Click here to visit the Website

สารบัญ

โลกใบใหญ่
โลกใบเล็ก
โรคคลั่งอินเทอร์เน็ต (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)
-โรคคลั่งอินเทอร์เน็ต
อาหารเรตเอกซ์ (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)
- อาหารเรตเอกซ์
อ่านเอาเรื่อง
สนับสนุน หรือ คัดค้าน นกปรอดหัวโขน   เสียงขับขาน จากกรงเลี้ยง
สัตว์-พรรณพืช
-นกชนิดใหม่ ของเมืองไทย
วิชาการ
-มุมมองใหม่ คนชายขอบ ไทยพม่า
สิ่งแวดล้อม
more "ความจริง" ของปัญหา คนกับป่า ที่จอมทอง
พิพิธภัณฑ์
มัคคุเทศก์รุ่นจิ๋ว แห่งพิพิธภัณฑ์จันเสน
อาหาร และโภชนาการ
- ปลาร้าไทยไปนอก
พิพิธภัณฑ์
- บ้าน ๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง พิพิธภัณฑ์ไม้ (เก่า) แกะสลักแห่งล้านนา
สัตว์-พรรณพืช
- งดซื้ออาหาร เลี้ยงช้าง มาตรการ แก้ปัญหา ช้างเร่ร่อน
ที่นี่มีอะไร

 

โลกบันเทิง
คนกับหนังสือ
-การวิจักษ์ กวีนิพนธ์ ในแนว ผัสสนิยม
ดนตรี
- หลักไมล์ ในเส้นทาง ดนตรีร็อก (๕)

 

โลกธรรมชาติ และวิทยาการ
คลื่นวิทย์-เทคโนฯ
- มหัศจรรย์แห่งชีวิต (๒๗)
ส่องจักรวาล
- เส้นทางสู่ ความรู้เรื่อง เอกภพ (๖)ระยะทาง สู่ดวงดาว ตอนที่ ๓

 

คอลัมน์ประจำ - ปกิณกะ
ประเทศไทย สัตว์ใกล้สูญพันธุ์
big-headed turtle (เต่าปูลูไทย) (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)
- เต่าปูลูไทย (big-headed turtle ชื่อวิทยาศาสตร์ Platyternon megacephalum vogeli Wermuth, 1969)
เชิญดอกไม้
- พู่ระหง
จากบรรณาธิการ
บ้านพิพิธภัณฑ์
- พระบรม ฉายาลักษณ์ ของ จิตรกร ตั้งตรงจิตร
เขียนถึง สารคดี
[email protected] Sarakadee.com
บันทึกนักเดินทาง
โขลงช้าง ลงกินดินโป่ง (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)
- โขลงช้าง ลงกิน ดินโป่ง
ซ อ ง ค ำ ถ า ม
ซองคำถาม - ประโยชน์ของ น้ำบ่อน้อย
ซองคำถาม - วันดี-เดย์ มีความสำคัญ อย่างไร
ซองคำถาม - ไปสอบสัมภาษณ์ อย่างไร ให้ได้งาน
ซองคำถาม - โลกนี้ มีกี่ภาษา
ซองคำถาม - จมูกผีเสื้อ อยู่ตรงไหน
ซองคำถาม - สาวเล็บเหลือง
ซองคำถาม - คว่ำบาตร
สัมภาษณ์
มุกดา อินต๊ะสาร
- มุกดา อินต๊ะสาร     เมื่อคุณครู แห่งดอกคำใต้ รับรางวัล ระดับโลก กับโครงการ บ้านพัก พัฒนาคุณภาพชีวิต ท่านที่ต้องการ บริจาคเงินสนับสนุน ติดต่อได้ที่ ๐๕๔- ๔๕๗-๐๙๕ หรือ ๐๑- ๘๘๑-๕๕๙๙
รู้ร้อยแปด
more - อัครศิลปิน
สมาชิกอุปถัมภ์
บทความพิเศษ
- ในหลวงกับกล้อง ที่คล้องพระศอ
เ ฮ โ ล ส า ร ะ พ า
หมูอมตะ
ปัญหา จับคู่จังหวัด

"หมูอมตะ" และ เพื่อนควบคุม

 

เจ็ดสิบสองปีในหลวงของเรา หน้าปกสารคดี ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ (Feature Magazine: December 1999) เจ็ดสิบสองปีในหลวงของเรา
เจ็ดสิบสองปีในหลวงของเราเจ็ดสิบสองปีในหลวงของเรา เจ็ดสิบสองปีในหลวงของเรา


"โลกรับรู้ ไทม์ เชิดชูในหลวง อุทิศพระองค์ เพื่อทวยราษฎร์"

    นี่คือ ข่าวพาดหัว ที่ปรากฏบน หน้าหนังสือพิมพ์ไทย หลายฉบับ เมื่อต้นเดือนธันวาคม ๒๕๔๒     หนังสือพิมพ์ไทย ยังได้นำข้อความ ในนิตยสารระดับโลก มาถ่ายทอดแก่ผู้อ่าน ชาวไทยอย่างละเอียด ความตอนหนึ่งกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงแต่ทรงเป็นกษัตริย์ ที่ครองราชย์ ยาวนานที่สุด ในบรรดากษัตริย์ ที่ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่   แต่ยังทรงเป็นกษัตริย์ ที่ทวนกระแสมัวหมอง   และถดถอยความนิยม ที่เกิดขึ้นกับราชวงศ์ต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย ในประเทศไทยนั้น แทบจะทุกหลังคาเรือน ล้วนแต่มี พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระองค์ไว้บูชา
    ไม่กี่วันก่อนหน้า เอเชียวีก ก็ตีพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพหน้าปก และตีพิมพ์บทความ ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า
    นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ   พระองค์ เสด็จไปทุกซอกทุกมุม ของประเทศ ย่ำพระบาท ไปทุกผืนแผ่นดิน มีพระราชปฏิสันถาร กับพสกนิกรนับไม่ถ้วน "เมื่อต้นทศวรรษ ๑๙๖๐ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ปกครองเผด็จการ เคยสรุปรวมเสาหลัก แห่งบ้านเมืองเอาไว้ ในรูปพีระมิด ซึ่งประกอบด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เทิดทูนไว้สูงสุด รองลงมาคือศาสนา และต่อด้วยคนไทยทั้งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกระแสรับสั่ง ไว้ครั้งหนึ่งว่า มีมากครั้ง ที่ทรงรู้สึกประหนึ่งว่า พีระมิดดังกล่าวนั้น กลับหัว โดยที่ปัญหาทั้งหลาย ของปวงชน กดทับลงบนบ่า ของพระองค์"
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ ที่มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติ ขณะมีพระชนมพรรษา ๑๙ พรรษา ภายหลังเหตุการณ์ สวรรคต โดยมิคาดฝัน ของพระเชษฐา -- พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล
    ห้าสิบสามปี นับจากวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙   ที่เสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงอุทิศพระองค์ เพื่ออาณาประชาราษฎร์ อยู่ตลอดเวลา อย่างมิต้องสงสัย เพราะทรงมี พระราชปรารภ กับพระองค์เองว่า เมื่อต้องเป็น พระราชา ก็ต้องเป็นพระราชา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
    นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ของไทยให้สัมภาษณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นที่รัก เทิดทูน ของพสกนิกรชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย   ทรงมีพระปรีชาอย่างมาก ในการปรับเปลี่ยน พระองค์ให้เข้ากับยุคสมัย   พระองค์ไม่เพียงแต่ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนทั้งชาติเท่านั้น   แต่ยังทรงเป็น เสมือน ผู้คอยปกปักรักษา และส่งเสริมให้สังคมไทย มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข และมีเสถียรภาพด้วย
    ในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบหกรอบ   ขอทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


ส า ร ค ดี พิ เ ศ ษ
แมงกุดจี่ (Dung Beetles) (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่) แมงกุดจี่ ประติมากรบนกองมูล

    ในธรรมชาติ ไม่มีอะไร ไร้ประโยชน์ ... แม้แต่ ขี้ควาย กองหนึ่ง
    ในหมู่พวกที่ สนับสนุนความคิดนี้ มีแมงกุดจี่ เป็นแถวหน้า
    สำหรับคน ขี้ควายนับเป็น ปุ๋ยชั้นดี แต่สำหรับ แมงกุดจี่แล้ว ขี้ควาย มีค่ากว่านั้นมาก และไม่เพียงขี้ควาย แต่ขี้วัว ขี้ม้า ขี้หมู ขี้แพะ ฯลฯ ล้วนสำคัญต่อ ชีวิตเจ้าแมงตัวเล็ก ท่าทางแข็งขันชนิดนี้ เพราะมูลสัตว์ เป็นทั้งอาหาร บ้าน และวัสดุสำคัญ ที่มันจะนำมา ปั้น เป็นก้อนกลมดิก ใหญ่กว่าตัวมัน สองสามเท่า เพื่อใช้เป็นเสบียง แก่ลูกน้อยของมัน
    นักเขียนของเรา อุทิศตน ตามกลิ่นตุ ๆ ของกองมูล เพื่อถ่ายทอดชีวิตอันน่าทึ่ง ของแมลงนักปั้น แด่ผู้อ่านโดยเฉพาะ


บันทึกอันแจ่มจรัสจากน้ำพุ (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่) บันทึกอันแจ่มจรัส จากเขาน้ำพุ

    ดวงตา ช่วยให้เรามองเห็น แต่นั่น ไม่ได้แปลว่า เฉพาะคนที่มีดวงตาเท่านั้น จึงจะเห็นโลกได้ ... เด็ก ๆ จากโรงเรียน สอนคนตาบอด กรุงเทพฯ พิสูจน์ให้เราเห็น ความจริงข้อนี้
    การเข้าค่ายเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ อาจเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ ๓๐ คนจากโรงเรียนแห่งนี้ และอาจรวมถึง คนตาบอด อีกจำนวนมาก ไม่เคยนึกฝันว่า จะมีโอกาสได้สัมผัส หากเมื่อโอกาสมาถึง พวกเขาก็ไม่ปล่อยให้มัน ล่วงผ่านไป อย่างเปล่าดาย สำหรับพวกเขา เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่เขาน้ำพุ ไม่ได้มีเพียงป่าไผ่ ที่คนซึ่ง สัมผัสโลกด้วยตา อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เคยคุ้น จนเห็นเป็นธรรมดา แต่ยังมีกลิ่นไอหอมของผืนป่า เสียงลมไล้ยอดไผ่ ผืนดินนุ่มชื้น และความเย็นฉ่ำชื่น ของสายน้ำ ที่เขาจะเก็บรับเป็น ความทรงจำ อันงดงามของชีวิต
    ที่สำคัญ สัมผัสอันน่าประทับใจ ของพวกเขา ยังบอกเราด้วยว่า หลายสิ่งหลายอย่างในโลก ไม่อาจรับรู้ได้ด้วยตาเพียงอย่างเดียว


พระอนุชาได้รับอิสริยยศ เป็นพระเจ้าน้องยาเธอฯ (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่) เจ็ดสิบสองพรรษาในหลวงของเรา

    ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ ปีเถาะนักษัตร "ในหลวง" ของชาวไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา บรรจบหกรอบ ตามโบราณราชประเพณี และวัฒนธรรม ถือว่าเป็น มหามงคล อันประเสริฐยิ่ง ในวาระสำคัญเช่นนี้ จึงปรากฏ งานเฉลิมฉลอง และโครงการ อันเป็นประโยชน์ มากมาย ที่จัดขึ้นเพื่อ แสดงความ จงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เป็นอเนกอนันต์
    เนื่องในวโรกาสที่ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบหกรอบ สารคดี ขอแสดงความจงรักภักดี ด้วยการเสนอ สารคดีภาพ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยละเอียด และบทความพิเศษ ที่รวบรวม พระราชกรณียกิจ ในแต่ละรอบ พระชนมายุ เปรียบเทียบกับ ความเปลี่ยนแปลงโดยรวม ของสังคมโลก ตลอดจน จดหมายเหตุ ๗๒ ปี ที่แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง "ครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง มหาชน ชาวสยาม" สมดังพระปฐม บรมราชโองการ ที่พระราชทาน ให้ไว้แก่ พสกนิกรชาวไทย เมื่อ ๔๙ ปีก่อน

อ่านต่อคลิกที่นี่ อ่านต่อคลิกที่นี่


นกปรอดหัวโขน เสียงขับขานจากกรงเลี้ยง (อ่านต่อคลิกที่นี้)

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Animals)


King of the People Special Attractions
Cover: A photograph of His Majesty King Bhumibol Adulyadej taken around 1950 or 1951, about the time of his coronation.

In a Changing World: Seventy-two Years as King of the People

    In the mournful and confused atmosphere of a nation that had just lost young King Rama VIII in 1946, the younger newly-named King Rama IX heard a grievous voice shouting alongside his car as it headed toward the airport, taking him back to finish his studies in Switzerland: "don't abandon the people!" Then, there wasn't time to reply, but 53 years later, royal projects started and maintained since then show that the desperate plea did not go unheard.

Continue: click hereClick Here to Continue


A Bright Diary from Khao Nampu A Bright Diary from Khao Nampu
Story by Jira Bunprasop
Photos by Krisakorn Wongkornwut

    Shouts, singing, laughter, questions and jokes echoing around the Huay Sadong waterfall that afternoon could have belonged to any group of kids, but that day was different. The young people splashing in the water could hear its rush, feel its coolness, smell its earthy smell and taste its freshness, but only a few could see it, dimly at best. How much can blind children appreciate on a nature trail? How much do we miss relying simply on our usual ability to see?

Continue: click hereClick Here to Continue


Dung Beetles Dung Beetles: Sculptors on the Ground
Story by Wandee Suntivutimetee
Photos by Chaichana Jaruwannakorn

    Some time ago, my north-eastern neighbor went home to Sakon Nakhon for a visit and returned with several dozen dirt balls the size of a fist. Curious, I had asked her what they were. "Buffalo dung," she said. "There are kudjee beetles inside." That wasn't much help. My wonder and puzzlement at these beetles so tasty the woman couldn't wait to cook them increased, and was never satisfied until last summer, in Khon Kaen Province, at a mound of buffalo dung.

Continue: click hereClick Here to Continueสนับสนุน หรือ คัดค้าน นกปรอดหัวโขน   เสียงขับขาน จากกรงเลี้ยง
เมื่อวิทยานิพนธ์ ถูกบังคับ ให้เขียน เป็นภาษาอังกฤษ
การแปลงพันธุกรรม GMOs
สารบัญ | จากบรรณาธิการ | อัครศิลปิน | "ความจริง" ของปัญหา คนกับป่า ที่จอมทอง
หกรอบพระชนมพรรษา | ซองคำถาม | เฮโลสาระพา
In a Changing World: Seventy-two Years as King of the People
A Bright Diary from Khao Nampu | Dung Beetles: Sculptors on the Ground

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) E-mail