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ดิฉันมีความเห็นเป็นกลางค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีผู้คัดค้านและสนับสนุนมากมาย แต่สำหรับดิฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเสียจนไม่สามารถมานั่งเถียงกันเฉยๆได้อีกต่อไปแล้ว ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองค่ะ ถ้าเราคนไทยทุกคนช่วยกันสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ GMOs ให้มากกว่านี้ (รวมทั้งเทคโนโลยีอื่นๆด้วย) ซักวันนึงเราอาจมีข้อสรุปออกมาได้ว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียมากน้อยแค่ไหน ไม่ต้องให้ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายมานั่งชี้นิ้วบอกเราอย่างทุกวันนี้ ถึงตอนนั้นถ้ามันดีจริงเราก็สามารถผลิตเองได้ ถ้ามันไม่ดีจริง เราก็มีข้อมูลไว้เถึยงกับประเทศอื่น ดิฉันอยากให้เราช่วยกันมองเรื่องนี้อย่างเป็นกลางก่อนแล้วค่อยหาข้อมูลมาสรุปดีกว่ามั้ยค่ะ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ดิฉันอยากให้องค์กรต่างๆ มีมาตรการจัดการกับอาหารดัดแปลงพันธุกรรม โดยติดฉลากแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบจากพืช GMOs หรือไม่เพื่อเป็นทางเลือกแก่คนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะได้หลีกเลี่ยงการบริโภคพืช GMOs ได้อย่างสบายใจ เป็นกลางนะคะ:) - Wednesday, September 11, 2002 at 11:00:35 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน แต่ต้องมีการศึกษาถึงโทษและประโยชน์อย่างละเอียด นศ. tu - Sunday, August 25, 2002 at 07:36:37 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน รัตนา ประภาการ - Tuesday, August 06, 2002 at 09:50:42 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุนครับ และต้องเร่งศึกษาอย่างจริงจังด้วย อะไรจะเกิดขึ้นถ้าต่างประเทศพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีกว่าเรา (เขาอาจจะเอาพันธุ์ไปจากประเทศข้างเคียงเราก็ได้) ถ้ามีการพัฒนากุ้งพันธุ์ใหม่ที่เลี้ยงง่ายกว่า ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และอร่อยกว่ากุ้งกุลาดำ คนอเมริกันโง่หรือ เขากินกันอยู่ทุกวัน แต่ยุโรปกลัวจะขายยาฆ่าแมลงไม่ได้เพราะฝ้ายพันธุ์ใหม่แมลงไม่ชอบกิน ภูวดล วุฑฒกนก - Sunday, May 26, 2002 at 00:38:14 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุนให้มีการศึกษาอย่างจริงจัง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าต่างประเทศพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีกว่าเรา กุ้งสายพันธุ์ที่อร่อยกว่าเลี้ยงง่ายกว่ากุ้งกุลาดำ ทุเรียนที่อร่อยกว่า เก็บได้นานกว่า แล้วตอนนั้นพิสูจน์กันได้เรียบร้อยแล้วว่า GMO มีความปลอดภัยเพียงพอ ภูวดล วุฑฒกนก - Sunday, May 26, 2002 at 00:28:27 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ขอบคุณมากค่ะ 456 - Thursday, January 24, 2002 at 04:21:42 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านครับ การนำ GMOs มาใช้ในตอนนี้เป็นการเสี่ยงเกินไป เพราะอาจมีการถ่ายโอนยีนที่เราดัดแปลงไปให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น เราอาจจะได้เชื่อโรคสายพันธ์ใหม่ที่ไม่มียารักษา นวินรัตน์ - Monday, September 17, 2001 at 14:10:31 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ผมไม่สนับสนุนนะครับ ถ้ายังไม่มีการตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อน ว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อประชาชนบ้าง และมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือเปล่า ภูวดล ท้วมลี้ - Tuesday, August 28, 2001 at 06:41:08 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- เมื่อพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะมีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ก้ไม่ควรจะใช้ คัดค้านเต็มที่ครับ Mr.x - Sunday, November 05, 2000 at 05:13:41 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ธรรมชาติเคยให้ความสมดุลต่อสิ่งมีชีวิต และโลกของเรา แต่เราก็เป็นผู้ทำลายความสมดุลนั้นเอง การดัดแปลงพันธุกรรม เป็นเพียงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ปลายเหตุ การที่นักวิชาการของประเทศไทยบางส่วน ให้การยอมรับและสนับสนุน GMOs อย่างหน้าชื่นตาบานนั้น ไม่ทราบว่า เรารับรู้ในทั้งข้อดี และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มากเพียงพอรึยัง ผู้ได้ประโยชน์สูงสุดคือใคร ผู้ผลิต? บริษัทผู้ผูกขาดเม็ดพันธุ์? ? เป็นการยอมรับเทคโนโลยีในแบบก้าวกระโดดเกินไปรึเปล่าคะ BIOCHEM - Thursday, September 14, 2000 at 04:09:07 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ควรจะมีการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผุ้ลบริโภค นฤมล ป.4/6 ร.ร.อนุบาลราชบุรี - Sunday, September 03, 2000 at 22:28:52 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- การตัดต่อพันธุกรรม กระทำได้บนพื้นฐานที่ได้รับการพิจารณาทางด้านศีลธรรม และมโนธรรมที่ถูกต้องแล้ว ดังนั้น ผลที่ได้รับจากการตัดต่อพันธุกรรม เมื่อผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ ขอให้สังเกต การพัฒนาที่ผ่านมาของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ไม่เคยทำได้ถูกต้องในครั้งแรก ครั้งนี้ก็เหมือนกัน หากไม่ลอง คงไม่รู้ แต่เน้นย้ำตรงการตัดสินใจทำสิ่งใดก็ตาม พิจารณาก่อน ว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานอะไร รัฐพงศ์ - Friday, September 01, 2000 at 05:51:57 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีบทพิสูจน์ว่า GMOs มีผลกระทบต่อคน, ธรรมชาติ, และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ควรที่จะ มีการทดลองไปก่อน ยังไม่ควรนำมาใช้จริง เพราะบางทีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชนิดที่ไม่อาจจะแก้ไขให้เหมือนเดิมเลยก็ได้ chuwit - Friday, August 25, 2000 at 01:50:48 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ผมว่าก็ดีนะในแง่การผลิตอาหารแก่มวลมนุษย์ แต่ก็น่าวิจัยถึงผลระยะยาวด้วย ว่ามีผลข้างเคียงต่อคนเราหรือเปล่า ถ้าแน่ใจแล้ว ค่อยนำออกสู่ตลาด แดง - Sunday, August 20, 2000 at 23:49:29 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ควรจะเป็นไปตามธรรมชาติบ้าง ไม่ใช่เอะอะอะไร ก็ทำกันซะวุ่นวายไปหมด ชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวนัก มีเกิดก็มีดับ จะทำให้มันเลวร้ายไปกว่านี้ทำไม สร้อยทิพย์ อุตตราช - Tuesday, August 15, 2000 at 03:51:10 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะเป็นการฝืนธรรมชาติเกินไป ลองนึกย้อนดูซิว่า การฝืนธรรมชาติของมนุษย์นั้น ประสบผลสำเร็จที่ยั่งยืนหรือไม่ ธรรมชาติถูกทำลายไปเท่าไรแล้ว มนุษย์ก็ยังเดินหน้าทำลายกันต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อน แม้การถอยกลับสู่ธรรมชาติของมนุษย์ปัจจุบัน จะยากอย่างยิ่ง เพราะเคยตัวเสียแล้ว ก็ตาม ขอให้ยับยั้งอย่าทำลายต่อไปได้ไหม กนกวรรณ อุโฆษกิจ - Tuesday, July 25, 2000 at 22:50:39 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน มันก็ดีอยู่หลอก อย่างว่า ถ้าเราเอาแต่ธรรมชาติมาใช้ แล้วไม่พัฒนาปรับปรุง มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ในขณะเดียวกัน มนุษย์เราก็ใช้อะไรต่ออะไร โดยไม่ควบคุม มันก็จะธรรมใช้ธรรมเสื่อมโทรมเอง โดยธรรมชาติที่มนุษย์ทำลาย แต่ถ้าเรานำธรรมชาติมาปรับปรุง มันก็ดีอีกแบบหนึง แต่การจะปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์พืชนั้น อยากให้มีการกำหนดขอบเขตกฏเกณฑ์ ทีมาตรฐาน และควบคุมให้ทำได้เฉพาะ สิ่งที่น่าจะปรับปรุง หรือพัฒนาสายพันธุ์พืชนั้น ping nasok - Saturday, July 22, 2000 at 22:32:08 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- I object especialy for the voter who use your name as USA student you may right but what happen is when you have chance to study in USA you did not learn that even in the US also closed people eyes for the thruth I have work with US' chemical company which spin off from MONSANTO which produce the GMO for there own benefit even the side effect had happen in their products they also close all this data if theeir products so good why the demonstration had happen everywhere for their product s remember we think about the quantity of the products which we think it is very good and save but if the producer think it really good why EU reject our products. Kanokwan Krasinphan - Thursday, June 15, 2000 at 03:11:01 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุนในประเด็นที่ว่า เป็นการเพิ่มผลผลิตได้อย่างดี แต่ถ้าหากมีการตรวจสอบอย่างแน่นอนแล้วว่า การแปลงพันธุกรรมนี้ เป็นพิษจริงๆ ก็ควรสั่งห้าม แต่ถ้าไม่ การตัดต่อพันธุกรรม ก็เป็นแค่การกลายพันธ์ของพืช ทื่เกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์เท่านั้นเอง narusri mangnoi - Monday, June 12, 2000 at 04:26:48 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน... แต่ไม่ควรปล่อยให้มีในปริมาณมากจนเกินไป คือ ควรจำกัดพื้นที่ในการผลิต และกำหนดชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นด้วย ในส่วนของสินค้า ควรจะมีการติดฉลากบอก ว่าเป็นสินค้าจีเอ็มโอหรือไม่ ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง ครับ. ยุทธปฏิรูป วงศ์ภาคำ - Saturday, May 27, 2000 at 12:07:40 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะทำให้เสียสมคุลย์ของธรรมชาติ และการเสียสมดุลย์ของธรรมชาตินี่เอง ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ เและปัญหามากมาย ที่มนุษย์พยายามแก้ไขทุกวันนี้ และคงไม่ใช่วิธีที่ดีนัก ที่บอกว่า เพื่อจะทำให้อาหารเพียงพอกับ ประชากรโลก เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ พรรณพร ขจายเกียรติกำจร - Saturday, May 06, 2000 at 05:33:17 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ธรรมชาติได้จัดสรรไว้ให้อย่างลงตัว สิ่งใดที่ฝืนธรรมชาติ ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลของ ความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่ามนุษย์ Thamachat Inchand - Friday, April 14, 2000 at 02:43:04 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ขอคัดค้านการแปลงพันธุกรรม เพราะเห็นว่า เรายังมีทางเลือกอื่น ในการแก้ปัญหา อาหารขาดแคลน เช่น การขอให้ประเทศร่ำรวย ช่วยปลดหนี้ให้ประเทศยากจน หรือการพัฒนาการเกษตร ในทิศทางที่เหมาะสม หรือแม้แต่ การนำเอาแนวคิด พออยู่พอกินมาใช้ ซึ่งแนวทางเหล่านี้ น่าจะดีกว่าการทำอะไรที่ผิดเพี้ยนธรรมชาติ และยังไม่มีการสรุปผลที่ชัดเจนด้วยว่า จริงๆแล้ว มันมีผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมแค่ไหน สิทธิพงศ์ อุรุวาทิน - Thursday, April 06, 2000 at 06:35:36 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ผมเป็นบุคคลหนึ่ง ที่กำลังศึกษาวิจัยเรื่อง mutation ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับGMOs จริงๆแล้ว สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ แต่ที่มองดูว่าใหม่ เนื่องจากเป็นฝีมือของมนุษย์ ตามธรรมชาติแล้ว ก็มีการเกิด mutation (การผ่าเหล่า) อยู่เสมอ แต่ใช้เวลานาน ซึ่งกระบวนการนี้ ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลทางพันธุกรรมบนสาย DNA ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี หรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับโอกาส และชนิดของ Mutation การทำ GMOs หลายคนอาจมองว่า เป็นสิ่งที่เลวร้าย และเป็นอันตราย เป็นการดัดแปลงธรรมชาติ ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด มันก็คือการลัดขั้นตอนของธรรมชาติโดยมนุษย์ ข้อดีก็มี ข้อเสียก็มี ยังต้องทำการศึกษากันต่อไป ประชากรโลกเพิ่มชึ้น จำเป็นต้องเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยีนี้ช่วยได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ และระมัดระวังที่สุด ประเทศไทยตอนนี้ ยังไม่พร้อมที่จะใช้ เนื่องจากยังไม่มีองค์กรควบคุม ประเทศเรา มีนักวิทยาศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญมากพอที่ จะทำวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีนี้เอง ซึ่งตอนนี้ ก็กำลังทำกันอยู่ แต่เป็นไปในลักษณะ ทำเอง ขาดการสนับสนุนที่จริงจังจากรัฐบาล ซึ่งถ้าได้ได้รับการสนับสนุน เราก็คงได้พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ขึ้นเอง และเป็นลิขสิทธ์ของเรา ไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ Dvaravati - Wednesday, April 05, 2000 at 07:23:43 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านในการที่จะปลูกพืช ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม โดยที่ไม่มีการควบคุมที่ดีพอ แต่สนับสนุนให้มี การศึกษาในเรื่องนี้้ โดยละเอียด นักวิชาการ ผู้ที่เรียนทางด้านเกษตร ตลอดจนสถาบันการศึกษา ที่สอนทางการเกษตร ควรจะออกมามีบทบาทมากกว่านี้ นายนฤป แจ่มศรีใส - Monday, April 03, 2000 at 06:40:10 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- เห็นด้วยในกรณีการใช้ทางด้านสาธารณสุข และขอคัดค้านทางด้านการเกษตร เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้สมดุลธรรมชาติเสียไป สรีจำนรรจ์ พิชิตสุวรรณชัย - Sunday, March 26, 2000 at 19:40:38 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านการแปลงพันธุกรรม ผม..ดีใจนะครับที่เห็นคนไทยหลายคน แสดงความคิดเห็นที่คัดค้าน กับการเกิดขึ้นมาของ พันธุกรรมที่แปลกแยก สิ่งนี้เป็นการย้ำเตือนให้เห็นว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) ของคนไทย อันเกิดจากกระบวนการคัดสรร และสืบทอดเผ่าพันธุ์ ตามธรรมชาติของคนไทย มีจิตใจจิตวิญญาณเดียวกันกับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ อีกหลายล้านชนิด ถ้าต้นไม้สรรพสัตว์มันพูดได้ มันคงอยากให้พวกเรา ใส่ใจต่อพวกเขา มากกว่าที่เป็นอยู่ ที่ผ่านมา ก็ทำร้ายพวกเขามากพอแล้ว GMOs สะท้อนให้เห็น ความอ่อนด้อยทางภูมิปัญญา ของชนชาติตะวันตก โดยเฉพาะประเทศที่ ขาดการคัดสรรตามธรรมชาติ อย่างอเมริกัน ประเทศที่คอยทำร้าย ย่ำยีและเหยียบย่ำธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ด้วยเห็นค่าทางเศรษฐกิจ ดีกว่าคุณค่าตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ น่าเสียดายที่ จิตวิญญาณที่ตายซากของพวกเขา มิได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นแม้แต่น้อย ทั้งที่พวกเรา ก็ถือกำเนิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นกัน ถ้าผมถามคุณว่า คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าวันนึง คุณพบว่า ตัวคุณเองเกิดขึ้นมาจาก ขบวนการดัดแปลงทางพันธุกรรม คุณเป็นพวกโคลนนิ่ง พ่อแม่คุณมิได้รู้จักกัน และมีความรักต่อกัน คุณมันก็แค่มาจาก เซลเซลหนึ่งที่นำมาขยายเท่านั้น...? ถ้าจะให้ผมสรุปก็จะได้ว่า.. ไอ้พวกฝรั่งบางกลุ่ม (กลุ่มที่คิดดีก็มีเหมือนกันครับ).. มัน High Technology แต่ Low Wisdom (อ่อนด้อยทางภูมิปัญญา) ถ้าใครเห็นด้วย..mail มาคุยกันได้ครับ ...... ผมไม่อยากให้พวกเรา ใช้สิทธิเสียงแค่เพียงว่า คัดค้านหรือสนับสนุน เท่านั้น ได้โปรดเถิดครับ.. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และวิถีการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันด้วย ผมได้มีส่วนในการทำร้านกรีน (Green Shop) แห่งหนึ่ง ที่ผ่านมา ผมพบว่า คนไทยยังคงให้ความสำคัญต่อ ร้านพวกนี้น้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ จะยึดติดกับ Product ที่มีการโฆษณาทางการตลาด ในขณะที่สินค้าร้านกรีน มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน มาจากหลากหลายท้องถิ่น มาจากพันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ของประเทศไทย แต่ยังขาดผู้สนับสนุนอีกมาก ปัจจุบันชาวนาหลายพื้นที่ เขาเลิกใช้ยาฆ่าแมลง ฆ่าหอยเชอรี่ ฆ่าปูในนาข้าว กันแล้วครับ และก็เลิกใช้ปุ๋ยเคมีด้วย.. อย่าถามนะว่ามันจะโตหรือ คุณดูตัวคุณเองสิ คุณก็ยังคงโตวันโตคืนอยู่ทุกวัน ไม่เห็นด้วยใช้สารเคมี มาแทนข้าวปลาอาหารเลย หรือไม่ก็ดูต้นไม้ในป่าซิ มีปุ๋ยมียาที่ไหนกัน สุดท้ายนี้ผมขอวิงวอนให้พวกเรา หันมาสนับสนุน เกษตรกรพื้นบ้านของไทย ด้วยการ สนับสนุนสินค้าจากพวกเขา.. จะซื้อที่ไหนก็ได้ครับ Macro Lotus คาร์ฟู ไม่รู้มีหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ร้านกรีนทุกแห่งมีอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ วิษณุ ศรีทะวงศ์ - Monday, March 20, 2000 at 21:49:11 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านครับ เนื่องจาก การดัดแปลงพันธุกรรม ของสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ย่อมทำให้เกิด ความไม่สมดุลขึ้นในระบบนิเวศ เนื่องจากกระบวนการวิวัฒนาการ ถููกตัดขาดไป เพราะว่าโดยปกติ สิ่งมีชีวิตจะมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอยู่แล้ว ไพโรจน์ ประมวล - Friday, March 10, 2000 at 07:18:12 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ค้าน เพราะคนไทย ทำGMOs เองไม่ได้ ต้องพึ่งพาต่างชาติ UFO - Thursday, March 09, 2000 at 10:34:41 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านครับ เพราะระบบราชการ ยังไม่สามารถรับประกันให้สังคมได้ว่า เราจะนำเทคโนโลยีนี้ ไปใช้เพื่อประโยชน์สังคม มากกว่าประโยชน์ในทางธุรกิจระยะสั้น rajatavee - Thursday, March 09, 2000 at 02:31:57 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- เห็นด้วย ถ้าหากใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิต Species เดียวกัน เพราะยังมองไม่เห็นว่า จะมีอันตรายอย่างไร คัดค้านกับการถ่ายยีนข้าม Species เพราะไม่แน่ใจว่าอันตรายหรือไม่ แต่ผมเชื่อว่า ถ้ามีการตัดต่อยีนพืชสักชนิดหนึ่ง ให้มีคุณสมบัติ รักษาโรคเอดส์ หรือมะเร็งได้ คนที่ป่วยกินทันที คงไม่มีใครคัดค้านแน่ๆ เช่นเดียวกับเกษตรกร ที่ไม่สามารถอยู่ได้กับ สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถ้าใช้แล้วเขามีรายได้ดีกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เขาคงไม่สนใจฟังคุณพูดแน่ๆ Kaset - Sunday, March 05, 2000 at 02:03:50 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านเป็นอย่างมาก เพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด และยอดเยี่ยมในตัวของมันเอง ศราวุธ - Wednesday, March 01, 2000 at 09:00:36 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นฐานของสังคมไทยคือ การทำการเกษตรแบบพึ่งพา GMO คือรูปแบบการทำเกษตรเพื่อการค้าที่ไม่เป็นธรรม ถ้าเรายอมรับ GMO ก็เท่ากับ เรายอมรับให้กลุ่มทุนระดับโลก มาเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรของชาติ ที่ปลูกข้าวให้เรากิน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) - Friday, February 25, 2000 at 05:48:51 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะเรายังไม่รู้ว่า ผลดีกับผลเสีย อย่างไหนร้ายแรงกว่ากัน อะไรที่รุดหน้าเกินไป ก็เสมือนดาบ 2 คม goanya - Saturday, February 19, 2000 at 06:57:21 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านครับ มารุต จาติเกตุ (มูลนิธิการศึกษาไทย) - Saturday, February 12, 2000 at 06:59:11 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน เพราะคิดว่าเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนา สภาพเศรษฐกิจ ในบ้านเรา ให้ดีขึ้นจากเดิม เกษตรกรในบ้านเรา ต้องพบกับภาวะปัญหาขาดทุนจากผลผลิตที่ได้ ซึ่งมีคุณภาพต่ำ GMOs จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ แต่อีกในทางหนึ่ง ก่อนที่จะนำมาใช้ ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบ ที่จะเกิดตามมาด้วย chutima - Wednesday, February 09, 2000 at 06:14:11 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- หากศึกษาให้แน่ชัดถึง คุณและประโยชน์ tecnology GMOs น่าจะทำประโยชน์มากกว่าโทษ ถ้ามนุษย์ไม่คิดหวังผลประโยชน์ ละโมบ จนถูกธรรมชาติลงโทษ สรุปก็คือ tecnology เปรียบเสมือน ดาบสองคมค่ะ boom - Monday, February 07, 2000 at 05:24:35 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ขอสนับสนุนและเห็นด้วย ที่โลกของเรา ได้คิดวิธีการนี้มาได้ ผมมีความเห็นว่า การแปลงพันธุกรรม จะช่วยให้โลกพัฒนา ไปได้อีกขั้นหนึ่งอย่างแน่นอน จักรกฤษณ์ คงแก้ว - Tuesday, February 01, 2000 at 23:37:43 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- เห็นด้วยครับ แต่เป็นในทางการแพทย์ และสาธารณสุขนะครับ การตัดต่อยีนเนี่ย เราได้ใช้ประโยชน์จากมันมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น การตัดต่อยีนของ แบคทีเรียกับไวรัส เพื่อศึกษาถึงการดื้อยา ต่างๆ การสังเคราะห์อินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ ใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือด ปัจจุบันก็สามารถได้จากการตัดต่อยีน ในสัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับคนใข้ ที่เป็นโรคเบาหวาน . และอื่นๆ อีกมาก แต่พืช GMO นี่ผมไม่เห็นด้วยนะครับ เพราะว่า เป็นการกระทำเชิงพาณิชย์ ขาดจรรยาบรรณ มาก ของบริษัท ที่นำเมล็ดพันธุ์มาขาย ทั้งๆ ที่งานวิจัยนี้ ยังไม่สามารถสรุปผลได้ชัดเจนเลยว่า สามารถแก้ปัญหาเรื่องแมลง หรือว่า เพิ่มผลผลิตอย่างที่ว่ากัน ได้เหรอเปล่า และเรื่องการที่นำมาปลูกทั่วไป จะทำให้พืชที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิม ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน ( ยกเว้น เมล็ดพืช GMO นั้นต้องทำให้เป็นหมัน แต่ข่าวว่า บริษัทก็ไม่ยอมทำให้มันเป็นหมัน ) ที่ย้ำว่าพืชดั้งเดิม จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะ ยีนที่มีการดัดแปลงนั้น จะสามารถส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปได้ ตามกฎเมนเดลทุกประการ อันนี้เป็นอันตรายมาก เพราะมันหมายถึง การสูญเสียพันธุ์พืชดั้งเดิมไป และพันธุ์พืชใหม่นั้น อาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศได้ สรุปว่า พืช GMO จึงควรมีการศึกษาให้ดีก่อน และทำอยู่ในระดับการทดลอง ส่วนการดัดแปลงทางพันธุกรรม ทางการแพทย์อย่างอื่นนั้น ควรมีการสนับสนุนต่อไป วิทยาศาสตร์เหมือนดาบสองคม อยู่ที่เราจะเลือกใช้น่ะครับ เอกลักษณ์ วิทยนันท์ - Friday, January 28, 2000 at 04:43:52 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เนื่องจากยังไม่มีผลการทดลอง ที่ชัดเจนถึงผลกระทบ จากการตัดต่อยีน ที่มีต่อผู้บริโภค ถ้านำเข้ามาแล้วพบว่า มีปัญหาในภายหลัง การแก้ไขจะทำได้ยาก เพราะอาจมีการผสมพันธุ์กับพืชท้องถิ่นไปแล้วก็ได้ อีกเหตุผลคือ ตลาดส่งออก สินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่ อยู่ที่ EU ซึ่งต่อต้านสินค้าตัดต่อพันธุกรรม อาจทำให้กระทบต่อเศษรฐกิจของไทยได้ Kittima P. - Friday, January 28, 2000 at 01:15:22 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ถ้าเรามองเรื่องนี้ด้วยใจเป็นกลาง ก็อาจจะเห็นว่า เทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยี คงไม่มีอะไร ผิด-ถูก, ดี-ชั่ว เต็มร้อย คงจะต้องขึ้นกับการนำไปใช้ และความระมัดระวัง หลายคนเห็นว่า ธรรมชาติให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เราอยากจะไปเปลี่ยนทำไม แต่ที่จริงแล้ว ตามหลักทางชีววิทยา ที่เรียกว่า genetic algorithm พบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป แต่มักจะเป็นสิ่งแรกที่ ธรรมชาติพบว่า สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ แล้วทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้ ยังมีทางเลือกอีกมากที่ ธรรมชาติไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทดสอบ เท่าที่ได้ติดตามดูพบว่า เทคนิคและยีนต่างๆ ที่เขาใช้ในการทำ GMOs เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ หรือเลียนแบบธรรมชาติทั้งนั้น ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ หรือพิศดารเลย การโยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงยีน ในสิ่งมีชีวิต เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเอง นักวิทยาศาสตร์ อาจจะสามารถ กำหนดขั้นตอน และย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้น กว่าที่เกิดในธรรมชาติได้ แต่นักวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีอำนาจอะไรเหนือธรรมชาติเลย สิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคือ เรื่องความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรา จะไม่สามารถรู้ได้เลย ถ้าไม่มีการศึกษา อย่าลืมว่า ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนี้เท่านั้น, แต่ไม่ว่าเราจะทำอะไร ก็มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งนั้น, แต่ในที่สุด สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติ ก็ย่อมจะต้องมีทางไปของตัวเอง เพื่อความอยู่รอดนั่นเอง ดูอย่างเรื่อง การผลิตยาปฏิชีวนะ สำหรับทำลายเชื้อโรค ไม่ว่าคนจะผลิตยาดีแค่ไหน เชื้อโรค ก็กลายพันธุ์เป็นตัวที่ดื้อยา และมีชีวิตรอดได้อยู่เรื่อยๆ คำถามก็คือ เราได้อะไร จากการผลิตยาปฏิชีวนะ เราควรจะเลิกผลิตเสียวันนี้เลยดีไหม (ซึ่งขั้นตอนบางขั้นตอน สำหรับศึกษา และยาปฏิชีวนะบางตัว อาจจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ การสร้าง GMOs เสียด้วย) โดยส่วนตัวเห็นว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือ การที่ผลประโยชน์ และสิทธิของเทคโนโลยีนี้ จะตกไปเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่า ซึ่งตรงนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องเนื้อแท้ของ ตัวเทคโนโลยีเองแล้ว เป็นกลาง - Saturday, January 22, 2000 at 04:33:42 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- เห็นด้วยอย่างมาก นายบุญชู รักชาติ - Saturday, January 22, 2000 at 02:48:09 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- หลายต่อหลายครั้งที่ เราพยายามจะเอาชนะธรรมชาติ แต่ไม่เคยเลยสักครั้ง ที่เราจะทำสำเร็จ และนี่ก็เช่นกัน GMOs ไม่ใช่ชัยชนะ แต่จะเป็นความพ่ายแพ้ ที่นำหายนะมาสู่เราอย่างใหญ่หลวงทีเดียว ชนิดา ชูความดี - Friday, January 14, 2000 at 21:56:35 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน เพราะผมเชื่อว่า อนาคตยังไงก็ตาม เราก็ต้องมีการ แปลงพันธุกรรมอยู่แล้ว ผมคิดว่า 100% และเชื่อว่า การแพทย์ในอนาคต ก็จะสามารถใช้ การตัดต่อยีน ในการรักษาโรคได้ ผมจึงสนับสนุนมาก ยิ่งเข้ามาสู่ ประเทศไทยเร็วเท่าไร ก็ยิ่งดี ส่วนผลกระทบ ผมคิดว่า น่าจะมีวิธีที่ดี ในการแก้ไขได้ nick - Saturday, January 08, 2000 at 07:45:59 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านอย่างแน่นอน ในความคิดของผม GMOs เป็นผลผลิตที่เกิดจาก คนเห็นแก่ตัว แล้วจะมีใคร กล้ารับประกันได้ว่า ภายใต้เทคโนโลยี ที่คนเหล่านี้ นำเสนอมาให้ จะปราศจาก สิ่งเคลือบแคลงใด ๆ แล้วไม่ใช่ ความเห็นแก่ตัว ของคนบางกลุ่มหรอกหรือ ที่ทำให้ เกษตรกร เกือบจะทั่วโลก มีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่แร้นแค้น แล้วยังจะ ไปเอาอะไร จากพวกเขาอีก อีกอย่าง เรื่องการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ ถึงแม้ผม จะไม่มี ความรู้ทางด้านนี้เลย แต่ก็ขอใช้ ปัญญาอันน้อยนิดที่มีอยู่ เสนอความคิดเห็นว่า มันก็เป็นแค่เพียง วิธีการที่ดีที่สุด ที่มนุษย์พึงกระทำได้ ในปัจจุบันเท่านั้น ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ เราจะบอกได้อย่างสมบูรณ์แบบว่า หากมีอะไร เปลี่ยนแปลงไป เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ระบบนิเวศที่บอบบาง สลับซับซ้อน จะต้องได้รับ ผลกระทบอย่างไรกันบ้าง กว่าธรรมชาติ จะสร้างสรรค์ให้เกิด ระบบนิเวศขึ้นมาได้ ใช้เวลานานแค่ไหนใครก็รู้ ต้องค่อย ๆ วิวัฒนาการ เปลี่ยงแปลงมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทุกสิ่งกำเนิดขึ้นมา บนพื้นฐานแห่งเหตุและผล และการเกื้อกูลกัน ผมคิดว่าเพียงแค่ GMOs ไม่มีทางที่จะ แก้ปัญหาความอดอยาก ที่หยั่งรากลึก มานานขนาดนี้ได้ เพราะปัญหาความอดอยาก ไม่ใช่มาจากแค่ ความอดอยากที่เรามองเห็น วุฒิกฤษ จิรภัทรสุนทร - Friday, January 07, 2000 at 00:41:15 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน : เพราะเราเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยี จะช่วยแก้ปัญหาหลาย ๆ อย่าง ช่วยเพิ่มผลผลิต ให้เรามากมาย แต่แล้ว เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่าง กลับสร้างปัญหา ที่ร้ายแรงยิ่งกว่า กลับมาให้เรา เรายังเจ็บปวดไม่พอหรือ กับการปฏิวัติเขียว ที่ทำลาย ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ไปเท่าไหร่แล้ว ทั้งยังเรื่องของ DDT, CFC และอีกมากมาย ที่มนุษย์ มาค้นพบภายหลังว่า มันสร้างปัญหา ให้เราตามเช็ด ตามล้างกัน ไม่มีวันหมด ทรัพยากร ถูกผลาญไปเท่าไหร่แล้ว ปัจจุบัน เราผลิตอาหาร ได้เกินความต้องการ ของทุกคนในโลก ถึง 1.7 เท่า แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีคน ขาดแคลนอาหาร มากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก แต่เราบอกว่า เราผลิตอาหารไม่พอ คิดจริง ๆ เหรอว่า GMOs จะมา แก้ปัญหานี้ได้ ผมไม่ใช่ คนที่ต่อต้าน เทคโนโลยีหรอก, เทคโนโลยีถ้าเรา ศึกษา อย่างรอบคอบจริง ๆ ให้ความสำคัญ กับผลกระทบทุก ๆ ด้าน ไม่ใช่ปล่อยให้ กลไกการตลาด เร่งผลิตสินค้า ออกมาแข่งขันกัน ผลิตสินค้าด้วย เทคโนโลยีทันสมัย ออกมาอย่างเร่งรีบ โดยไม่ทำการ วิเคราะห์ให้ดีก่อน ดังจะเห็นได้จาก ตัวอย่างมากมายเช่น กรณีของ บ.มอนซานโต้ แต่ก็คงยาก ถ้าเทคโนโลยี อยู่ภายใต้ เงื่อนไขของ การตลาดแบบทุนนิยม ที่เป็นอยู่ตอนนี้ เพราะทุกคน ต้องแข่งขันกัน ผลิตให้ได้สิั้นค้าที่ ดูดีที่สุด ณัฐพล วงศาโรจน์ - Tuesday, January 04, 2000 at 08:16:07 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน อนุกร ภู่เรืองรัตน์ - Thursday, December 30, 1999 at 02:30:27 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน 1.เกษตรกรไทย จะไม่สามารถ ยืนบนขาตัวเองได้ อีกต่อไป 2. ธรรมชาติ ใช้เวลา นับร้อยล้านปี เพื่อคัดสรร สิ่งมัชีวิต ให้ดำรงอยู่ได้ ผมไม่เชื่อว่า คนจะย่อเวลาจาก นับล้านๆ ปี เหลือเพียง 10 ปี ในการสร้าง สิ่งมีชีวิตพันธ์ใหม่ ให้ดำรงอยู่ ได้ยั่งยืนบนโลกนี้ อานนท์ - Wednesday, December 29, 1999 at 11:13:32 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านค่ะ ศรีสุรางค์ โอสถานุเคราะห์ - Saturday, December 25, 1999 at 08:10:59 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ไม่ทั้งสองอย่างนั่นหล่ะ ผมว่า มันเป็นการผสมผสาน ทางเทคโนโลยีร่วมสมัย เรารับมา ด้วยความเป็นกลางดิครับ ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ กับของที่มีอยู่ ในธรรมชาติ ให้ลงตัว น่าจะมีทางที่ร่วมกัน และเป็นไปได้นะครับ ลูกชาวนา - Monday, December 20, 1999 at 22:52:56 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน พีระดา สายบัว - Saturday, December 18, 1999 at 09:02:22 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- I disagree. My opinion is mankind should look back where we were before doing anything further. In fact, doing something above nature is unusual as we known. Anuroj Wutt - Saturday, December 18, 1999 at 08:28:04 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน ภก.ยศพงศ์ ถิระวุฒิ - Thursday, December 16, 1999 at 09:13:30 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน chaiya - Wednesday, December 15, 1999 at 08:25:06 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน เพราะ สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก การปรับปรุงพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ดำรงพันธ์อยู่ได้ ไม่สูญพันธ์ มีพันธุกรรมที่ดีขึ้น และจะต้องรักษาพันธ์เดิม ให้คงอยู่ด้วย สนธยา - Tuesday, December 14, 1999 at 09:01:25 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านการนำมาใช้ ผูกขาดทางการค้า แต่ขอให้ศึกษาต่อ อย่างระมัดระวัง เราไม่สามารถเข้าใจถึง ผลกระทบในวงกว้างได้ มันเหมือน นิวเคลีย มีโทษ แต่ควบคุมได้ และเป็นภัยได้ แต่ไม่กลัวเรื่อง พืชชนิดใหม่ เพราะธรรมชาติ ย่อมมีทางออก มีสมดุลใหม่เกิดขึ้น ที่เราทำลายธรรมชาติเดิม ยังอันตรายกว่า บุญเลิศ ตั้งทวีเวช - Wednesday, December 08, 1999 at 12:51:27 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- อยากให้มีการ ควบคุมสิ่งมีชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางพันธุกรรม อย่างเข้มงวดค่ะ อาจจะอนุมัติ ให้ใช้ได้ในระดับ ห้องทดลอง การที่ออกมาสู่สิ่งแวดล้อม ควรจะมีการ ประเมินผลกระทบ ให้ชัดเจนก่อน Miss Chintana P. - Monday, December 06, 1999 at 06:02:15 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ตอนนี้เห็นว่า กระทรวงเกษตรฯ ปลดข้าวโพด และถั่วเหลือง ออกจาก บัญชีห้ามนำเข้าแล้ว ร้ายกาจมาก (รวยเละ) ทำไมถึงไม่ทำ ประชาวิจารณ์ ลาน - Saturday, December 04, 1999 at 06:59:57 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน นาย สุวิทย์ แสงศรี - Thursday, December 02, 1999 at 05:07:11 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ผมว่า เรากําลังยืนอยู่บน ทางแยก 2 ทางนะครับ แล้วแต่ว่า จะก้าวไปทางไหน แต่ส่วนตัวผม คัดค้านครับ วรพจน์ บุญความดี - Thursday, December 02, 1999 at 04:21:41 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุนให้มีการศึกษา ให้มากกว่านี้ และหาข้อดีข้อเสีย แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน และคิดว่า ควรรับฟังเสียงจาก ประชาชนด้วย น.ส.สมศรี แซ่แต้ - Wednesday, December 01, 1999 at 08:26:13 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- การแปลงพันธุกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ จากที่เคยเป็นอยู่เดิม ธรรมชาติ ได้สร้างสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับมนุษย์อยู่แล้ว แต่มนุษย์ กลับไปดัดแปลง สิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ เพียงเพื่อให้เกิดผลผลิต ที่เพิ่มมากขึ้น ผลกระทบ อาจไม่ได้เกิดในวันนี้ หรือวันพรุ่งนี้ คล้ายๆ กับการทำลาย ป่าไม้ เมื่ออดีตที่ผ่านมา ผลมันมาบังเกิดในวันนี้ แน่นอนว่า ลูกหลานของเรา คงได้รับผลกระทบเข้า สักวันหนึ่ง คัดค้าน GMO - Tuesday, November 30, 1999 at 21:24:54 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ถ้าคิดพึ่งตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้อง GMOs หรอกครับ ระวังมันจะเอา เทคโนโลยีมายั่วยุ เอาผลประโยชน์มาล่อ ให้เราผลิตมาก ๆ แล้วก็กำหนดราคาซื้อ กุมเทคโนโลยีไว้ในมือ กำหนดเราได้ทุกอย่าง อย่าโดดไปเล่นตามมันเลยครับ .. อยู่อย่างพอเพียง เคารพธรรมชาติ รักและแบ่งปันกัน ดีที่สุด วิเนตร แก้วลุ่มใหญ่ - Thursday, November 25, 1999 at 04:09:49 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ผมคัดค้าน การแปลงพันธุกรรม เพราะผมไม่เชื่อว่า มันจะสามารถนำมาซึ่ง อาหารที่เพียงพอต่อพลโลก ตามที่ผู้ที่สนับสนุน GMOs มักกล่าวอ้าง สิ่งสำคัญคือ การบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่ใช่การบริโภคอย่าง เกินพอดี เหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนี้ ผมก็ยังไม่เชื่ออีกว่า GMOs จะไม่ส่งผลต่อ ระบบนิเวศ ผลกระทบ อาจจะไม่ได้เกิด ภายในระยะเวลาอันสั้น และเราเอง ต้องยอมรับว่า มนุษย์ ไม่ได้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีคำถามอีกมากมาย ที่มนุษย์ ไม่สามารถให้คำตอบ กับตัวเองได้ ยกตัวอย่างเรื่อง สาร CFC ซึ่งในขณะที่ มนุษย์ค้นพบใหม่ๆ เราต่างเห็นกันแต่ข้อดี จนปัจจุบัน เราจึงจะทราบถึง พิษภัยของมัน หลังจากที่ เราค้นพบสารตัวนี้มานาน นรเทพ ตัณฑ์พูนเกียรติ - Monday, November 22, 1999 at 10:38:03 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ผมเห็นด้วยกับ งานวิจัยนะครับ แต่การนำมาใช้ประโยชน์ ทางการค้า เห็นว่าน่าจะ ต้องศึกษาให้มาก สุพิชญ์ ศรีโชติ - Thursday, November 18, 1999 at 11:26:06 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านอย่างแรง ไม่มีประโยชน์เลย ที่จะให้มีการปลูกพืช GMOs ขัดแย้งกับ หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ให้อยู่อย่างพอเพียง วิชนันท์ ธรรมบำรุง - Thursday, November 18, 1999 at 07:51:26 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ 1. ทำไมมนุษย์ ชอบทำตนเป็น นายของธรรมชาติ ทั้งที่แท้จริงแล้ว มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติ เหมือนสัตว์อื่นที่ มนุษย์ ชอบกำหนดวิถีให้ 2. เราเจ็บปวดกันมามากแล้ว กับการปฏิวัติเขียว หรืออยากให้ ประวัติศาสตร์ ซ้ำรอยอีกครั้ง สุชีรา ลี้ไพโรจน์กุล - Friday, November 12, 1999 at 10:44:38 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ในความจริงแล้ว สิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา ล้วนมีเหตุ และผล ที่เกื้อหนุน ซึ่งกันและกันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแก้ใข สิ่งที่ธรรมชาติให้มา ประเสริฐ ที่สุด นพดล - Friday, November 12, 1999 at 03:55:44 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ดิฉันคัดค้าน เพราะลักษณะทางพันธุกรรม เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และยากที่จะควบคุม เมื่อปล่อยออกสู่ ระบบนิเวศน์แล้ว ควรใช้เวลาศึกษา ให้นานกว่านี้ เพราะผลกระทบ ที่จะมีต่อ ลักษณะทางพันธุกรรม ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาจใช้เวลา นานหลายปี กว่าจะแสดงผล ควรจะรอบคอบให้มาก ไม่ใช่วัวหาย แล้วล้อมคอก อย่างที่เป็นบทเรียน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และไม่ควรปล่อยให้ใคร ได้แสวงหาผลประโยชน์ จากความไม่รู้ ของประชาชน ปัญญาชน - Thursday, November 11, 1999 at 08:54:16 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- I totally agree that we need the technology about GMOs. However, we need to study about how to control the product & safty of this technolgy too. This include the impact when we employ this technology into the industrial section. There are many points that I don't agree with khun Withoon. If we don't have the GMOs technology, are we already having the oganization to protect our native species??? What kind of poisonous substances that he mentioned to??? One thing that can be done is labelling the products that contain GMOs stuff.. Shouldn't we educate our people about what is really GMOs?? Napapun Chaiwong - Wednesday, November 10, 1999 at 22:25:01 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน การแปลงพันธุกรรมพืช เรื่องง่ายๆ ก็คือ ธรรมชาติ กำหนดสมดุลของเขา ด้วยตนเอง เรามีปัญหาเรื่อง สิ่งแวดล้อม ในตอนนี้ ก็เพราะ เราฝืนธรรมชาติ และใช้ธรรมชาติมากเกินไป การเปลงพันธุกรรมพืช อาจเพิ่มผลผลิต ให้กับมนุษยชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเชิงพาณิชย์ ผลกระทบต่อ ธรรมชาติ ส่วนรวม ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน พงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี - Wednesday, November 10, 1999 at 03:16:09 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ..คัดค้าน การแปลงพันธุกรรม... ทำไมมนุษย์บางกลุ่ม ชอบคิดแต่ จะเอาชนะ ธรรมชาติ เรามีบทเรียน มากมายแล้ว ไม่ใช่หรือ ว่า ผลหลังจากนั้น เป็นอย่างไร ขยะมากมาย ที่ไม่อาจทำลายได้หมด ในชั่วชีวิตคนเรา และไม่รู้ว่า จะสลายได้หมดอีก กี่ร้อยกี่ล้านปี ไม่ใช่ผลพวงจาก สิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็น.. เทคโนโลยี ที่ทันสมัย..หรือ แล้วภาวะเรือนกระจก ที่โลกร้อนขึ้นทุกวันนี้ เกิดมาจากอะไร ทุกคนรู้อยู่ แต่มี มนุษย์บางพวก ที่ยังคิด จะเอาชนะ ธรรมชาติ กันอยู่ เขาคิดค้นกัน อยู่ที่มุมหนึ่งในโลก แต่ผลสะท้อนกลับ หลังจากนั้น กลับทำให้ ทั่วโลกเดือดร้อน มิใช่ เพียงแค่มนุษย์ พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตอื่น ยังได้รับผลกระทบไปด้วย แต่มันอาจะ ไม่ได้เห็นได้ทันที ในช่วงชีวิตของ คนที่คิดค้น เขาจึงไม่มีโอกาส ได้สำนึกถึง ผลร้ายนั้น ทำไมต้อง "พัฒนา" สิ่งที่ทำร้ายโลกเราเอง... ไม่ห็นด้วยอย่างมาก... ขอบคุณค่ะ ธรรมชาติ กาญจนา สงค์ประชา - Tuesday, November 09, 1999 at 23:59:40 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน เนื่องจากประเทศไทยเรา เป็นประเทศกำลังพัฒนา ประชากรของประเทศ กำลังเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว อาจจะทำให้ ในภายหน้า อาหารไม่เพียงพอกับ ความต้องการบริโภค อาจทำให้ เกิดปัญหา ข้าวของราคาแพง ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนกัน ก็ได้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ GMOs ยังมีประโยชน์ต่อ การศึกษา หาความรู้ ของนักศึกษาอีกด้วย แต่ว่าทั้งนี้ ทางผู้เกี่ยวข้อง ควรจะช่วยกัน ตรวจสอบความปลอดภัย ของผู้บริโภคด้วย เมื่อมีการนำเข้า ควรจะมีการ ตรวจอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบ ในภายหนน้า saengtrawee sriwichai - Monday, November 08, 1999 at 22:39:03 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- การนำวิทยาการ ที่ยังไม่มีการรับรอง ความปลอดภัยที่ชัดเจน มาใช้ในประเทศไทย ซื่งจัดว่า ด้อยในการ รักษาความปลอดภัย ทางชีวภาพ ก็เหมือนกับ ชักศัตรูเข้าบ้าน หรือเผาบ้านตัวเอง Gampol P. - Monday, November 08, 1999 at 08:58:53 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- ตามความคิดเห็นของผม และเท่าที่ผมได้ทราบมานะครับ คิดว่า ประเทศไทยของเรา นั้น ยังคงไม่พร้อม รับเอาเทคโนโลยีของต่างชาติ ที่ยังมิได้มี การพิสูจน์ และทดลอง ว่าได้ผลดี หรือผลเสีย อย่างไรบ้าง และที่สำคัญ สภาพแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกัน อาจทำให้ เกิดผลการทดลอง ที่แตกต่างกันได้ เช่น เมื่อทำการทดลอง ในต่างประเทศ ที่มีสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ที่แตก ต่างกับประเทศไทย ก็อาจได้ผลการทดลอง อีกแบบหนึ่ง แต่เมื่อได้ทำการทดลอง ในประเทศไทยแล้ว อาจได้ผลการทดลอง ที่ตรงกันข้ามก็ได้ เพราะธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ ละเอืยดอ่อน ปราศจากการควบคุม หรือเป็นไปโดย อัตโนมัติของมันเองก็ได้ เช่น การวิวัฒนาการ ตามธรรมชาติ หรือการคัดเลือกพันธุ์ ตามธรรมชาติของพืช และสัตว์เอง ก็ช่วยให้เกิด การพัฒนา และเปลี่ยนแปลงขึ้นเอง ได้อยู่แล้ว มนุษย์ จึงไม่จำเป็นที่ จะต้อง ไปยุ่งกับมัน สราวุธ สุภาพ - Monday, November 08, 1999 at 05:01:05 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน ผมเชื่อว่า ในอนาคต เทคโนโลยีตัวนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในชีวิต แต่การนำ เทคโนโลยีนี้มาใช้ต่างหาก ที่ควรมีการกำหนด มาตรฐานเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ เมื่อมีการศึกษา จนมีผลที่น่าพอใจ ทั้งในด้าน ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อ ผู้บริโภค อนาคตเราจะต้องอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ GMOs แน่นอน แต่ในระดับมาตรฐานที่ ปลอดภัยกว่าทุกวันนี้ อานนท์ สุนทรนนท์ - Saturday, November 06, 1999 at 03:07:05 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- I accept this notion. People who reject this idea might not receive the comprehensive information. The genetic alteration like this occurs naturally, scientists just accelerate the process. It 's very unlikely that human who consume this kind of product will have the negative effect on their bodies if there is a safety guarantee confirmed by several available detecting methods. And I think many research groups have been doing that. The foreign DNA that was inserted to the targeted products absolutely cannot modify your DNA, and is also hard to transfer between species as many people are afraid of since there is a natural block of genetic cross between species. The genetically modified organism or its product can be tested for the undesirable negative effects, e.g. sth. that cause allergy in human or the ability to kill the beneficial insects as they did on some of the trangenic pig. In addition, we may know that we have used a lot of pesticides with crop plants, and their products are often not left for enough time to let the pesticides degraded. This has much faster and obviously much worse than the GMOs products. Most things that we used today are not natural, antibiotics, medicine, electricity. All have both of good and bad effects. Genetic engineering provides the possible ways to treat the inherited human diseases, also other diseases. Imagine that your child has this kind of disease and connot be cured by the conventional methods. Do you want to let them grow with these horrible diseases? A U.S.A. student - Saturday, November 06, 1999 at 02:48:12 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- การนำพืช GMOs เข้ามา เป็นการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร ได้ผลผลิตสูง เหมาะแก่การลงทุนด้าน การเกษตร ที่มักไม่คุ้มแก่การลงทุน เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าแรงงาน ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย จึงเป็นการสมควร ที่จะนำพืช GMOs เข้ามาใช้ในประเทศไทย Thammawat Kaewtapee - Friday, November 05, 1999 at 00:36:37 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านครับ อัมพล เปลื้องทุกข์ - Thursday, November 04, 1999 at 22:33:47 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- อันที่จริงแล้ว มนุยษ์ เป็นผู้ที่มีปัญญาในหลายๆ ด้าน ทั้งสร้างสรรค์ และทำลาย ได้ในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยีชีวภาพ มีความจำเป็น แต่คนส่วนใหญ่ ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็ไม่อยากยอมรับ เทคโนโลยี ที่ไม่ปลอดภัย ในอนาคต ที่จะมีประชากรโลก เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาหารไม่เพียงพอต่อ ประชากรโลกนั้น ไม่ใช่เพราะว่า เราไม่ใช้เทคโนโลยี แต่เป็นเพราะ เราไม่รู้จัก จัดการทรัพยากร ทางธรรมชาติที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่างหาก บุคคลที่มีมาก ไม่ยอมเจือจุน คนที่มีน้อย หรือมีไม่เพียงพอต่างหาก ที่ก่อให้เกิดปัญหา ความขาดแคลน พูดง่ายๆ ก็คือ ความไม่สมดุลของ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มักจะอยู่ในมือของ ผู้มีกำลังยื้อยุดฉุดแย่ง มาได้มากกว่านั่นเอง เนื่องจากสสารในโลก ไม่มีการสูญหาย ดั้งนั้น ส่วนหนึ่งส่วนใดมีมาก อีกส่วนหนึ่งก็จะ ได้รับน้อย และด้วยเหตุผลนี้ การแบ่งปันทรัพยากร อย่างมีสมดุล และอยู่บนพื้นฐานของ ความพอดี จึงน่าจะเป็น ทางออกที่ดีที่สุด มนุษย์เรา จะมีอายุอยู่สักกี่ปีกัน การสร้างเทคโนโลยีมา ผลกระทบของมัน ไม่ใช่แค่ว่า มันไม่มีผลในช่วงห้าปีสิบปี แต่ผลที่มันจะเกิดขึ้น อาจใช้เวลามากกว่า ชั่วชีวิตของคนๆ หนึ่งก็ได้ ใครจะไปรู้ ผมเห็นว่า เทคโนโลยี ไม่ใช่ทางออกเสมอไป ธรรมชาติสิ เป็นสิ่งที่น่าพิจารณากว่า ดังนั้น GMOsไม่น่าจะจำเป็นในการ เพิ่มผลผลิต หรืออาหาร ต่อชาวโลกเสมอไป จริงไหมชาวโลก!!!!!! เสรี - Thursday, November 04, 1999 at 02:19:21 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน ควรตรวจสอบ ผลการใช้ ให้ละเอียด จากประเทศเจ้าของ เทคโนโลยี ีเสียก่อน การเอาสิ่งที่ เราไม่ทราบไม่รู้ มาใช้ มักก่อผลเสีย มากกว่า ผลดี ดูง่ายๆ กรณีผักตบชวา และไมยราบยักษ์ หรือเขื่อนขนาด ใหญ่ ที่เห่อสร้างกัน เป็นต้น k - Thursday, November 04, 1999 at 00:15:13 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะการที่เรา ไปเปลี่ยนแปลง สี่งที่ธรรมชาติสร้าง มากเกินไป สุดท้าย ธรรมชาติ จะลงโทษ สมบัติ ศรีคีรี - Wednesday, November 03, 1999 at 23:26:53 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน คนแท้ๆ - Wednesday, November 03, 1999 at 02:15:40 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน พรเทพ เทพสิทธา - Tuesday, November 02, 1999 at 10:18:07 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านครับ GMOs เป็นสิ่งใหม่ ต้องมีการดูแล และ ควบคุมให้รัดกุมกว่านี้ วรุณ โพธิ์แก้ว - Monday, November 01, 1999 at 05:05:57 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- เพิ่งได้ทราบข่าวจากอาจารย์ และอ่านรายละเอียด เมื่อสักครู่นี่เอง หากมันไม่กระทบต่อ สิ่งแวดล้อมมาก การทำเช่นนี้ มันก็เป็นการเพิ่มผลผลิตได้ หากมองในแง่ของ เศรษฐกิจนะครับ Kan - Monday, November 01, 1999 at 04:58:12 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านการใช้ GMOs เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อครอบงำธุรกิจการเกษตร และการรกระทำใดๆ ที่ขัดต่อมโนธรรม และเป็นการ เอารัดเอาเปรียบ เพื่อนมนุษย์ แต่ควรมีการศึกษา GMOs ต่อไป โดยควรมีองค์กร ที่พัฒนา และควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด รวมถึง มีการศึกษา ผลดีผลเสีย ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง แต่ก่อนอื่น ช่วยกันคิดซิว่า เราจะทำอย่างไร กับการยัดเยียด GMOs ของบริษัทข้ามชาติทั้งหลาย มาประเทศ ด้อยพัฒนาทางความคิด และสติปัญญาอย่างเรา ผู้ด้อยพัฒนาชาติไทย - Monday, November 01, 1999 at 00:43:56 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- สนับสนุน... แต่ควรมีมาตรการป้องกัน และตรวจสอบว่า พืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืช GMOs นั้นปลอดภัยจริง ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาก และเป็นเทคฯ ที่น่าจะนำเอามาใช้ อย่างเต็มที่ในอนาคต หากว่ามีการพัฒนา และมีมาตรฐานความปลอดภัย อยู่ในระดับที ่น่าพอใจแล้วละก็ ผมว่าจะดีกว่าพืชในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ มีแต่สารพิษ ที่เกิดจากฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันโรค หรือแมลงต่าง ๆ ผมคิดว่า ยังไง อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง ที่ออกมาวางขาย กันทุกวันนี้ ก็คงจะไม่มีอะไรสักอย่าง ที่จะปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคร้อยเปอร์เซ็นต์ และจะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้ คนเราก็อยู่กันด้วยความเสี่ยง ไม่มีอะไรที่จะไม่เสี่ยง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า อะไรจะเสี่ยงมาก - น้อยกว่ากัน ดังนั้น ผู้ที่สร้างกระแสข่าวขึ้นมา ผมคิดว่า เขาควรศึกษาเรื่องนี้ ให้มากกว่านี้ เพราะดูแล้วผู้ที่คัดค้านส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้ทางด้านนี้เลย ยังไงผมก็คิดว่า ตัวเทคฯ ตัวนี้ น่าสนใจดี และน่าจะนำมาทดแทนได้ ในอนาคต เรืองฤทธิ์ กันธา - Sunday, October 31, 1999 at 23:56:33 (EST) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านครับ 1.เรายังไม่แน่ใจ กับอะไรเลย เกี่ยวกับ gmos นอกจากฟังฝาหรั่ง ผมไม่ยกลูกสาว ให้กับผู้ชาย ที่ยังไม่รู้จักดีหรอก 2.เห็นด้วยว่า ปัญหาของความขาดแคลน ในเกือบทุกๆ ด้าน มาจาก การขาดการจัดการที่ดี ไม่ใช่ความไม่เพียงพอ ของผลผลิต 3.ผมคิดถึงกรณีที่จะ สร้างโรงไฟฟ้า nuclear ในไทย รถไฟลอยฟ้า และอื่นๆ สมเกียรติ เจริญโรจนาวณิชย์ - Friday, October 29, 1999 at 14:01:32 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะว่า ยังไม่มีใคร หรือหน่วยงานใด ออกมายืนยันได้ว่า พืชดังกล่าว ปลอดภัยจริงหรือไม่ ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งอาหารใหญ่ของโลก มีดินดี น้ำดีอยู่แล้ว ทำไม เราไม่คิดที่จะ พัฒนาสายพันธุ์ ที่เหมาะสมกับ ประเทศเรา กลับต้องพึ่งพา เทคโนโลยีของฝรั่ง ที่ไม่เข้าใจดิน ฟ้า อากาศ ระบบนิเวศน์ เท่าเจ้าของประเทศอย่างเรา ผมขอเน้น เรื่องระบบนิเวศน์ เช่น การใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยที่ทำจากวัชชพืช หรืออินทรีย์สาร บางอย่างอยู่แล้ว ในท้องถิ่นนั้น ๆ ทำไม ไม่สนับสนุน และนำมาใช้ ทั้ง ๆ ที่เรารู้อยู่แล้วว่า ปุ๋ยเคมี จะมีผลกระทบต่อดิน และน้ำในระยะยาว แล้วตอนนี้ เรายังจะนำพืช GMOs มาปลูกอีก ทั้ง ๆ ที่ เรามีสายพันธุ์ที่ดีอยู่แล้ว ช่วยกันสนับสนุน การวิจัยของไทย เพิ่มอีกสักนิด รับรองได้ว่า ประเทศเรา ไม่ต้องขาดดุล และเป็นทาสฝรั่งไปมากกว่านี้ นายศุภชัย เสงี่ยมวงษ์ - Thursday, October 28, 1999 at 10:49:43 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ประชากรโลก ต้องการอาหารที่มีคุณภาพดี เพิ่มขึ้น ควรมีองค์กรของโลก ศึกษาวิจัย อย่างจริงจัง และรอบคอบ มิใช่ผูกขาดอยู่กับ ธุรกิจ เพื่อหากำไรจากมนุษยชาติ ไม่รู้ควรคัดค้าน หรือเห็นด้วย ทุกอย่างขึ้นกับ มโนธรรม ยิ่งศักดิ์ - Thursday, October 28, 1999 at 08:25:50 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน แน่ newthing that didn't have a good research yet why can make a damn decission like that no vision in goverment and agriculture officers ss-nz - Wednesday, October 27, 1999 at 09:33:10 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้านอย่างแน่นอน เนื่องจากเห็นว่า การแปลงพันธุกรรม เป็นการเห็นแก่ตัวอย่างยิ่ง ของมนุษย์ เนื่องจากโลกใบนี้ มิได้มีเพียง มนุษย์เท่านั้นที่เป็นผู้อาศัย แต่สิ่งมีชีวิตทั้งหมด เป็นผู้พึ่งพา ซึ่งกันและกัน การที่มนุษย์ ต้องการนำเอาชีวิตอื่นๆ เปลี่ยนแปลง เพื่อความต้องการของตนเอง ย่อมเป็นการ ไม่ยุติธรรม ธรรมชาติได้ถูกสร้างขึ้นมาจาก ความสัมพันธ์กัน จากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ต่อให้เรา พัฒนารูปแบบ ส่ิงมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปอย่างตั้งใจ มันก็เหมือนกับ เราได้ดึงโซ่ ที่คล้องกันอยู่ ทำให้สิ่งมีชีวิต ที่เกี่ยวพันกัน จำเป็นต้อง พัฒนาตนเองตามมา อย่างแน่นอน โดยที่มนุษย์ ไม่คาดคิด หรืออาจควบคุมไม่ได้ ไม่มีใครจะรับรองได้ว่า ผลกระทบในระยะยาว จะเป็นอย่างไร อรพิมล สาลักษณ์ - Tuesday, October 26, 1999 at 10:17:46 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- เห็นด้วยกับ ท่านดร.ศักรินทร์ ทุกประการครับ ฉัตรกมล หวายสุด - Tuesday, October 26, 1999 at 03:45:40 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะยังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัด ถึงผลเสียของ วิธีการใหม่นี้ เราไม่ควรเสี่ยง โดยไม่จำเป็น ผมคิดว่า เป็นแผนยึดโลก ของอเมริกา คิดดู ยุโรป ยังคัดค้าน COMSUN - Tuesday, October 26, 1999 at 03:37:50 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะ 1.เป็นสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติ พืชก็ไม่ไช่ สัตว์ก็ไม่เชิง. เราไม่รู้อะไรเลย เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ที่เราสร้างขึ้นนี้ จะทำอะไรได้บ้าง บางที กว่าเราจะรู้ตัว อาจจะสายไป ควรศึกษาให้รอบคอบ หาก GMOs ดีจริง ธรรมชาติควรสร้างมัน มานานแล้ว 2. หาก GMOs ดีแล้ว ทำไมไม่ปลูก และส่งเสริมให้บริโภคกัน ในประเทศผู้คิดค้นก่อนละ หรือต้องการหาหนูทดลอง sept tember - Monday, October 25, 1999 at 17:38:51 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- ไม่สนับสนุน ถึงแม้ปัจจุบัน ปัญหาทรัพยากรโลก จะมีมาก และการดัดแปลง พันธุกรรม อาจเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ แต่การดัดแปลงพันธุกรรม ก็ยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นอันตราย ต่อผู้บริโภค ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นต่อมนุษย์ ต่อสมดุลธรรมชาติ ให้ดีก่อนจึงนำมาใช้ ปวีณา มนตรี - Sunday, October 24, 1999 at 06:24:22 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน 100% เหตุผลคือ กฎแห่งธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ล้ำเลิศที่สุด ในจักรวาลอยู่แล้ว ทุกสรรพสิ่ง ล้วนมีวิวัฒนาการมา ตามขั้นตอน ของกฎแห่งธรรมชาต ที่สมบูรณ์อยู่ในตัว การที่จะไป เปลี่ยนแปลง กฎของธรรมชาตินั้น ไม่มีเหตุผลใดๆ เพียงพอสักนนิดเดียว ทุกวันนี้ ธรรมชาติ ได้เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่น่ากลัว เสื่อมเสียแก่ การดำรงชีวิต ของมวลมนุษยชาติ เป็นอย่างยิ่ง กระผมขอเตือนว่า บุคคลใดๆ ก็ตามไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะ ไปแตะต้องธรรมชาติ ให้ผิดเพี้ยนไป จากกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติเอง ทุกวันนี้ ธรรมชาติ ได้เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่เลว ก็เพราะ ฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้น มนุษย์ เป็นศัตรูของธรรมชาติ ที่ยิ่งใหญ่กว่าอันตรายใดๆ ทั้งหมด นายกรีธา รัตนนิรมลสกุล - Saturday, October 23, 1999 at 10:14:11 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน การแปลี่ยนแปลงพันธุกรรม สาเหตุเพราะ สัตรย่อมวิวัฒนาการ เป็นไปตามธรรมชาติ พระเทอกพิทักษ จันทรโลหิต - Saturday, October 23, 1999 at 02:04:58 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน และสนับสนุน เนื่องจากว่า มันมีทั้งส่วนดี และเสีย ส่วนที่คัดค้าน ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทาง มอนซานโต้ นำพันธุ์ฝ้าย เข้ามาปลูก โดยการฝ่าฝืน ทั้งที่ ยังไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากว่า อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ สภาวะแวดล้อมได้ เช่น พวกแมง และแมลง ต่างๆ ที่มาทำการผสมเกสร จะตายหมด ส่วนข้อดี ถ้าดีจริง ก็สนับสนุน เพื่อผลผลิต ของคนในชาติ หัสชัย บุญเนือง - Friday, October 22, 1999 at 10:34:06 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- เห็นควรให้มีการพัฒนาด้าน GMOs ต่อไป เพราะเป็นความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นการ เตรียมความพร้อม สำหรับ การขาดแคลนอาหาร สำหรับประชากรในโลก แต่ควรใช้ หรือพัฒนา ภายใต้ การควบคุมอย่างใกล้ชิด ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ Nibhond Naksuriyawong - Thursday, October 21, 1999 at 23:12:49 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- อยากให้ยอมรับในแนวความคิด ในการสร้าง ซึ่งเป็นแนวทางการค้นคว้า เพื่ออนาคต เราสามารถ ศึกษาผลกระทบ เอามาประกอบ การตัดสินใจ ในการเลือกใช้ได้ แต่ในตอนนี้ รู้สึก เป็นการสร้างกระแส ซะมากกว่าที่จะมีการ ศึกษา หรือมาตรการ ในการตรวจสอบ อย่างจริงจัง หมอก - Thursday, October 21, 1999 at 13:03:58 (EDT) -------------------------------------------------------------------------------- คัดค้าน เพราะผิดธรรมชาติ อีกทั้ง การศึกษาผลกระทบ ในด้านลบ ก็ยังไม่มากพอ ที่จะบอกว่าปลอดภัย ร่วมด้วย - Thursday, October 21, 1999 at 10:31:57 (EDT)
............... <...............>
- Saturday, June 07, 2003 at 23:44:09 (EDT)

สนับสนุน
สายสุณี สำลี <[email protected]>
- Saturday, June 07, 2003 at 02:58:39 (EDT)

สนับสนุน คุณมองดูรอบๆตัวคุณซิครับว่าสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนทั้งค่านิยม,จำนวนประชากร,การศึกษา, สังคมวัฒนธรรม,รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมว่าเราควรมีการศึกษาให้เห็นชัดเจนว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการวิจัยและเราจะได้ผลเสียอะไรจากการวิจัยในครั้งนี้ผมว่ามันเป้นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษใหม่ ลองคิดดูนะครับ
ซน <[email protected]>
- Tuesday, April 15, 2003 at 21:11:15 (EDT)

สนับสนุน คุณมองดูรอบๆตัวคุณซิครับว่าสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนทั้งค่านิยม,จำนวนประชากร,การศึกษา, สังคมวัฒนธรรม,รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมว่าเราควรมีการศึกษาให้เห็นชัดเจนว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการวิจัยและเราจะได้ผลเสียอะไรจากการวิจัยในครั้งนี้ผมว่ามันเป้นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษใหม่ ลองคิดดูนะครับ
ซน <[email protected]>
- Tuesday, April 15, 2003 at 21:11:04 (EDT)

สนับสนุน คุณมองดูรอบๆตัวคุณซิครับว่าสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนทั้งค่านิยม,จำนวนประชากร,การศึกษา, สังคมวัฒนธรรม,รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมว่าเราควรมีการศึกษาให้เห็นชัดเจนว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการวิจัยและเราจะได้ผลเสียอะไรจากการวิจัยในครั้งนี้ผมว่ามันเป้นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษใหม่ ลองคิดดูนะครับ
ซน <[email protected]>
- Tuesday, April 15, 2003 at 21:10:45 (EDT)

ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุน สินค้าประเภท GMO เพราะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และที่สำคัญทางรัฐบาลถือว่าเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามายังประเทศไทย และอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าถ้าหากมีการตัดแต่งพันธุกรรม ก็จะทำให้พืชหรือสัตว์ที่เป็นพันธุ์แท้นั้นอาจจะสูญพันธ์ุได้
ต้อม <[email protected]>
- Tuesday, March 25, 2003 at 09:04:42 (EST)

ผมเป็นคนหนึ่งท่ีไม่สนับสนุน สินค้าประเภท GMO เพราะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และท่ีสำคัญทางรัฐบาลถือว่าเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามายังประเทศไทย และอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าถ้าหากมีการตัดแต่งพันธุกรรม ก็จะทำให้พืชหรือสัตว์ท่ี่เป็นพันธุ์แท้นั้นอาจจะสูญพันธ์ุได้
ธารี แสงทอง <[email protected]>
- Tuesday, March 25, 2003 at 09:02:00 (EST)

สิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์อย่างวิเศษจึงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงธรรมชาติเพราะโดยตัวมนุษย์แล้วก็มาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีเป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น
ชาฤณี วัฒนะกูล <[email protected]>
- Friday, February 07, 2003 at 04:08:22 (EST)

ด้านการวิจัย/พัฒนา สนับสนุนการวิจัยในด้านนี้ให้เท่าทันต่างประเทศ ด้านผู้บริโภค สนับสนุนให้มีการติดฉลากเพื่อให้ผู้บริโภครับทราบ มีอิสระในการตัดสินใจเลือก ด้านหน่วยงานอิสระ-ภาครัฐ สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนว่า GMOs คืออะไร มีประโยชน์ โทษอย่างไร แต่ไม่ใช่นำข้อความที่เกินจริง ยังไม่เป้นที่ยอมรับ พิสูจน์มาแจ้งแก่ผู้บริโภค ควรให้แต่ข้อมูลให้มากที่สุดแล้วผู้บริโภคจะตัดสินเองว่าต้องการบริโภคหรือไม่
santirote <[email protected]>
- Thursday, February 06, 2003 at 08:14:35 (EST)

คัดค้าน เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่เกิดมาโดยมีสมองไว้คิดที่จะทำลายกันมากกว่าที่จะสร้างสรรค์ เช่น USA บอกว่าตัวเองเป็นผู้รักสันติ แต่กลับเป็นประเทศที่ส่งออก และวิจัยอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงมากที่สุดของโลก
ผ่านมาเห็น
- Monday, January 27, 2003 at 22:05:24 (EST)

สนับสนุน เห็นควรว่ามีการพัฒนาGMOsต่อไปเพราะว่าเป็นการพัฒนาทางวิทยาศาตร์และจะได้นำความรู้นี้เตรียมพร้อมเมื่อถึงหน้าแล้งขาดแคลนอาหารและควรมีการดูแลควบคุมอย่าวใกล้ชิดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กชามาศ กุคนันท์ <pangpond555>
- Saturday, January 18, 2003 at 03:19:07 (EST)

สนับสนุนให้มีการวิจัยทางด้านการดัดแปลงพันธุกรรม เนื่องจากว่าประเทศเราต้องก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆๆที่เข้ามา ถ้าหากเราไม่คิดค้นก็จะทำให้เรากลายเป็นประเทศที่ล้าหลังไป แต่หลังจากที่วิจัยเสร็จแล้วนั้นเราอาจจะไม่นำออกมาเผยแพร่ก็ได้เก็บไว้ก่อน แต่การค้นคว้าวิจัยก็ดำเนินต่อไป ทำให้เราไปตามทันกับเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากที่มีการวิจัยแล้วว่า การพืชดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ส่งผลต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกก็ค่อยนำออกมาเผยแพร่ก็ได้ เพราะฉะนั้นสนับสนุนเต็มที่ในค้นคว้าวิจัยทางด้านนี้
แอล <[email protected]>
- Thursday, January 09, 2003 at 11:05:53 (EST)

คัดค้าน
ภูริษา วังแสน <[email protected]>
- Saturday, January 04, 2003 at 09:08:53 (EST)

คัดค้าน
ปิยะ <->
- Sunday, November 24, 2002 at 21:30:18 (EST)

คัดค้าน
ปิยะ กันล้อม <->
- Sunday, November 24, 2002 at 06:41:07 (EST)

ทำไม่คนไทยถึงไม่คิดที่จะวิจัยหรือวิวัยพืชต่างๆที่สามารถปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศตัวเอง คนไทยใช่ว่าไร้มันสมอง การกลัวจะโดยเอาเปรียบจากต่างชาติเป็นความคิดของคนที่ปิดตัวเองและมองโลกเพียงด้านเดียว เพราะพวกคุณคิดเองไม่เป็นจึงกลัวโดนเอาเปรียบเป็นการกลัวที่ปลายเหตุ ถ้าปรับปรุงพันธุ์ได้เเองก็จะควบคุมมันได้เองไม่ดีกว่าการกลัวอะไรที่ยังไม่ได้ทดลองหรือ
คนวิทยาศาสตร์
- Tuesday, October 01, 2002 at 04:30:47 (EDT)

ดิฉันมีความเห็นเป็นกลางค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีผู้คัดค้านและสนับสนุนมากมาย แต่สำหรับดิฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเสียจนไม่สามารถมานั่งเถียงกันเฉยๆได้อีกต่อไปแล้ว ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองค่ะ ถ้าเราคนไทยทุกคนช่วยกันสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ GMOs ให้มากกว่านี้ (รวมทั้งเทคโนโลยีอื่นๆด้วย) ซักวันนึงเราอาจมีข้อสรุปออกมาได้ว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียมากน้อยแค่ไหน ไม่ต้องให้ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายมานั่งชี้นิ้วบอกเราอย่างทุกวันนี้ ถึงตอนนั้นถ้ามันดีจริงเราก็สามารถผลิตเองได้ ถ้ามันไม่ดีจริง เราก็มีข้อมูลไว้เถึยงกับประเทศอื่น ดิฉันอยากให้เราช่วยกันมองเรื่องนี้อย่างเป็นกลางก่อนแล้วค่อยหาข้อมูลมาสรุปดีกว่ามั้ยค่ะ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ดิฉันอยากให้องค์กรต่างๆ มีมาตรการจัดการกับอาหารดัดแปลงพันธุกรรม โดยติดฉลากแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบจากพืช GMOs หรือไม่เพื่อเป็นทางเลือกแก่คนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะได้หลีกเลี่ยงการบริโภคพืช GMOs ได้อย่างสบายใจ
เป็นกลางนะคะ:)
- Wednesday, September 11, 2002 at 11:00:35 (EDT)

สนับสนุน แต่ต้องมีการศึกษาถึงโทษและประโยชน์อย่างละเอียด
นศ. tu
- Sunday, August 25, 2002 at 07:36:37 (EDT)

คัดค้าน
รัตนา ประภาการ <[email protected]>
- Tuesday, August 06, 2002 at 09:50:42 (EDT)

สนับสนุนครับ และต้องเร่งศึกษาอย่างจริงจังด้วย อะไรจะเกิดขึ้นถ้าต่างประเทศพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีกว่าเรา (เขาอาจจะเอาพันธุ์ไปจากประเทศข้างเคียงเราก็ได้) ถ้ามีการพัฒนากุ้งพันธุ์ใหม่ที่เลี้ยงง่ายกว่า ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และอร่อยกว่ากุ้งกุลาดำ คนอเมริกันโง่หรือ เขากินกันอยู่ทุกวัน แต่ยุโรปกลัวจะขายยาฆ่าแมลงไม่ได้เพราะฝ้ายพันธุ์ใหม่แมลงไม่ชอบกิน
ภูวดล วุฑฒกนก <[email protected]>
- Sunday, May 26, 2002 at 00:38:14 (EDT)

สนับสนุนให้มีการศึกษาอย่างจริงจัง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าต่างประเทศพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีกว่าเรา กุ้งสายพันธุ์ที่อร่อยกว่าเลี้ยงง่ายกว่ากุ้งกุลาดำ ทุเรียนที่อร่อยกว่า เก็บได้นานกว่า แล้วตอนนั้นพิสูจน์กันได้เรียบร้อยแล้วว่า GMO มีความปลอดภัยเพียงพอ
ภูวดล วุฑฒกนก <[email protected]>
- Sunday, May 26, 2002 at 00:28:27 (EDT)

ขอบคุณมากค่ะ
456 <456+>
- Thursday, January 24, 2002 at 04:21:42 (EST)

คัดค้านครับ การนำ GMOs มาใช้ในตอนนี้เป็นการเสี่ยงเกินไป เพราะอาจมีการถ่ายโอนยีนที่เราดัดแปลงไปให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น เราอาจจะได้เชื่อโรคสายพันธ์ใหม่ที่ไม่มียารักษา
นวินรัตน์
- Monday, September 17, 2001 at 14:10:31 (EDT)

ผมไม่สนับสนุนนะครับ ถ้ายังไม่มีการตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อน ว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อประชาชนบ้าง และมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือเปล่า
ภูวดล ท้วมลี้ <[email protected]@thaimail.com>
- Tuesday, August 28, 2001 at 06:41:08 (EDT)

เมื่อพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะมีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ก้ไม่ควรจะใช้ คัดค้านเต็มที่ครับ
Mr.x <[email protected]>
- Sunday, November 05, 2000 at 05:13:41 (EST)

ธรรมชาติเคยให้ความสมดุลต่อสิ่งมีชีวิต และโลกของเรา แต่เราก็เป็นผู้ทำลายความสมดุลนั้นเอง การดัดแปลงพันธุกรรม เป็นเพียงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ปลายเหตุ การที่นักวิชาการของประเทศไทยบางส่วน ให้การยอมรับและสนับสนุน GMOs อย่างหน้าชื่นตาบานนั้น ไม่ทราบว่า เรารับรู้ในทั้งข้อดี และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มากเพียงพอรึยัง ผู้ได้ประโยชน์สูงสุดคือใคร ผู้ผลิต? บริษัทผู้ผูกขาดเม็ดพันธุ์? ? เป็นการยอมรับเทคโนโลยีในแบบก้าวกระโดดเกินไปรึเปล่าคะ
BIOCHEM
- Thursday, September 14, 2000 at 04:09:07 (EDT)

ควรจะมีการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผุ้ลบริโภค
นฤมล ป.4/6 ร.ร.อนุบาลราชบุรี
- Sunday, September 03, 2000 at 22:28:52 (EDT)

การตัดต่อพันธุกรรม กระทำได้บนพื้นฐานที่ได้รับการพิจารณาทางด้านศีลธรรม และมโนธรรมที่ถูกต้องแล้ว ดังนั้น ผลที่ได้รับจากการตัดต่อพันธุกรรม เมื่อผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ ขอให้สังเกต การพัฒนาที่ผ่านมาของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ไม่เคยทำได้ถูกต้องในครั้งแรก ครั้งนี้ก็เหมือนกัน หากไม่ลอง คงไม่รู้ แต่เน้นย้ำตรงการตัดสินใจทำสิ่งใดก็ตาม พิจารณาก่อน ว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานอะไร
รัฐพงศ์ <[email protected]>
- Friday, September 01, 2000 at 05:51:57 (EDT)

ในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีบทพิสูจน์ว่า GMOs มีผลกระทบต่อคน, ธรรมชาติ, และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ควรที่จะ มีการทดลองไปก่อน ยังไม่ควรนำมาใช้จริง เพราะบางทีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชนิดที่ไม่อาจจะแก้ไขให้เหมือนเดิมเลยก็ได้
chuwit <[email protected]>
- Friday, August 25, 2000 at 01:50:48 (EDT)

ผมว่าก็ดีนะในแง่การผลิตอาหารแก่มวลมนุษย์ แต่ก็น่าวิจัยถึงผลระยะยาวด้วย ว่ามีผลข้างเคียงต่อคนเราหรือเปล่า ถ้าแน่ใจแล้ว ค่อยนำออกสู่ตลาด
แดง <[email protected]>
- Sunday, August 20, 2000 at 23:49:29 (EDT)

คัดค้าน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ควรจะเป็นไปตามธรรมชาติบ้าง ไม่ใช่เอะอะอะไร ก็ทำกันซะวุ่นวายไปหมด ชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวนัก มีเกิดก็มีดับ จะทำให้มันเลวร้ายไปกว่านี้ทำไม
สร้อยทิพย์ อุตตราช <[email protected]>
- Tuesday, August 15, 2000 at 03:51:10 (EDT)

คัดค้าน เพราะเป็นการฝืนธรรมชาติเกินไป ลองนึกย้อนดูซิว่า การฝืนธรรมชาติของมนุษย์นั้น ประสบผลสำเร็จที่ยั่งยืนหรือไม่ ธรรมชาติถูกทำลายไปเท่าไรแล้ว มนุษย์ก็ยังเดินหน้าทำลายกันต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อน แม้การถอยกลับสู่ธรรมชาติของมนุษย์ปัจจุบัน จะยากอย่างยิ่ง เพราะเคยตัวเสียแล้ว ก็ตาม ขอให้ยับยั้งอย่าทำลายต่อไปได้ไหม
กนกวรรณ อุโฆษกิจ <[email protected]>
- Tuesday, July 25, 2000 at 22:50:39 (EDT)

คัดค้าน มันก็ดีอยู่หลอก อย่างว่า ถ้าเราเอาแต่ธรรมชาติมาใช้ แล้วไม่พัฒนาปรับปรุง มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ในขณะเดียวกัน มนุษย์เราก็ใช้อะไรต่ออะไร โดยไม่ควบคุม มันก็จะธรรมใช้ธรรมเสื่อมโทรมเอง โดยธรรมชาติที่มนุษย์ทำลาย แต่ถ้าเรานำธรรมชาติมาปรับปรุง มันก็ดีอีกแบบหนึง แต่การจะปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์พืชนั้น อยากให้มีการกำหนดขอบเขตกฏเกณฑ์ ทีมาตรฐาน และควบคุมให้ทำได้เฉพาะ สิ่งที่น่าจะปรับปรุง หรือพัฒนาสายพันธุ์พืชนั้น
ping nasok <[email protected]>
- Saturday, July 22, 2000 at 22:32:08 (EDT)

I object especialy for the voter who use your name as USA student you may right but what happen is when you have chance to study in USA you did not learn that even in the US also closed people eyes for the thruth I have work with US' chemical company which spin off from MONSANTO which produce the GMO for there own benefit even the side effect had happen in their products they also close all this data if theeir products so good why the demonstration had happen everywhere for their product s remember we think about the quantity of the products which we think it is very good and save but if the producer think it really good why EU reject our products.
Kanokwan Krasinphan <[email protected]>
- Thursday, June 15, 2000 at 03:11:01 (EDT)

สนับสนุนในประเด็นที่ว่า เป็นการเพิ่มผลผลิตได้อย่างดี แต่ถ้าหากมีการตรวจสอบอย่างแน่นอนแล้วว่า การแปลงพันธุกรรมนี้ เป็นพิษจริงๆ ก็ควรสั่งห้าม แต่ถ้าไม่ การตัดต่อพันธุกรรม ก็เป็นแค่การกลายพันธ์ของพืช ทื่เกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์เท่านั้นเอง
narusri mangnoi <[email protected]>
- Monday, June 12, 2000 at 04:26:48 (EDT)

สนับสนุน... แต่ไม่ควรปล่อยให้มีในปริมาณมากจนเกินไป คือ ควรจำกัดพื้นที่ในการผลิต และกำหนดชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นด้วย ในส่วนของสินค้า ควรจะมีการติดฉลากบอก ว่าเป็นสินค้าจีเอ็มโอหรือไม่ ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง ครับ.
ยุทธปฏิรูป วงศ์ภาคำ
- Saturday, May 27, 2000 at 12:07:40 (EDT)

คัดค้าน เพราะทำให้เสียสมคุลย์ของธรรมชาติ และการเสียสมดุลย์ของธรรมชาตินี่เอง ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ เและปัญหามากมาย ที่มนุษย์พยายามแก้ไขทุกวันนี้ และคงไม่ใช่วิธีที่ดีนัก ที่บอกว่า เพื่อจะทำให้อาหารเพียงพอกับ ประชากรโลก เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
พรรณพร ขจายเกียรติกำจร <[email protected]>
- Saturday, May 06, 2000 at 05:33:17 (EDT)

คัดค้าน เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ธรรมชาติได้จัดสรรไว้ให้อย่างลงตัว สิ่งใดที่ฝืนธรรมชาติ ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลของ ความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่ามนุษย์
Thamachat Inchand <[email protected]>
- Friday, April 14, 2000 at 02:43:04 (EDT)

ขอคัดค้านการแปลงพันธุกรรม เพราะเห็นว่า เรายังมีทางเลือกอื่น ในการแก้ปัญหา อาหารขาดแคลน เช่น การขอให้ประเทศร่ำรวย ช่วยปลดหนี้ให้ประเทศยากจน หรือการพัฒนาการเกษตร ในทิศทางที่เหมาะสม หรือแม้แต่ การนำเอาแนวคิด พออยู่พอกินมาใช้ ซึ่งแนวทางเหล่านี้ น่าจะดีกว่าการทำอะไรที่ผิดเพี้ยนธรรมชาติ และยังไม่มีการสรุปผลที่ชัดเจนด้วยว่า จริงๆแล้ว มันมีผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมแค่ไหน
สิทธิพงศ์ อุรุวาทิน <[email protected]>
- Thursday, April 06, 2000 at 06:35:36 (EDT)

ผมเป็นบุคคลหนึ่ง ที่กำลังศึกษาวิจัยเรื่อง mutation ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับGMOs จริงๆแล้ว สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ แต่ที่มองดูว่าใหม่ เนื่องจากเป็นฝีมือของมนุษย์ ตามธรรมชาติแล้ว ก็มีการเกิด mutation (การผ่าเหล่า) อยู่เสมอ แต่ใช้เวลานาน ซึ่งกระบวนการนี้ ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลทางพันธุกรรมบนสาย DNA ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี หรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับโอกาส และชนิดของ Mutation การทำ GMOs หลายคนอาจมองว่า เป็นสิ่งที่เลวร้าย และเป็นอันตราย เป็นการดัดแปลงธรรมชาติ ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด มันก็คือการลัดขั้นตอนของธรรมชาติโดยมนุษย์ ข้อดีก็มี ข้อเสียก็มี ยังต้องทำการศึกษากันต่อไป ประชากรโลกเพิ่มชึ้น จำเป็นต้องเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยีนี้ช่วยได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ และระมัดระวังที่สุด ประเทศไทยตอนนี้ ยังไม่พร้อมที่จะใช้ เนื่องจากยังไม่มีองค์กรควบคุม ประเทศเรา มีนักวิทยาศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญมากพอที่ จะทำวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีนี้เอง ซึ่งตอนนี้ ก็กำลังทำกันอยู่ แต่เป็นไปในลักษณะ ทำเอง ขาดการสนับสนุนที่จริงจังจากรัฐบาล ซึ่งถ้าได้ได้รับการสนับสนุน เราก็คงได้พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ขึ้นเอง และเป็นลิขสิทธ์ของเรา ไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ
Dvaravati <[email protected]>
- Wednesday, April 05, 2000 at 07:23:43 (EDT)

คัดค้านในการที่จะปลูกพืช ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม โดยที่ไม่มีการควบคุมที่ดีพอ แต่สนับสนุนให้มี การศึกษาในเรื่องนี้้ โดยละเอียด นักวิชาการ ผู้ที่เรียนทางด้านเกษตร ตลอดจนสถาบันการศึกษา ที่สอนทางการเกษตร ควรจะออกมามีบทบาทมากกว่านี้
นายนฤป แจ่มศรีใส <[email protected]>
- Monday, April 03, 2000 at 06:40:10 (EDT)

เห็นด้วยในกรณีการใช้ทางด้านสาธารณสุข และขอคัดค้านทางด้านการเกษตร เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้สมดุลธรรมชาติเสียไป
สรีจำนรรจ์ พิชิตสุวรรณชัย <[email protected]>
- Sunday, March 26, 2000 at 19:40:38 (EST)

คัดค้านการแปลงพันธุกรรม ผม..ดีใจนะครับที่เห็นคนไทยหลายคน แสดงความคิดเห็นที่คัดค้าน กับการเกิดขึ้นมาของ พันธุกรรมที่แปลกแยก สิ่งนี้เป็นการย้ำเตือนให้เห็นว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) ของคนไทย อันเกิดจากกระบวนการคัดสรร และสืบทอดเผ่าพันธุ์ ตามธรรมชาติของคนไทย มีจิตใจจิตวิญญาณเดียวกันกับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ อีกหลายล้านชนิด ถ้าต้นไม้สรรพสัตว์มันพูดได้ มันคงอยากให้พวกเรา ใส่ใจต่อพวกเขา มากกว่าที่เป็นอยู่ ที่ผ่านมา ก็ทำร้ายพวกเขามากพอแล้ว
GMOs สะท้อนให้เห็น ความอ่อนด้อยทางภูมิปัญญา ของชนชาติตะวันตก โดยเฉพาะประเทศที่ ขาดการคัดสรรตามธรรมชาติ อย่างอเมริกัน ประเทศที่คอยทำร้าย ย่ำยีและเหยียบย่ำธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ด้วยเห็นค่าทางเศรษฐกิจ ดีกว่าคุณค่าตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ น่าเสียดายที่ จิตวิญญาณที่ตายซากของพวกเขา มิได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นแม้แต่น้อย ทั้งที่พวกเรา ก็ถือกำเนิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นกัน ถ้าผมถามคุณว่า คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าวันนึง คุณพบว่า ตัวคุณเองเกิดขึ้นมาจาก ขบวนการดัดแปลงทางพันธุกรรม คุณเป็นพวกโคลนนิ่ง พ่อแม่คุณมิได้รู้จักกัน และมีความรักต่อกัน คุณมันก็แค่มาจาก เซลเซลหนึ่งที่นำมาขยายเท่านั้น...? ถ้าจะให้ผมสรุปก็จะได้ว่า.. ไอ้พวกฝรั่งบางกลุ่ม (กลุ่มที่คิดดีก็มีเหมือนกันครับ).. มัน High Technology แต่ Low Wisdom (อ่อนด้อยทางภูมิปัญญา) ถ้าใครเห็นด้วย..mail มาคุยกันได้ครับ ...... ผมไม่อยากให้พวกเรา ใช้สิทธิเสียงแค่เพียงว่า คัดค้านหรือสนับสนุน เท่านั้น ได้โปรดเถิดครับ.. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และวิถีการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันด้วย ผมได้มีส่วนในการทำร้านกรีน (Green Shop) แห่งหนึ่ง ที่ผ่านมา ผมพบว่า คนไทยยังคงให้ความสำคัญต่อ ร้านพวกนี้น้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ จะยึดติดกับ Product ที่มีการโฆษณาทางการตลาด ในขณะที่สินค้าร้านกรีน มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน มาจากหลากหลายท้องถิ่น มาจากพันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ของประเทศไทย แต่ยังขาดผู้สนับสนุนอีกมาก ปัจจุบันชาวนาหลายพื้นที่ เขาเลิกใช้ยาฆ่าแมลง ฆ่าหอยเชอรี่ ฆ่าปูในนาข้าว กันแล้วครับ และก็เลิกใช้ปุ๋ยเคมีด้วย.. อย่าถามนะว่ามันจะโตหรือ คุณดูตัวคุณเองสิ คุณก็ยังคงโตวันโตคืนอยู่ทุกวัน ไม่เห็นด้วยใช้สารเคมี มาแทนข้าวปลาอาหารเลย หรือไม่ก็ดูต้นไม้ในป่าซิ มีปุ๋ยมียาที่ไหนกัน สุดท้ายนี้ผมขอวิงวอนให้พวกเรา หันมาสนับสนุน เกษตรกรพื้นบ้านของไทย ด้วยการ สนับสนุนสินค้าจากพวกเขา.. จะซื้อที่ไหนก็ได้ครับ Macro Lotus คาร์ฟู ไม่รู้มีหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ร้านกรีนทุกแห่งมีอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

วิษณุ ศรีทะวงศ์ <[email protected]>
- Monday, March 20, 2000 at 21:49:11 (EST)

คัดค้านครับ เนื่องจาก การดัดแปลงพันธุกรรม ของสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ย่อมทำให้เกิด ความไม่สมดุลขึ้นในระบบนิเวศ เนื่องจากกระบวนการวิวัฒนาการ ถููกตัดขาดไป เพราะว่าโดยปกติ สิ่งมีชีวิตจะมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอยู่แล้ว
ไพโรจน์ ประมวล <[email protected]>
- Friday, March 10, 2000 at 07:18:12 (EST)

ค้าน เพราะคนไทย ทำGMOs เองไม่ได้ ต้องพึ่งพาต่างชาติ
UFO
- Thursday, March 09, 2000 at 10:34:41 (EST)

คัดค้านครับ เพราะระบบราชการ ยังไม่สามารถรับประกันให้สังคมได้ว่า เราจะนำเทคโนโลยีนี้ ไปใช้เพื่อประโยชน์สังคม มากกว่าประโยชน์ในทางธุรกิจระยะสั้น
rajatavee <[email protected]>
- Thursday, March 09, 2000 at 02:31:57 (EST)

เห็นด้วย ถ้าหากใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิต Species เดียวกัน เพราะยังมองไม่เห็นว่า จะมีอันตรายอย่างไร คัดค้านกับการถ่ายยีนข้าม Species เพราะไม่แน่ใจว่าอันตรายหรือไม่ แต่ผมเชื่อว่า ถ้ามีการตัดต่อยีนพืชสักชนิดหนึ่ง ให้มีคุณสมบัติ รักษาโรคเอดส์ หรือมะเร็งได้ คนที่ป่วยกินทันที คงไม่มีใครคัดค้านแน่ๆ เช่นเดียวกับเกษตรกร ที่ไม่สามารถอยู่ได้กับ สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถ้าใช้แล้วเขามีรายได้ดีกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เขาคงไม่สนใจฟังคุณพูดแน่ๆ
Kaset
- Sunday, March 05, 2000 at 02:03:50 (EST)

คัดค้านเป็นอย่างมาก เพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด และยอดเยี่ยมในตัวของมันเอง
ศราวุธ <[email protected]>
- Wednesday, March 01, 2000 at 09:00:36 (EST)

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นฐานของสังคมไทยคือ การทำการเกษตรแบบพึ่งพา GMO คือรูปแบบการทำเกษตรเพื่อการค้าที่ไม่เป็นธรรม ถ้าเรายอมรับ GMO ก็เท่ากับ เรายอมรับให้กลุ่มทุนระดับโลก มาเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรของชาติ ที่ปลูกข้าวให้เรากิน
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) <[email protected]>
- Friday, February 25, 2000 at 05:48:51 (EST)

คัดค้าน เพราะเรายังไม่รู้ว่า ผลดีกับผลเสีย อย่างไหนร้ายแรงกว่ากัน อะไรที่รุดหน้าเกินไป ก็เสมือนดาบ 2 คม
goanya <[email protected]>
- Saturday, February 19, 2000 at 06:57:21 (EST)

คัดค้านครับ
มารุต จาติเกตุ (มูลนิธิการศึกษาไทย) <[email protected]>
- Saturday, February 12, 2000 at 06:59:11 (EST)

สนับสนุน เพราะคิดว่าเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนา สภาพเศรษฐกิจ ในบ้านเรา ให้ดีขึ้นจากเดิม เกษตรกรในบ้านเรา ต้องพบกับภาวะปัญหาขาดทุนจากผลผลิตที่ได้ ซึ่งมีคุณภาพต่ำ GMOs จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ แต่อีกในทางหนึ่ง ก่อนที่จะนำมาใช้ ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบ ที่จะเกิดตามมาด้วย
chutima <[email protected]>
- Wednesday, February 09, 2000 at 06:14:11 (EST)

หากศึกษาให้แน่ชัดถึง คุณและประโยชน์ tecnology GMOs น่าจะทำประโยชน์มากกว่าโทษ ถ้ามนุษย์ไม่คิดหวังผลประโยชน์ ละโมบ จนถูกธรรมชาติลงโทษ สรุปก็คือ tecnology เปรียบเสมือน ดาบสองคมค่ะ
boom
- Monday, February 07, 2000 at 05:24:35 (EST)

ขอสนับสนุนและเห็นด้วย ที่โลกของเรา ได้คิดวิธีการนี้มาได้ ผมมีความเห็นว่า การแปลงพันธุกรรม จะช่วยให้โลกพัฒนา ไปได้อีกขั้นหนึ่งอย่างแน่นอน
จักรกฤษณ์ คงแก้ว <[email protected]>
- Tuesday, February 01, 2000 at 23:37:43 (EST)

เห็นด้วยครับ แต่เป็นในทางการแพทย์ และสาธารณสุขนะครับ การตัดต่อยีนเนี่ย เราได้ใช้ประโยชน์จากมันมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น การตัดต่อยีนของ แบคทีเรียกับไวรัส เพื่อศึกษาถึงการดื้อยา ต่างๆ การสังเคราะห์อินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ ใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือด ปัจจุบันก็สามารถได้จากการตัดต่อยีน ในสัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับคนใข้ ที่เป็นโรคเบาหวาน . และอื่นๆ อีกมาก แต่พืช GMO นี่ผมไม่เห็นด้วยนะครับ เพราะว่า เป็นการกระทำเชิงพาณิชย์ ขาดจรรยาบรรณ มาก ของบริษัท ที่นำเมล็ดพันธุ์มาขาย ทั้งๆ ที่งานวิจัยนี้ ยังไม่สามารถสรุปผลได้ชัดเจนเลยว่า สามารถแก้ปัญหาเรื่องแมลง หรือว่า เพิ่มผลผลิตอย่างที่ว่ากัน ได้เหรอเปล่า และเรื่องการที่นำมาปลูกทั่วไป จะทำให้พืชที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิม ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน ( ยกเว้น เมล็ดพืช GMO นั้นต้องทำให้เป็นหมัน แต่ข่าวว่า บริษัทก็ไม่ยอมทำให้มันเป็นหมัน ) ที่ย้ำว่าพืชดั้งเดิม จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะ ยีนที่มีการดัดแปลงนั้น จะสามารถส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปได้ ตามกฎเมนเดลทุกประการ อันนี้เป็นอันตรายมาก เพราะมันหมายถึง การสูญเสียพันธุ์พืชดั้งเดิมไป และพันธุ์พืชใหม่นั้น อาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศได้ สรุปว่า พืช GMO จึงควรมีการศึกษาให้ดีก่อน และทำอยู่ในระดับการทดลอง ส่วนการดัดแปลงทางพันธุกรรม ทางการแพทย์อย่างอื่นนั้น ควรมีการสนับสนุนต่อไป วิทยาศาสตร์เหมือนดาบสองคม อยู่ที่เราจะเลือกใช้น่ะครับ
เอกลักษณ์ วิทยนันท์ <[email protected]>
- Friday, January 28, 2000 at 04:43:52 (EST)

คัดค้าน เนื่องจากยังไม่มีผลการทดลอง ที่ชัดเจนถึงผลกระทบ จากการตัดต่อยีน ที่มีต่อผู้บริโภค ถ้านำเข้ามาแล้วพบว่า มีปัญหาในภายหลัง การแก้ไขจะทำได้ยาก เพราะอาจมีการผสมพันธุ์กับพืชท้องถิ่นไปแล้วก็ได้ อีกเหตุผลคือ ตลาดส่งออก สินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่ อยู่ที่ EU ซึ่งต่อต้านสินค้าตัดต่อพันธุกรรม อาจทำให้กระทบต่อเศษรฐกิจของไทยได้
Kittima P. <[email protected]>
- Friday, January 28, 2000 at 01:15:22 (EST)

ถ้าเรามองเรื่องนี้ด้วยใจเป็นกลาง ก็อาจจะเห็นว่า เทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยี คงไม่มีอะไร ผิด-ถูก, ดี-ชั่ว เต็มร้อย คงจะต้องขึ้นกับการนำไปใช้ และความระมัดระวัง หลายคนเห็นว่า ธรรมชาติให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เราอยากจะไปเปลี่ยนทำไม แต่ที่จริงแล้ว ตามหลักทางชีววิทยา ที่เรียกว่า genetic algorithm พบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป แต่มักจะเป็นสิ่งแรกที่ ธรรมชาติพบว่า สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ แล้วทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้ ยังมีทางเลือกอีกมากที่ ธรรมชาติไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทดสอบ เท่าที่ได้ติดตามดูพบว่า เทคนิคและยีนต่างๆ ที่เขาใช้ในการทำ GMOs เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ หรือเลียนแบบธรรมชาติทั้งนั้น ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ หรือพิศดารเลย การโยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงยีน ในสิ่งมีชีวิต เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเอง นักวิทยาศาสตร์ อาจจะสามารถ กำหนดขั้นตอน และย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้น กว่าที่เกิดในธรรมชาติได้ แต่นักวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีอำนาจอะไรเหนือธรรมชาติเลย สิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคือ เรื่องความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรา จะไม่สามารถรู้ได้เลย ถ้าไม่มีการศึกษา อย่าลืมว่า ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนี้เท่านั้น, แต่ไม่ว่าเราจะทำอะไร ก็มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งนั้น, แต่ในที่สุด สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติ ก็ย่อมจะต้องมีทางไปของตัวเอง เพื่อความอยู่รอดนั่นเอง ดูอย่างเรื่อง การผลิตยาปฏิชีวนะ สำหรับทำลายเชื้อโรค ไม่ว่าคนจะผลิตยาดีแค่ไหน เชื้อโรค ก็กลายพันธุ์เป็นตัวที่ดื้อยา และมีชีวิตรอดได้อยู่เรื่อยๆ คำถามก็คือ เราได้อะไร จากการผลิตยาปฏิชีวนะ เราควรจะเลิกผลิตเสียวันนี้เลยดีไหม (ซึ่งขั้นตอนบางขั้นตอน สำหรับศึกษา และยาปฏิชีวนะบางตัว อาจจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ การสร้าง GMOs เสียด้วย) โดยส่วนตัวเห็นว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือ การที่ผลประโยชน์ และสิทธิของเทคโนโลยีนี้ จะตกไปเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่า ซึ่งตรงนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องเนื้อแท้ของ ตัวเทคโนโลยีเองแล้ว
เป็นกลาง
- Saturday, January 22, 2000 at 04:33:42 (EST)

เห็นด้วยอย่างมาก
นายบุญชู รักชาติ
- Saturday, January 22, 2000 at 02:48:09 (EST)

หลายต่อหลายครั้งที่ เราพยายามจะเอาชนะธรรมชาติ แต่ไม่เคยเลยสักครั้ง ที่เราจะทำสำเร็จ และนี่ก็เช่นกัน GMOs ไม่ใช่ชัยชนะ แต่จะเป็นความพ่ายแพ้ ที่นำหายนะมาสู่เราอย่างใหญ่หลวงทีเดียว
ชนิดา ชูความดี
- Friday, January 14, 2000 at 21:56:35 (EST)

สนับสนุน เพราะผมเชื่อว่า อนาคตยังไงก็ตาม เราก็ต้องมีการ แปลงพันธุกรรมอยู่แล้ว ผมคิดว่า 100% และเชื่อว่า การแพทย์ในอนาคต ก็จะสามารถใช้ การตัดต่อยีน ในการรักษาโรคได้ ผมจึงสนับสนุนมาก ยิ่งเข้ามาสู่ ประเทศไทยเร็วเท่าไร ก็ยิ่งดี ส่วนผลกระทบ ผมคิดว่า น่าจะมีวิธีที่ดี ในการแก้ไขได้
nick
- Saturday, January 08, 2000 at 07:45:59 (EST)

คัดค้านอย่างแน่นอน ในความคิดของผม GMOs เป็นผลผลิตที่เกิดจาก คนเห็นแก่ตัว แล้วจะมีใคร กล้ารับประกันได้ว่า ภายใต้เทคโนโลยี ที่คนเหล่านี้ นำเสนอมาให้ จะปราศจาก สิ่งเคลือบแคลงใด ๆ แล้วไม่ใช่ ความเห็นแก่ตัว ของคนบางกลุ่มหรอกหรือ ที่ทำให้ เกษตรกร เกือบจะทั่วโลก มีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่แร้นแค้น แล้วยังจะ ไปเอาอะไร จากพวกเขาอีก อีกอย่าง เรื่องการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ ถึงแม้ผม จะไม่มี ความรู้ทางด้านนี้เลย แต่ก็ขอใช้ ปัญญาอันน้อยนิดที่มีอยู่ เสนอความคิดเห็นว่า มันก็เป็นแค่เพียง วิธีการที่ดีที่สุด ที่มนุษย์พึงกระทำได้ ในปัจจุบันเท่านั้น ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ เราจะบอกได้อย่างสมบูรณ์แบบว่า หากมีอะไร เปลี่ยนแปลงไป เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ระบบนิเวศที่บอบบาง สลับซับซ้อน จะต้องได้รับ ผลกระทบอย่างไรกันบ้าง กว่าธรรมชาติ จะสร้างสรรค์ให้เกิด ระบบนิเวศขึ้นมาได้ ใช้เวลานานแค่ไหนใครก็รู้ ต้องค่อย ๆ วิวัฒนาการ เปลี่ยงแปลงมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทุกสิ่งกำเนิดขึ้นมา บนพื้นฐานแห่งเหตุและผล และการเกื้อกูลกัน ผมคิดว่าเพียงแค่ GMOs ไม่มีทางที่จะ แก้ปัญหาความอดอยาก ที่หยั่งรากลึก มานานขนาดนี้ได้ เพราะปัญหาความอดอยาก ไม่ใช่มาจากแค่ ความอดอยากที่เรามองเห็น
วุฒิกฤษ จิรภัทรสุนทร <[email protected]>
- Friday, January 07, 2000 at 00:41:15 (EST)

คัดค้าน : เพราะเราเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยี จะช่วยแก้ปัญหาหลาย ๆ อย่าง ช่วยเพิ่มผลผลิต ให้เรามากมาย แต่แล้ว เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่าง กลับสร้างปัญหา ที่ร้ายแรงยิ่งกว่า กลับมาให้เรา เรายังเจ็บปวดไม่พอหรือ กับการปฏิวัติเขียว ที่ทำลาย ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ไปเท่าไหร่แล้ว ทั้งยังเรื่องของ DDT, CFC และอีกมากมาย ที่มนุษย์ มาค้นพบภายหลังว่า มันสร้างปัญหา ให้เราตามเช็ด ตามล้างกัน ไม่มีวันหมด ทรัพยากร ถูกผลาญไปเท่าไหร่แล้ว ปัจจุบัน เราผลิตอาหาร ได้เกินความต้องการ ของทุกคนในโลก ถึง 1.7 เท่า แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีคน ขาดแคลนอาหาร มากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก แต่เราบอกว่า เราผลิตอาหารไม่พอ คิดจริง ๆ เหรอว่า GMOs จะมา แก้ปัญหานี้ได้ ผมไม่ใช่ คนที่ต่อต้าน เทคโนโลยีหรอก, เทคโนโลยีถ้าเรา ศึกษา อย่างรอบคอบจริง ๆ ให้ความสำคัญ กับผลกระทบทุก ๆ ด้าน ไม่ใช่ปล่อยให้ กลไกการตลาด เร่งผลิตสินค้า ออกมาแข่งขันกัน ผลิตสินค้าด้วย เทคโนโลยีทันสมัย ออกมาอย่างเร่งรีบ โดยไม่ทำการ วิเคราะห์ให้ดีก่อน ดังจะเห็นได้จาก ตัวอย่างมากมายเช่น กรณีของ บ.มอนซานโต้ แต่ก็คงยาก ถ้าเทคโนโลยี อยู่ภายใต้ เงื่อนไขของ การตลาดแบบทุนนิยม ที่เป็นอยู่ตอนนี้ เพราะทุกคน ต้องแข่งขันกัน ผลิตให้ได้สิั้นค้าที่ ดูดีที่สุด
ณัฐพล วงศาโรจน์ <[email protected]>
- Tuesday, January 04, 2000 at 08:16:07 (EST)

คัดค้าน
อนุกร ภู่เรืองรัตน์ <[email protected]>
- Thursday, December 30, 1999 at 02:30:27 (EST)

คัดค้าน 1.เกษตรกรไทย จะไม่สามารถ ยืนบนขาตัวเองได้ อีกต่อไป
2. ธรรมชาติ ใช้เวลา นับร้อยล้านปี เพื่อคัดสรร สิ่งมัชีวิต ให้ดำรงอยู่ได้
ผมไม่เชื่อว่า คนจะย่อเวลาจาก นับล้านๆ ปี เหลือเพียง 10 ปี ในการสร้าง สิ่งมีชีวิตพันธ์ใหม่ ให้ดำรงอยู่ ได้ยั่งยืนบนโลกนี้

อานนท์
- Wednesday, December 29, 1999 at 11:13:32 (EST)

คัดค้านค่ะ
ศรีสุรางค์ โอสถานุเคราะห์ <[email protected]>
- Saturday, December 25, 1999 at 08:10:59 (EST)

ไม่ทั้งสองอย่างนั่นหล่ะ ผมว่า มันเป็นการผสมผสาน ทางเทคโนโลยีร่วมสมัย เรารับมา ด้วยความเป็นกลางดิครับ ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ กับของที่มีอยู่ ในธรรมชาติ ให้ลงตัว น่าจะมีทางที่ร่วมกัน และเป็นไปได้นะครับ
ลูกชาวนา <[email protected]"com>
- Monday, December 20, 1999 at 22:52:56 (EST)

คัดค้าน
พีระดา สายบัว <[email protected]>
- Saturday, December 18, 1999 at 09:02:22 (EST)

I disagree. My opinion is mankind should look back where we were before doing anything further. In fact, doing something above nature is unusual as we known.
Anuroj Wutt <[email protected]>
- Saturday, December 18, 1999 at 08:28:04 (EST)

สนับสนุน
ภก.ยศพงศ์ ถิระวุฒิ <[email protected]>
- Thursday, December 16, 1999 at 09:13:30 (EST)

คัดค้าน
chaiya
- Wednesday, December 15, 1999 at 08:25:06 (EST)

สนับสนุน เพราะ สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก การปรับปรุงพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ดำรงพันธ์อยู่ได้ ไม่สูญพันธ์ มีพันธุกรรมที่ดีขึ้น และจะต้องรักษาพันธ์เดิม ให้คงอยู่ด้วย
สนธยา <[email protected]>
- Tuesday, December 14, 1999 at 09:01:25 (EST)

คัดค้านการนำมาใช้ ผูกขาดทางการค้า แต่ขอให้ศึกษาต่อ อย่างระมัดระวัง เราไม่สามารถเข้าใจถึง ผลกระทบในวงกว้างได้ มันเหมือน นิวเคลีย มีโทษ แต่ควบคุมได้ และเป็นภัยได้ แต่ไม่กลัวเรื่อง พืชชนิดใหม่ เพราะธรรมชาติ ย่อมมีทางออก มีสมดุลใหม่เกิดขึ้น ที่เราทำลายธรรมชาติเดิม ยังอันตรายกว่า
บุญเลิศ ตั้งทวีเวช <[email protected]>
- Wednesday, December 08, 1999 at 12:51:27 (EST)

อยากให้มีการ ควบคุมสิ่งมีชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางพันธุกรรม อย่างเข้มงวดค่ะ อาจจะอนุมัติ ให้ใช้ได้ในระดับ ห้องทดลอง การที่ออกมาสู่สิ่งแวดล้อม ควรจะมีการ ประเมินผลกระทบ ให้ชัดเจนก่อน
Miss Chintana P. <[email protected]>
- Monday, December 06, 1999 at 06:02:15 (EST)

ตอนนี้เห็นว่า กระทรวงเกษตรฯ ปลดข้าวโพด และถั่วเหลือง ออกจาก บัญชีห้ามนำเข้าแล้ว ร้ายกาจมาก (รวยเละ) ทำไมถึงไม่ทำ ประชาวิจารณ์
ลาน
- Saturday, December 04, 1999 at 06:59:57 (EST)

คัดค้าน
นาย สุวิทย์ แสงศรี <[email protected]>
- Thursday, December 02, 1999 at 05:07:11 (EST)

ผมว่า เรากําลังยืนอยู่บน ทางแยก 2 ทางนะครับ แล้วแต่ว่า จะก้าวไปทางไหน แต่ส่วนตัวผม คัดค้านครับ
วรพจน์ บุญความดี <[email protected]>
- Thursday, December 02, 1999 at 04:21:41 (EST)

สนับสนุนให้มีการศึกษา ให้มากกว่านี้ และหาข้อดีข้อเสีย แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน และคิดว่า ควรรับฟังเสียงจาก ประชาชนด้วย
น.ส.สมศรี แซ่แต้
- Wednesday, December 01, 1999 at 08:26:13 (EST)

การแปลงพันธุกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ จากที่เคยเป็นอยู่เดิม ธรรมชาติ ได้สร้างสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับมนุษย์อยู่แล้ว แต่มนุษย์ กลับไปดัดแปลง สิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ เพียงเพื่อให้เกิดผลผลิต ที่เพิ่มมากขึ้น ผลกระทบ อาจไม่ได้เกิดในวันนี้ หรือวันพรุ่งนี้ คล้ายๆ กับการทำลาย ป่าไม้ เมื่ออดีตที่ผ่านมา ผลมันมาบังเกิดในวันนี้ แน่นอนว่า ลูกหลานของเรา คงได้รับผลกระทบเข้า สักวันหนึ่ง
คัดค้าน GMO
- Tuesday, November 30, 1999 at 21:24:54 (EST)

ถ้าคิดพึ่งตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้อง GMOs หรอกครับ ระวังมันจะเอา เทคโนโลยีมายั่วยุ เอาผลประโยชน์มาล่อ ให้เราผลิตมาก ๆ แล้วก็กำหนดราคาซื้อ กุมเทคโนโลยีไว้ในมือ กำหนดเราได้ทุกอย่าง อย่าโดดไปเล่นตามมันเลยครับ .. อยู่อย่างพอเพียง เคารพธรรมชาติ รักและแบ่งปันกัน ดีที่สุด
วิเนตร แก้วลุ่มใหญ่
- Thursday, November 25, 1999 at 04:09:49 (EST)

ผมคัดค้าน การแปลงพันธุกรรม เพราะผมไม่เชื่อว่า มันจะสามารถนำมาซึ่ง อาหารที่เพียงพอต่อพลโลก ตามที่ผู้ที่สนับสนุน GMOs มักกล่าวอ้าง สิ่งสำคัญคือ การบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่ใช่การบริโภคอย่าง เกินพอดี เหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนี้ ผมก็ยังไม่เชื่ออีกว่า GMOs จะไม่ส่งผลต่อ ระบบนิเวศ ผลกระทบ อาจจะไม่ได้เกิด ภายในระยะเวลาอันสั้น และเราเอง ต้องยอมรับว่า มนุษย์ ไม่ได้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีคำถามอีกมากมาย ที่มนุษย์ ไม่สามารถให้คำตอบ กับตัวเองได้ ยกตัวอย่างเรื่อง สาร CFC ซึ่งในขณะที่ มนุษย์ค้นพบใหม่ๆ เราต่างเห็นกันแต่ข้อดี จนปัจจุบัน เราจึงจะทราบถึง พิษภัยของมัน หลังจากที่ เราค้นพบสารตัวนี้มานาน
นรเทพ ตัณฑ์พูนเกียรติ <[email protected]>
- Monday, November 22, 1999 at 10:38:03 (EST)

ผมเห็นด้วยกับ งานวิจัยนะครับ แต่การนำมาใช้ประโยชน์ ทางการค้า เห็นว่าน่าจะ ต้องศึกษาให้มาก
สุพิชญ์ ศรีโชติ <[email protected]>
- Thursday, November 18, 1999 at 11:26:06 (EST)

คัดค้านอย่างแรง ไม่มีประโยชน์เลย ที่จะให้มีการปลูกพืช GMOs ขัดแย้งกับ หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ให้อยู่อย่างพอเพียง
วิชนันท์ ธรรมบำรุง <[email protected]>
- Thursday, November 18, 1999 at 07:51:26 (EST)

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
1. ทำไมมนุษย์ ชอบทำตนเป็น นายของธรรมชาติ ทั้งที่แท้จริงแล้ว มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติ เหมือนสัตว์อื่นที่ มนุษย์ ชอบกำหนดวิถีให้
2. เราเจ็บปวดกันมามากแล้ว กับการปฏิวัติเขียว หรืออยากให้ ประวัติศาสตร์ ซ้ำรอยอีกครั้ง

สุชีรา ลี้ไพโรจน์กุล <[email protected]>
- Friday, November 12, 1999 at 10:44:38 (EST)

ในความจริงแล้ว สิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา ล้วนมีเหตุ และผล ที่เกื้อหนุน ซึ่งกันและกันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแก้ใข สิ่งที่ธรรมชาติให้มา ประเสริฐ ที่สุด
นพดล
- Friday, November 12, 1999 at 03:55:44 (EST)

ดิฉันคัดค้าน เพราะลักษณะทางพันธุกรรม เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และยากที่จะควบคุม เมื่อปล่อยออกสู่ ระบบนิเวศน์แล้ว ควรใช้เวลาศึกษา ให้นานกว่านี้ เพราะผลกระทบ ที่จะมีต่อ ลักษณะทางพันธุกรรม ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาจใช้เวลา นานหลายปี กว่าจะแสดงผล ควรจะรอบคอบให้มาก ไม่ใช่วัวหาย แล้วล้อมคอก อย่างที่เป็นบทเรียน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และไม่ควรปล่อยให้ใคร ได้แสวงหาผลประโยชน์ จากความไม่รู้ ของประชาชน
ปัญญาชน <[email protected]>
- Thursday, November 11, 1999 at 08:54:16 (EST)

I totally agree that we need the technology about GMOs. However, we need to study about how to control the product & safty of this technolgy too. This include the impact when we employ this technology into the industrial section. There are many points that I don't agree with khun Withoon. If we don't have the GMOs technology, are we already having the oganization to protect our native species??? What kind of poisonous substances that he mentioned to??? One thing that can be done is labelling the products that contain GMOs stuff.. Shouldn't we educate our people about what is really GMOs??
Napapun Chaiwong <[email protected]>
- Wednesday, November 10, 1999 at 22:25:01 (EST)

คัดค้าน การแปลงพันธุกรรมพืช เรื่องง่ายๆ ก็คือ ธรรมชาติ กำหนดสมดุลของเขา ด้วยตนเอง เรามีปัญหาเรื่อง สิ่งแวดล้อม ในตอนนี้ ก็เพราะ เราฝืนธรรมชาติ และใช้ธรรมชาติมากเกินไป การเปลงพันธุกรรมพืช อาจเพิ่มผลผลิต ให้กับมนุษยชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเชิงพาณิชย์ ผลกระทบต่อ ธรรมชาติ ส่วนรวม ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน
พงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี <[email protected]>
- Wednesday, November 10, 1999 at 03:16:09 (EST)

..คัดค้าน การแปลงพันธุกรรม... ทำไมมนุษย์บางกลุ่ม ชอบคิดแต่ จะเอาชนะ ธรรมชาติ เรามีบทเรียน มากมายแล้ว ไม่ใช่หรือ ว่า ผลหลังจากนั้น เป็นอย่างไร ขยะมากมาย ที่ไม่อาจทำลายได้หมด ในชั่วชีวิตคนเรา และไม่รู้ว่า จะสลายได้หมดอีก กี่ร้อยกี่ล้านปี ไม่ใช่ผลพวงจาก สิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็น.. เทคโนโลยี ที่ทันสมัย..หรือ แล้วภาวะเรือนกระจก ที่โลกร้อนขึ้นทุกวันนี้ เกิดมาจากอะไร ทุกคนรู้อยู่ แต่มี มนุษย์บางพวก ที่ยังคิด จะเอาชนะ ธรรมชาติ กันอยู่ เขาคิดค้นกัน อยู่ที่มุมหนึ่งในโลก แต่ผลสะท้อนกลับ หลังจากนั้น กลับทำให้ ทั่วโลกเดือดร้อน มิใช่ เพียงแค่มนุษย์ พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตอื่น ยังได้รับผลกระทบไปด้วย แต่มันอาจะ ไม่ได้เห็นได้ทันที ในช่วงชีวิตของ คนที่คิดค้น เขาจึงไม่มีโอกาส ได้สำนึกถึง ผลร้ายนั้น ทำไมต้อง "พัฒนา" สิ่งที่ทำร้ายโลกเราเอง... ไม่ห็นด้วยอย่างมาก... ขอบคุณค่ะ ธรรมชาติ
กาญจนา สงค์ประชา <[email protected]>
- Tuesday, November 09, 1999 at 23:59:40 (EST)

สนับสนุน เนื่องจากประเทศไทยเรา เป็นประเทศกำลังพัฒนา ประชากรของประเทศ กำลังเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว อาจจะทำให้ ในภายหน้า อาหารไม่เพียงพอกับ ความต้องการบริโภค อาจทำให้ เกิดปัญหา ข้าวของราคาแพง ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนกัน ก็ได้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ GMOs ยังมีประโยชน์ต่อ การศึกษา หาความรู้ ของนักศึกษาอีกด้วย แต่ว่าทั้งนี้ ทางผู้เกี่ยวข้อง ควรจะช่วยกัน ตรวจสอบความปลอดภัย ของผู้บริโภคด้วย เมื่อมีการนำเข้า ควรจะมีการ ตรวจอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบ ในภายหนน้า
saengtrawee sriwichai <[email protected]>
- Monday, November 08, 1999 at 22:39:03 (EST)

การนำวิทยาการ ที่ยังไม่มีการรับรอง ความปลอดภัยที่ชัดเจน มาใช้ในประเทศไทย ซื่งจัดว่า ด้อยในการ รักษาความปลอดภัย ทางชีวภาพ ก็เหมือนกับ ชักศัตรูเข้าบ้าน หรือเผาบ้านตัวเอง
Gampol P. <[email protected]>
- Monday, November 08, 1999 at 08:58:53 (EST)

ตามความคิดเห็นของผม และเท่าที่ผมได้ทราบมานะครับ คิดว่า ประเทศไทยของเรา นั้น ยังคงไม่พร้อม รับเอาเทคโนโลยีของต่างชาติ ที่ยังมิได้มี การพิสูจน์ และทดลอง ว่าได้ผลดี หรือผลเสีย อย่างไรบ้าง และที่สำคัญ สภาพแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกัน อาจทำให้ เกิดผลการทดลอง ที่แตกต่างกันได้ เช่น เมื่อทำการทดลอง ในต่างประเทศ ที่มีสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ที่แตก ต่างกับประเทศไทย ก็อาจได้ผลการทดลอง อีกแบบหนึ่ง แต่เมื่อได้ทำการทดลอง ในประเทศไทยแล้ว อาจได้ผลการทดลอง ที่ตรงกันข้ามก็ได้ เพราะธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ ละเอืยดอ่อน ปราศจากการควบคุม หรือเป็นไปโดย อัตโนมัติของมันเองก็ได้ เช่น การวิวัฒนาการ ตามธรรมชาติ หรือการคัดเลือกพันธุ์ ตามธรรมชาติของพืช และสัตว์เอง ก็ช่วยให้เกิด การพัฒนา และเปลี่ยนแปลงขึ้นเอง ได้อยู่แล้ว มนุษย์ จึงไม่จำเป็นที่ จะต้อง ไปยุ่งกับมัน
สราวุธ สุภาพ
- Monday, November 08, 1999 at 05:01:05 (EST)

สนับสนุน ผมเชื่อว่า ในอนาคต เทคโนโลยีตัวนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในชีวิต แต่การนำ เทคโนโลยีนี้มาใช้ต่างหาก ที่ควรมีการกำหนด มาตรฐานเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ เมื่อมีการศึกษา จนมีผลที่น่าพอใจ ทั้งในด้าน ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อ ผู้บริโภค อนาคตเราจะต้องอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ GMOs แน่นอน แต่ในระดับมาตรฐานที่ ปลอดภัยกว่าทุกวันนี้
อานนท์ สุนทรนนท์
- Saturday, November 06, 1999 at 03:07:05 (EST)

I accept this notion. People who reject this idea might not receive the comprehensive information. The genetic alteration like this occurs naturally, scientists just accelerate the process. It 's very unlikely that human who consume this kind of product will have the negative effect on their bodies if there is a safety guarantee confirmed by several available detecting methods. And I think many research groups have been doing that. The foreign DNA that was inserted to the targeted products absolutely cannot modify your DNA, and is also hard to transfer between species as many people are afraid of since there is a natural block of genetic cross between species. The genetically modified organism or its product can be tested for the undesirable negative effects, e.g. sth. that cause allergy in human or the ability to kill the beneficial insects as they did on some of the trangenic pig. In addition, we may know that we have used a lot of pesticides with crop plants, and their products are often not left for enough time to let the pesticides degraded. This has much faster and obviously much worse than the GMOs products. Most things that we used today are not natural, antibiotics, medicine, electricity. All have both of good and bad effects. Genetic engineering provides the possible ways to treat the inherited human diseases, also other diseases. Imagine that your child has this kind of disease and connot be cured by the conventional methods. Do you want to let them grow with these horrible diseases?
A U.S.A. student
- Saturday, November 06, 1999 at 02:48:12 (EST)

การนำพืช GMOs เข้ามา เป็นการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร ได้ผลผลิตสูง เหมาะแก่การลงทุนด้าน การเกษตร ที่มักไม่คุ้มแก่การลงทุน เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าแรงงาน ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย จึงเป็นการสมควร ที่จะนำพืช GMOs เข้ามาใช้ในประเทศไทย
Thammawat Kaewtapee <[email protected]>
- Friday, November 05, 1999 at 00:36:37 (EST)

คัดค้านครับ
อัมพล เปลื้องทุกข์
- Thursday, November 04, 1999 at 22:33:47 (EST)

อันที่จริงแล้ว มนุยษ์ เป็นผู้ที่มีปัญญาในหลายๆ ด้าน ทั้งสร้างสรรค์ และทำลาย ได้ในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยีชีวภาพ มีความจำเป็น แต่คนส่วนใหญ่ ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็ไม่อยากยอมรับ เทคโนโลยี ที่ไม่ปลอดภัย ในอนาคต ที่จะมีประชากรโลก เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาหารไม่เพียงพอต่อ ประชากรโลกนั้น ไม่ใช่เพราะว่า เราไม่ใช้เทคโนโลยี แต่เป็นเพราะ เราไม่รู้จัก จัดการทรัพยากร ทางธรรมชาติที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่างหาก บุคคลที่มีมาก ไม่ยอมเจือจุน คนที่มีน้อย หรือมีไม่เพียงพอต่างหาก ที่ก่อให้เกิดปัญหา ความขาดแคลน พูดง่ายๆ ก็คือ ความไม่สมดุลของ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มักจะอยู่ในมือของ ผู้มีกำลังยื้อยุดฉุดแย่ง มาได้มากกว่านั่นเอง เนื่องจากสสารในโลก ไม่มีการสูญหาย ดั้งนั้น ส่วนหนึ่งส่วนใดมีมาก อีกส่วนหนึ่งก็จะ ได้รับน้อย และด้วยเหตุผลนี้ การแบ่งปันทรัพยากร อย่างมีสมดุล และอยู่บนพื้นฐานของ ความพอดี จึงน่าจะเป็น ทางออกที่ดีที่สุด มนุษย์เรา จะมีอายุอยู่สักกี่ปีกัน การสร้างเทคโนโลยีมา ผลกระทบของมัน ไม่ใช่แค่ว่า มันไม่มีผลในช่วงห้าปีสิบปี แต่ผลที่มันจะเกิดขึ้น อาจใช้เวลามากกว่า ชั่วชีวิตของคนๆ หนึ่งก็ได้ ใครจะไปรู้ ผมเห็นว่า เทคโนโลยี ไม่ใช่ทางออกเสมอไป ธรรมชาติสิ เป็นสิ่งที่น่าพิจารณากว่า ดังนั้น GMOsไม่น่าจะจำเป็นในการ เพิ่มผลผลิต หรืออาหาร ต่อชาวโลกเสมอไป จริงไหมชาวโลก!!!!!!
เสรี <[email protected]>
- Thursday, November 04, 1999 at 02:19:21 (EST)

คัดค้าน ควรตรวจสอบ ผลการใช้ ให้ละเอียด จากประเทศเจ้าของ เทคโนโลยี ีเสียก่อน การเอาสิ่งที่ เราไม่ทราบไม่รู้ มาใช้ มักก่อผลเสีย มากกว่า ผลดี ดูง่ายๆ กรณีผักตบชวา และไมยราบยักษ์ หรือเขื่อนขนาด ใหญ่ ที่เห่อสร้างกัน เป็นต้น
k
- Thursday, November 04, 1999 at 00:15:13 (EST)

คัดค้าน เพราะการที่เรา ไปเปลี่ยนแปลง สี่งที่ธรรมชาติสร้าง มากเกินไป สุดท้าย ธรรมชาติ จะลงโทษ
สมบัติ ศรีคีรี
- Wednesday, November 03, 1999 at 23:26:53 (EST)

คัดค้าน
คนแท้ๆ
- Wednesday, November 03, 1999 at 02:15:40 (EST)

คัดค้าน
พรเทพ เทพสิทธา <->
- Tuesday, November 02, 1999 at 10:18:07 (EST)

คัดค้านครับ GMOs เป็นสิ่งใหม่ ต้องมีการดูแล และ ควบคุมให้รัดกุมกว่านี้
วรุณ โพธิ์แก้ว
- Monday, November 01, 1999 at 05:05:57 (EST)

เพิ่งได้ทราบข่าวจากอาจารย์ และอ่านรายละเอียด เมื่อสักครู่นี่เอง หากมันไม่กระทบต่อ สิ่งแวดล้อมมาก การทำเช่นนี้ มันก็เป็นการเพิ่มผลผลิตได้ หากมองในแง่ของ เศรษฐกิจนะครับ
Kan <[email protected]>
- Monday, November 01, 1999 at 04:58:12 (EST)

คัดค้านการใช้ GMOs เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อครอบงำธุรกิจการเกษตร และการรกระทำใดๆ ที่ขัดต่อมโนธรรม และเป็นการ เอารัดเอาเปรียบ เพื่อนมนุษย์ แต่ควรมีการศึกษา GMOs ต่อไป โดยควรมีองค์กร ที่พัฒนา และควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด รวมถึง มีการศึกษา ผลดีผลเสีย ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง แต่ก่อนอื่น ช่วยกันคิดซิว่า เราจะทำอย่างไร กับการยัดเยียด GMOs ของบริษัทข้ามชาติทั้งหลาย มาประเทศ ด้อยพัฒนาทางความคิด และสติปัญญาอย่างเรา
ผู้ด้อยพัฒนาชาติไทย
- Monday, November 01, 1999 at 00:43:56 (EST)

สนับสนุน... แต่ควรมีมาตรการป้องกัน และตรวจสอบว่า พืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืช GMOs นั้นปลอดภัยจริง ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาก และเป็นเทคฯ ที่น่าจะนำเอามาใช้ อย่างเต็มที่ในอนาคต หากว่ามีการพัฒนา และมีมาตรฐานความปลอดภัย อยู่ในระดับที ่น่าพอใจแล้วละก็ ผมว่าจะดีกว่าพืชในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ มีแต่สารพิษ ที่เกิดจากฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันโรค หรือแมลงต่าง ๆ ผมคิดว่า ยังไง อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง ที่ออกมาวางขาย กันทุกวันนี้ ก็คงจะไม่มีอะไรสักอย่าง ที่จะปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคร้อยเปอร์เซ็นต์ และจะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้ คนเราก็อยู่กันด้วยความเสี่ยง ไม่มีอะไรที่จะไม่เสี่ยง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า อะไรจะเสี่ยงมาก - น้อยกว่ากัน ดังนั้น ผู้ที่สร้างกระแสข่าวขึ้นมา ผมคิดว่า เขาควรศึกษาเรื่องนี้ ให้มากกว่านี้ เพราะดูแล้วผู้ที่คัดค้านส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้ทางด้านนี้เลย ยังไงผมก็คิดว่า ตัวเทคฯ ตัวนี้ น่าสนใจดี และน่าจะนำมาทดแทนได้ ในอนาคต
เรืองฤทธิ์ กันธา <[email protected]>
- Sunday, October 31, 1999 at 23:56:33 (EST)

คัดค้านครับ
1.เรายังไม่แน่ใจ กับอะไรเลย เกี่ยวกับ gmos นอกจากฟังฝาหรั่ง ผมไม่ยกลูกสาว ให้กับผู้ชาย ที่ยังไม่รู้จักดีหรอก
2.เห็นด้วยว่า ปัญหาของความขาดแคลน ในเกือบทุกๆ ด้าน มาจาก การขาดการจัดการที่ดี ไม่ใช่ความไม่เพียงพอ ของผลผลิต
3.ผมคิดถึงกรณีที่จะ สร้างโรงไฟฟ้า nuclear ในไทย รถไฟลอยฟ้า และอื่นๆ

สมเกียรติ เจริญโรจนาวณิชย์ <[email protected]>
- Friday, October 29, 1999 at 14:01:32 (EDT)

คัดค้าน เพราะว่า ยังไม่มีใคร หรือหน่วยงานใด ออกมายืนยันได้ว่า พืชดังกล่าว ปลอดภัยจริงหรือไม่ ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งอาหารใหญ่ของโลก มีดินดี น้ำดีอยู่แล้ว ทำไม เราไม่คิดที่จะ พัฒนาสายพันธุ์ ที่เหมาะสมกับ ประเทศเรา กลับต้องพึ่งพา เทคโนโลยีของฝรั่ง ที่ไม่เข้าใจดิน ฟ้า อากาศ ระบบนิเวศน์ เท่าเจ้าของประเทศอย่างเรา ผมขอเน้น เรื่องระบบนิเวศน์ เช่น การใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยที่ทำจากวัชชพืช หรืออินทรีย์สาร บางอย่างอยู่แล้ว ในท้องถิ่นนั้น ๆ ทำไม ไม่สนับสนุน และนำมาใช้ ทั้ง ๆ ที่เรารู้อยู่แล้วว่า ปุ๋ยเคมี จะมีผลกระทบต่อดิน และน้ำในระยะยาว แล้วตอนนี้ เรายังจะนำพืช GMOs มาปลูกอีก ทั้ง ๆ ที่ เรามีสายพันธุ์ที่ดีอยู่แล้ว ช่วยกันสนับสนุน การวิจัยของไทย เพิ่มอีกสักนิด รับรองได้ว่า ประเทศเรา ไม่ต้องขาดดุล และเป็นทาสฝรั่งไปมากกว่านี้
นายศุภชัย เสงี่ยมวงษ์ <[email protected]>
- Thursday, October 28, 1999 at 10:49:43 (EDT)

ประชากรโลก ต้องการอาหารที่มีคุณภาพดี เพิ่มขึ้น ควรมีองค์กรของโลก ศึกษาวิจัย อย่างจริงจัง และรอบคอบ มิใช่ผูกขาดอยู่กับ ธุรกิจ เพื่อหากำไรจากมนุษยชาติ ไม่รู้ควรคัดค้าน หรือเห็นด้วย ทุกอย่างขึ้นกับ มโนธรรม
ยิ่งศักดิ์
- Thursday, October 28, 1999 at 08:25:50 (EDT)

คัดค้าน แน่ newthing that didn't have a good research yet why can make a damn decission like that no vision in goverment and agriculture officers
ss-nz <[email protected]>
- Wednesday, October 27, 1999 at 09:33:10 (EDT)

คัดค้านอย่างแน่นอน เนื่องจากเห็นว่า การแปลงพันธุกรรม เป็นการเห็นแก่ตัวอย่างยิ่ง ของมนุษย์ เนื่องจากโลกใบนี้ มิได้มีเพียง มนุษย์เท่านั้นที่เป็นผู้อาศัย แต่สิ่งมีชีวิตทั้งหมด เป็นผู้พึ่งพา ซึ่งกันและกัน การที่มนุษย์ ต้องการนำเอาชีวิตอื่นๆ เปลี่ยนแปลง เพื่อความต้องการของตนเอง ย่อมเป็นการ ไม่ยุติธรรม ธรรมชาติได้ถูกสร้างขึ้นมาจาก ความสัมพันธ์กัน จากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ต่อให้เรา พัฒนารูปแบบ ส่ิงมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปอย่างตั้งใจ มันก็เหมือนกับ เราได้ดึงโซ่ ที่คล้องกันอยู่ ทำให้สิ่งมีชีวิต ที่เกี่ยวพันกัน จำเป็นต้อง พัฒนาตนเองตามมา อย่างแน่นอน โดยที่มนุษย์ ไม่คาดคิด หรืออาจควบคุมไม่ได้ ไม่มีใครจะรับรองได้ว่า ผลกระทบในระยะยาว จะเป็นอย่างไร
อรพิมล สาลักษณ์ <[email protected]>
- Tuesday, October 26, 1999 at 10:17:46 (EDT)

เห็นด้วยกับ ท่านดร.ศักรินทร์ ทุกประการครับ
ฉัตรกมล หวายสุด <[email protected]>
- Tuesday, October 26, 1999 at 03:45:40 (EDT)

คัดค้าน เพราะยังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัด ถึงผลเสียของ วิธีการใหม่นี้ เราไม่ควรเสี่ยง โดยไม่จำเป็น ผมคิดว่า เป็นแผนยึดโลก ของอเมริกา คิดดู ยุโรป ยังคัดค้าน
COMSUN <[email protected]>
- Tuesday, October 26, 1999 at 03:37:50 (EDT)

คัดค้าน เพราะ 1.เป็นสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติ พืชก็ไม่ไช่ สัตว์ก็ไม่เชิง. เราไม่รู้อะไรเลย เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ที่เราสร้างขึ้นนี้ จะทำอะไรได้บ้าง บางที กว่าเราจะรู้ตัว อาจจะสายไป ควรศึกษาให้รอบคอบ หาก GMOs ดีจริง ธรรมชาติควรสร้างมัน มานานแล้ว 2. หาก GMOs ดีแล้ว ทำไมไม่ปลูก และส่งเสริมให้บริโภคกัน ในประเทศผู้คิดค้นก่อนละ หรือต้องการหาหนูทดลอง
sept tember <[email protected]>
- Monday, October 25, 1999 at 17:38:51 (EDT)

ไม่สนับสนุน ถึงแม้ปัจจุบัน ปัญหาทรัพยากรโลก จะมีมาก และการดัดแปลง พันธุกรรม อาจเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ แต่การดัดแปลงพันธุกรรม ก็ยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นอันตราย ต่อผู้บริโภค ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นต่อมนุษย์ ต่อสมดุลธรรมชาติ ให้ดีก่อนจึงนำมาใช้
ปวีณา มนตรี <[email protected]>
- Sunday, October 24, 1999 at 06:24:22 (EDT)

คัดค้าน 100% เหตุผลคือ กฎแห่งธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ล้ำเลิศที่สุด ในจักรวาลอยู่แล้ว ทุกสรรพสิ่ง ล้วนมีวิวัฒนาการมา ตามขั้นตอน ของกฎแห่งธรรมชาต ที่สมบูรณ์อยู่ในตัว การที่จะไป เปลี่ยนแปลง กฎของธรรมชาตินั้น ไม่มีเหตุผลใดๆ เพียงพอสักนนิดเดียว ทุกวันนี้ ธรรมชาติ ได้เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่น่ากลัว เสื่อมเสียแก่ การดำรงชีวิต ของมวลมนุษยชาติ เป็นอย่างยิ่ง กระผมขอเตือนว่า บุคคลใดๆ ก็ตามไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะ ไปแตะต้องธรรมชาติ ให้ผิดเพี้ยนไป จากกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติเอง ทุกวันนี้ ธรรมชาติ ได้เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่เลว ก็เพราะ ฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้น มนุษย์ เป็นศัตรูของธรรมชาติ ที่ยิ่งใหญ่กว่าอันตรายใดๆ ทั้งหมด
นายกรีธา รัตนนิรมลสกุล <KR.>
- Saturday, October 23, 1999 at 10:14:11 (EDT)

คัดค้าน การแปลี่ยนแปลงพันธุกรรม สาเหตุเพราะ สัตรย่อมวิวัฒนาการ เป็นไปตามธรรมชาติ
พระเทอกพิทักษ จันทรโลหิต
- Saturday, October 23, 1999 at 02:04:58 (EDT)

คัดค้าน และสนับสนุน เนื่องจากว่า มันมีทั้งส่วนดี และเสีย ส่วนที่คัดค้าน ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทาง มอนซานโต้ นำพันธุ์ฝ้าย เข้ามาปลูก โดยการฝ่าฝืน ทั้งที่ ยังไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากว่า อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ สภาวะแวดล้อมได้ เช่น พวกแมง และแมลง ต่างๆ ที่มาทำการผสมเกสร จะตายหมด ส่วนข้อดี ถ้าดีจริง ก็สนับสนุน เพื่อผลผลิต ของคนในชาติ
หัสชัย บุญเนือง <[email protected]>
- Friday, October 22, 1999 at 10:34:06 (EDT)

เห็นควรให้มีการพัฒนาด้าน GMOs ต่อไป เพราะเป็นความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นการ เตรียมความพร้อม สำหรับ การขาดแคลนอาหาร สำหรับประชากรในโลก แต่ควรใช้ หรือพัฒนา ภายใต้ การควบคุมอย่างใกล้ชิด ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
Nibhond Naksuriyawong <[email protected]>
- Thursday, October 21, 1999 at 23:12:49 (EDT)

อยากให้ยอมรับในแนวความคิด ในการสร้าง ซึ่งเป็นแนวทางการค้นคว้า เพื่ออนาคต เราสามารถ ศึกษาผลกระทบ เอามาประกอบ การตัดสินใจ ในการเลือกใช้ได้ แต่ในตอนนี้ รู้สึก เป็นการสร้างกระแส ซะมากกว่าที่จะมีการ ศึกษา หรือมาตรการ ในการตรวจสอบ อย่างจริงจัง
หมอก
- Thursday, October 21, 1999 at 13:03:58 (EDT)

คัดค้าน เพราะผิดธรรมชาติ อีกทั้ง การศึกษาผลกระทบ ในด้านลบ ก็ยังไม่มากพอ ที่จะบอกว่าปลอดภัย
ร่วมด้วย
- Thursday, October 21, 1999 at 10:31:57 (EDT)


แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ชื่อ-สกุล: *
E-Mail:
สนับสนุน หรือ คัดค้าน:
การแปลงพันธุกรรม:
*
*

 

สนับสนุน หรือ คัดค้าน การแปลงพันธุกรรม GMOs
สนับสนุน หรือ คัดค้าน สอนหนังสือลูกเอง ที่บ้าน

สารบัญ | จากบรรณาธิการ | ตีนเปล่าข้ามทะเล | ข่าวคาวในรัสเซีย | ซองคำถาม | เฮโลสาระพา


สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ |
WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) email