Click here to visit the Website

กลับไปที่หน้า สารบัญ Sarakadee November 1999 เ ฮ โ ล ส า ร ะ พ า

love

.....คุณที่รัก
......สารคดี ฉบับหน้าปกธนบุรี "หมูอมตะ" ตั้งคำถามไว้ว่า คนญี่ปุ่นสองคน ไม่เคย เห็นหน้ากัน มาก่อน ได้มาพบกันที่ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำ ประเทศไทย ขณะนั้น เป็นเวลา ใกล้เที่ยง ทั้งคู่ จึงชวนกัน ไปรับประทาน อาหาร ที่ร้านใกล้ ๆ ถ้าจะบอกว่า ชาวญี่ปุ่น คนแรก เป็นพ่อ ของลูกชาย ชาวญี่ปุ่น คนที่ ๒ คุณว่า เป็นไปได้ไหม

......มีผู้ตอบคำถามนี้ มามากพอใช้ แต่ส่วนใหญ่ตอบผิด แต่ละคน ให้เหตุผล แปลก ๆ เล่นเอา "เพื่อนหมูฯ" ซึ่งรับหน้าที่ เป็นกรรมการ ผู้ทรงเกียรติแทน "หมูอมตะ" ในคราวนี้ มีอันมึนหัว ไปชั่วขณะ ตัวอย่างคำตอบมีเช่น
......"ตอบว่า เป็นไปได้ที่ชาวญี่ปุ่น คนแรก จะเป็นพ่อ ของลูกชาย ชาวญี่ปุ่น คนที่ ๒ เพราะ
......๑. ชาวญี่ปุ่นคนที่ ๒ อาจเป็นพ่อ หรือแม่บุญธรรม ของลูกชาย ชาวญี่ปุ่นคนแรก หรือ ชาวญี่ปุ่นคนแรก เป็นพ่อบุญธรรม ของลูกชาย ชาวญี่ปุ่นคนที่ ๒
......๒. ถ้าจะให้เป็น พ่อแม่กันจริง ๆ ก็เป็นไปได้ อาจเกิดจาก การผสมเทียม คือ ชาวญี่ปุ่นคนแรก ทิ้งเชื้อไว้ แล้วคนที่ ๒ ก็เอามาผสมกับไข่ ของตัวเอง
......๓. ถ้าจะให้ มีอะไรกันจริง ๆ ก็เป็นไปได้เหมือนกัน เช่น ตอนมีอะไรกัน ฝ่ายหญิง อาจจะอาย เลยปิดไฟ หรือไฟดับ จึงไม่เห็นหน้ากันแล้ว ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย"
......แม้จะไม่ตรงกับ คำตอบในใจ "หมูอมตะ" ที่มอบคำตอบให้ไว้กับ "เพื่อนหมูฯ" แต่ก็นับว่า น่าฟัง และมีโอกาสเป็นไปได้ เช่นกัน "เพื่อนหมูฯ" จึงขอมอบของรางวัล ให้คุณรักเกียรติ เจียเจษฎากุล เจ้าของคำตอบนี้ด้วย แม้คุณจะตอบผิด

หมูอมตะ

......"คีย์เวิร์ด" ของปัญหานี้คือ "ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน" คำตอบ ของปัญหานี้ จึงมีอยู่ว่า มีโอกาสเป็นไปได้ ที่ชาวญี่ปุ่นคนแรก จะเป็นพ่อ ของลูกชาย ชาวญี่ปุ่นคนที่ ๒ เพราะคนญี่ปุ่น ทั้งคู่ เป็นชายหญิงที่ ตาบอด จึงไม่เคยเห็นหน้า กันมาก่อน ! คำตอบมีเท่านี้เองท่าน ผู้โชคดี มีแปดคน คือ
๑. คุณเครือมาศ บุญล้อม ๒. คุณสุทธิศักดิ์ อรุณเรืองสวัสดิ์
๓. คุณดวงใจ สุนทร ๔. คุณประคอง ขุนทอง
๕. คุณประทานพร โกวิทยานันท์ ๖. คุณเอกชัย ศิริอักษร
๗. คุณหัทยา กาญจนสมบัติ ๘. คุณสุนันท์ ศิริอักษร

......เนื่องจากผู้โชคดีทุกท่านอยู่กรุงเทพฯ "เพื่อนหมูฯ" จึงถือโอกาส มอบพ็อกเกตบุ๊กเล่มใหม่ ของสำนักพิมพ์สารคดีเรื่อง ฝั่งธนบุรี ให้เป็นของรางวัลเสียเลย

 

รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
"เพื่อนหมูฯ"
[email protected] Sarakadee .com

เพื่อนหมูฯ
ปัญหาประจำฉบับที่ ๑๗๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒

......
ชื่อจังหวัดดังต่อไปนี้ มีความสัมพันธ์ กับตัวเลือกใด ทางขวามือ จับคู่ได้แล้ว รีบเขียนคำตอบ ลงไปรษณียบัตร หรือโปสการ์ด ส่งไปยัง คอลัมน์ เฮโลสาระพา ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ศกนี้ ของรางวัล ได้แก่ หนังสือนำเที่ยว ชุดนายรอบรู้ หนึ่งเล่ม ตามรายชื่อ จังหวัดที่ตั้งเป็นคำถาม อยากได้เล่มไหน กรุณาเขียนชื่อจังหวัด ที่อยากได้ มาในไปรษณียบัตรด้วย
๑. เชียงราย  ก. สวนวังแก้ว
๒. อยุธยา ข. ป้าเนื่อง แฝงสีคำ
๓. แม่ฮ่องสอน ค. วัดต้นเกว๋น
๔. ตาก ง. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๕. ระยอง จ. ค้างคาวเขาช่องพราน
๖. ราชบุรี ฉ. ข่างปอง
๗. ชลบุรี ช. บ้านอีต่อง
๘. เชียงใหม่ ซ. ปลาบึก
๙. เพชรบุรี ฌ. เมืองแห่ง สี่มหาราช
๑๐. กาญจนบุรี ญ. ป้อมเพชร

สนับสนุน หรือ คัดค้าน เมื่อวิทยานิพนธ์ ถูกบังคับ ให้เขียน เป็นภาษาอังกฤษ
สนับสนุน หรือ คัดค้าน การแปลงพันธุกรรม GMOs
สนับสนุน หรือ คัดค้าน สอนหนังสือลูกเอง ที่บ้าน
สารบัญ | จากบรรณาธิการ | ตี๋ เฮงสกุล | ยาคุมฉุกเฉิน | ซองคำถาม | เฮโลสาระพา | แกะรอยกระซู่
Sumatran Rhinoceros | Twin Boys Head Karen Crusaders

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ |
WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) [email protected]