Click here to visit the Website

( เ ชิ ญ ด อ ก ไ ม้ )
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์: ประพันธ์
จำนงค์ ศรีนวล: ภาพ
ท อ ง อุ ไ ร
กลับไปหน้า สารบัญ เชิญดอกไม้ "ทองอุไร"
 
 • ริ้วริ้วพลิ้วพรมเมื่อลมชาย
  แดดอ่อนระบายรำไพผ่อง
  รับรวีเริงอรุณอุ่นสีทอง
  อันทอดทอใยยองมาให้ยล
  • เยื้องย้ายกับสายลมไร้พรมแดน
   อ้อนแอ้นอวดช่อให้ชวนฉงน
   อวดงามเต็มงามอร่ามระคน
   เคล้าสายหมอกหม่นแห่งเหมันต์
   • กลีบบางยังระยับระย้าย้อย
    ค่อยช้อยค่อยเชิดขึ้นเฉิดฉัน
    รับแสงเสน่หาแห่งตาวัน
    ผจงจุมพิตผันวันเวลา
    • กี่หมื่นกี่แสนสหัสวรรษ
     กี่ส่ำสารพัดสาหัสสา
     ตราบตาเหือดไร้น้ำในตา
     ใครจะมาประคับประคองเจ้าทองอุไร
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

สนับสนุน หรือ คัดค้าน มหาวิทยาลัยนอกระบบ
นกปรอดหัวโขน   เสียงขับขาน จากกรงเลี้ยง

เมื่อวิทยานิพนธ์ ถูกบังคับ ให้เขียน เป็นภาษาอังกฤษ

สารบัญ | จากบรรณาธิการ | ห้องสมุดโพล | ความฝันปี 2000
เชิญดอกไม้ "ทองอุไร" | ซองคำถาม | เฮโลสาระพา
The Return of the "Pedal Machine"
Studying Woodpecker Nest Holes

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) E-mail