" /> ฉบับที่ ๓๐๕ กรกฎาคม 2553 - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]