Click here to visit the Website

กลับไปหน้า สารบัญ จ า ก บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
 

คิดถึงอาจารย์ป๋วย ด้วยอัลบัมภาพจากลอนดอน
คิดถึงอาจารย์ป๋วย ด้วยอัลบัมภาพจาก ลอนดอน

 

 

.....สารคดี ฉบับนี้นับเป็นครั้งที่ ๓ ที่เสนอเรื่อง อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นสารคดีหน้าปก
.....ครั้งแรกคือฉบับที่ ๒๐ เดือนตุลาคม ๒๕๒๙ เสนอเรื่อง "คิดถึง อาจารย์ป๋วย ด้วยอัลบัมภาพ จากลอนดอน" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ที่ท่านจากเมืองไทยไป หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลา ๑๙ ช่วงเวลานั้น เมืองไทยยังอยู่ในบรรยากาศ "ประชาธิปไตยครึ่งใบ" การจัดกิจกรรมรำลึกถึงท่าน ส่วนใหญ่มีขึ้นใน รั้วมหาวิทยาลัย สื่อต่าง ๆ ไม่ค่อยได้เผยแพร่ ชีวิตของท่านมากนัก ด้วยเกรง ผู้มีอำนาจในสมัยนั้น ซึ่งยังมองว่า ท่านเป็นคอมมิวนิสต์ อยู่เบี้องหลัง นักศึกษาหัวรุนแรง
.....ตอนนั้น สารคดี เป็นนิตยสารเล็ก ๆ ที่ก่อตั้งมาไม่ถึงสองปี แต่เราอยากให้ผู้อ่าน ได้รู้โดยละเอียดว่า ในขณะนั้น อาจารย์ป๋วย มีชีวิตอย่างไร สารคดี จึงเป็นนิตยสารเล่มแรก ที่เสนอเรื่องอาจารย์ป๋วย เป็นสารคดีหน้าปก ตีพิมพ์ภาพอาจารย์ป๋วย ในอิริยาบถที่สดชื่น เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหา และมิตรสหาย ที่ยังรำลึกถึง ได้รู้ว่า ท่านสบายดี แม้จะเกรงอยู่บ้างว่า สารคดี ฉบับนี้ อาจไม่เป็นที่สบอารมณ์ ของผู้มีอำนาจบางคน
๘๐ ปี ความจริงใจของผู้ชายชื่อ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๘๐ ปี ความจริงใจของ ผู้ชายชื่อ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
.....ปีรุ่งขึ้น อาจารย์ป๋วย เดินทางกลับมาเยี่ยมเมืองไทย เป็นครั้งแรก เราเสนอสารคดีบันทึก เรื่อง "ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปลื้มใจนัก เตี่ยกลับบ้าน" ในฉบับที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๐ รายงานเหตุการณ์นั้น โดยละเอียด
.....ครั้นอาจารย์ป๋วย มีอายุครบ ๘๐ ปี ในเดือนมีนาคม ๒๕๓๙ สารคดี ก็เสนอสารคดีหน้าปก เรื่อง "๘๐ ปี ความจริงใจของ ผู้ชายชื่อ ป๋วย อึ๊งภากรณ์" เล่าเรื่องราวของ คนคนหนึ่ง ที่ผ่านความทุกข์ยาก และความเจ็บปวด มาตลอดชีวิต หวังเพียงให้ สังคมไทยดีขึ้น ครั้งนั้น สารคดี ตั้งใจที่จะ เล่าเรื่องราวของ คนดีคนหนึ่ง ให้สาธารณชน ได้สดับตรับฟัง -- ในขณะที่ คนผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๒๔๕๙-๒๕๔๒
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๒๔๕๙ - ๒๕๔๒
.....จนเมื่อท่านถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ สารคดี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๒ เสนอสารคดีหน้าปกเรื่อง "แด่คนชื่อป๋วย" เพื่อแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของท่าน
.....ทั้งนี้ยังมี สารคดี ฉบับพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๒๔๕๙-๒๕๔๒" ที่ตีพิมพ์ ในเวลาไล่เลี่ยกัน เพื่อบอกเล่า ชีวิตของท่าน ผ่านภาพถ่าย มากกว่า ๒๐๐ ภาพ
.....สิ่งที่ทำทั้งหมดนี้ เพราะตระหนักว่า สารคดี มีหน้าที่ เผยแพร่ชีวิตของคนดี ๆ ให้สาธารณชน รับทราบ ตั้งแต่ท่านเหล่านั้น ยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อถึงวาระสุดท้าย ก็ยิ่งต้องเผยแพร่ เรื่องราวของท่าน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีก
.....โดยเฉพาะสามัญชน คนธรรมดา อย่าง ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ฉบับหน้า แมงกุดจี่ ประติมากรบนกองมูล
ฉบับหน้า
แมงกุดจี่ ประติมากร บนกองมูล
 

...............วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
...............[email protected]
...............[email protected]

สนับสนุน หรือ คัดค้าน การแปลงพันธุกรรม GMOs
สนับสนุน หรือ คัดค้าน สอนหนังสือลูกเอง ที่บ้าน

สารบัญ | จากบรรณาธิการ | ตีนเปล่าข้ามทะเล | ข่าวคาวในรัสเซีย | ซองคำถาม | เฮโลสาระพา

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ |
WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) [email protected]