Click here to visit the Website

โรงไฟฟ้า ประจวบฯ
สนับสนุน กุลธิดา สามะพุทธิ: รายงาน
บุญกิจ สุทธิญาณานนท์: ภาพ
คัดค้าน

( ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่ )

......บริษัทยูเนียน เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เจ้าของ โครงการ โรงไฟฟ้าหินกรูด -- หนึ่งในสาม โรงไฟฟ้า ที่มีแผนจะสร้างขึ้น ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สันนิษฐานว่า การต่อต้าน โรงไฟฟ้า ถ่านหิน ของคน ในท้องถิ่นนั้น เป็นอาการหนึ่ง ของโรค "NIMBY Syndrome" (NIMBY ย่อมาจาก Not In My Backyard หรือ อย่านำของเสีย มาไว้ที่ บ้านของฉัน) และเป็นการ แสดงออกเพื่อ ต่อต้านกำนัน และ สมาชิก อบต. เนื่องจาก มีความขัดแย้งกัน เป็นการส่วนตัว
......แต่ยังมีเหตุอื่น อีกหรือไม่ ที่ทำให้ การคัดค้าน โรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง ซึ่งจะสร้างเรียงกันมา ตามชายทะเล ฝั่งอ่าวไทย คือ โรงไฟฟ้าบ่อนอก ต. บ่อนอก อ. กุยบุรี ของบริษัทกัลฟ์ พาวเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด กำลังการผลิต ๗๓๔ เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าทับสะแก ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำลังการผลิต ๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าหินกรูด ต. ธงชัย อ. บางสะพาน กำลังการผลิต ๑,๔๐๐ เมกะวัตต์ การคัดค้าน เกิดขึ้นอย่าง หนักหน่วง ถึงขั้นที่ ชาวบ้าน นับหมื่นคน รวมตัวกัน ปิดถนนเพชรเกษม เมื่อต้นเดือน ธันวาคม ๒๕๔๑ เรียกร้อง ให้ยกเลิก การก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ทั้งหมด ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จนเป็นข่าวใหญ่
......โรงไฟฟ้า พลังงาน ความร้อน ทั้งสามแห่ง ใช้ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิง ในการต้มน้ำ ให้กลายเป็น ไอ ไปหมุน กังหัน ของเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า แต่ถึงแม้ จะใช้ ถ่านหิน บิทูมินัส ซึ่งจัดว่า คุณภาพ ดีกว่า ลิกไนต์ หลายคน ก็ยังกลัวว่า จะมีสารพิษ และ ฝุ่นควัน จากการ เผาไหม้ ถ่านหิน ปนเปื้อน ในอากาศ ซ้ำรอย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
......การต่อต้านเข้มข้นขึ้น เมื่อชาวบ้าน กลัวว่า สะพาน ท่าเทียบเรือน้ำลึก ยาว ๓.๕ กิโลเมตร สำหรับ ลำเลียง ถ่านหิน ที่สั่งซื้อจาก ออสเตรเลีย และ อินโดนีเซีย ขึ้นจาก เรือบรรทุก ขนาดใหญ่ รวมทั้ง การสูบ และ ระบายน้ำทะเล เพื่อใช้ใน กระบวนการ ผลิตไฟฟ้า จะส่งผล กระทบต่อ ระบบนิเวศ ในทะเล โดยเฉพาะสัตว์น้ำ และ ปะการัง ซึ่งผู้ที่จะ เดือดร้อน ตามมา ก็คือ บรรดา ชาวประมงชายฝั่ง หลายร้อย ครอบครัว
......เมื่อ กฟผ. ชิงชะลอ การ ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าทับสะแก ออกไป เนื่องจาก ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ลดลง ช่วง เศรษฐกิจ ตกต่ำ การต่อต้าน จึงพุ่งเป้ามาที่ โรงไฟฟ้า ของเอกชน อีกสองแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการ ซื้อไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้า อิสระ (Independent Power Producer -- IPP) ของรัฐบาล ซึ่งเริ่มขึ้น ในปี ๒๕๓๗
......รายงานวิเคราะห์ ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) ของทั้งสอง โครงการ ผ่านความเห็นชอบ ของ สำนักงาน นโยบาย และแผน สิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อ กลางปี ๒๕๔๑ แต่ด้วย ความที่ โรงไฟฟ้า บ่อนอก ซึ่งกำหนด เริ่มขายไฟให้ กฟผ. ในปี ๒๕๔๕ ยัง ไม่ได้รับ ใบอนุญาต จากหลาย หน่วยงาน ในขณะที่ โรงไฟฟ้าหินกรูด ซึ่งจะ เริ่มขายไฟฟ้า ในปี ๒๕๔๔ ได้รับทั้ง ใบอนุญาต ปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำ ลำน้ำ สำหรับ ท่า เทียบเรือน้ำลึก จากกรมเจ้าท่า ใบอนุญาตจาก กรมโรงงาน อุตสาหกรรม ใบอนุญาต ระบายน้ำ จากโรงไฟฟ้า ลงสู่ทะเล และที่สำคัญคือ ใบอนุญาต การก่อสร้างจาก อบต. ตำบล ธงชัย เหลือแต่ สัมปทาน ประกอบกิจการ ไฟฟ้า จากกรมโยธาธิการ อีกเพียง ใบเดียว เท่านั้น ก็จะลงมือ ก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ท่าเทียบเรือ น้ำลึก ลานกองถ่านหิน และบ่อ ทิ้งขี้เถ้า ได้ทันที และโรงไฟฟ้า หินกรูด มูลค่า ๓๘,๐๐๐ ล้านบาท บนพื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่ นี้ ก็จะเป็น โรงไฟฟ้าแห่งแรก ในจังหวัด
......โรงไฟฟ้าหินกรูด จึงกลายเป็น "ประเด็นร้อน" ที่คนในท้องถิ่น กลุ่มหนึ่ง ซึ่ง รวมตัวกัน เป็น "กลุ่ม อนุรักษ์ บ้านกรูด" ออกโรงคัดค้าน อย่างหนัก ทั้งกดดันให้ อบต. ยกเลิก ใบอนุญาต การก่อสร้าง, เข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่น หนังสือ กับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ไม่เว้น แม้แต่ ถวายฎีกา
......ขณะเดียวกัน ชาวบ้าน อีกกลุ่มหนึ่ง ก็ประกาศ สนับสนุน โรงไฟฟ้า เพราะ เห็นว่า จะทำให้ เกิด การจ้างงาน และเชื่อว่า เจ้าของ โครงการ สามารถ จัดการกับ ผลกระทบ ด้าน สิ่งแวดล้อม ได้จริง
......ความขัดแย้ง ในชุมชน บ้านกรูด นั้น รุนแรงไม่น้อย -- สัปเหร่อ ที่คัดค้าน โรงไฟฟ้า ลาออกจากวัด และไม่ยอมรับ ทำศพ ชาวบ้าน ที่สนับสนุน โรงไฟฟ้า, แม่ค้า ในตลาด ไม่ยอมขายของ ให้ฝ่าย ตรงกันข้าม แม้แต่ พี่กับน้อง ในบ้าน เดียวกัน ก็บาดหมางกัน เพราะคนหนึ่ง ยอมไปเป็น ลูกจ้าง ของบริษัท ยูเนียนฯ
......หลังจาก ชาวประจวบฯ รวมตัวกัน ปิดถนน เพชรเกษม เมื่อปลายปี ๒๕๔๑ คณะรัฐมนตรี สั่งชะลอโครงการ และทำ ประชา พิจารณ์ ให้เสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๔๒
......แต่สถานการณ์ ก็ยังคง คุกรุ่น
......กลุ่มอนุรักษ์บ้านกรูด ออก แถลงการณ์ ไม่ยอมรับ ประธาน และกรรมการ ในคณะกรรมการ ประชาพิจารณ์ เนื่องจาก มี ส่วนได้ ส่วนเสีย กับ โครงการ
......นายสิปปนนท์ เกตุทัต เป็นประธาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ผลักดัน โครงการ ผู้ผลิต ไฟฟ้าอิสระ มาตั้งแต่ต้น
......"นายทองโรจน์ อ่อนจันทร์ เป็นประธาน สถาบัน สิ่งแวดล้อม ไทย ซึ่งมี นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานบริษัท สหยูเนียน ซึ่งเป็น บริษัทแม่ ของบริษัท ยูเนียนฯ เป็น ประธานสภา สถาบันฯ" และ เรียกร้องให้ ยกเลิก ใบอนุญาต ทั้งหมด ก่อน จึงพิจารณาถึง ผลได้ ผลเสีย ของโรงไฟฟ้า แห่งนี้ ใหม่ โดยให้ คนในท้องถิ่น มีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้น
......วิศวกร ชาวญี่ปุ่น ของ บริษัท ยูเนียนฯ ให้สัมภาษณ์ ว่า การคัดค้าน สร้างความหนักใจ ให้บริษัท ฯ มาก เนื่องจาก ได้ลงทุน ไปแล้ว ถึง ๒,๔๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หาก การคัดค้าน ทำให้ ไม่ สามารถ ก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ได้จริงๆ รัฐบาล ก็จะต้อง จ่ายค่าชดเชย ให้บริษัทฯ
......สำหรับ องค์กร พัฒนาเอกชน อย่างกลุ่ม ศึกษาพลังงาน ทางเลือก เพื่ออนาคต มองว่า นี่ไม่ใช่แค่ เรื่องการตัดสินใจ สร้าง-ไม่สร้าง โรงไฟฟ้า หินกรูด เท่านั้น แต่เป็นเรื่อง ของ แผนผลิตไฟฟ้า ของประเทศ เลยทีเดียว คือ ต้องทบทวนว่า เรามี ปริมาณ ไฟฟ้า สำรอง อยู่เท่าไร จะต้อง สร้าง โรงไฟฟ้า เพิ่ม หรือเปล่า และมีทางเลือก ในการผลิต หรือ หาไฟฟ้า กลับเข้าสู่ ระบบ โดย ไม่ต้อง สร้าง โรงไฟฟ้า ถ่านหิน หรือไม่ เช่น เพิ่ม ประสิทธิภาพ ของโครงการ จัดการด้าน การใช้ ไฟฟ้า (Demand Site Management) หรือ การประหยัด พลังงาน ซึ่ง ทั้งหมดนี้ ต้องอาศัย การศึกษาอย่าง "เป็นกลาง" จริงๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
คลิกที่นี่


จีรวุฒิ แจวสกุลจีรวุฒิ แจวสกุล
ประธานกลุ่มอนุรักษ์ บ้านกรูด

นที สิทธิประศาสน์นที สิทธิประศาสน์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูเนียนเพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

คั ด ค้ า น
  • จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีชายหาด และทะเล ที่ สวยงาม เหมาะจะ ทำให้เป็น เมือง ท่องเที่ยว มากกว่า ใช้เป็น ที่ก่อสร้าง โรงไฟฟ้า
  • การเผาไหม้ ถ่านหิน ทำให้เกิดสารพิษ ที่ เป็นอันตราย ต่อ ชาวบ้าน และจาก ปัญหาที่ โรงไฟฟ้า แม่เมาะ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน รัฐ ไม่ สามารถ ควบคุม แก้ไข ผลกระทบ ต่อ สิ่งแวดล้อม และ ชาวบ้านได้
  • การก่อสร้าง สะพาน ท่าเทียบเรือ ขนถ่าย ถ่านหิน, การสูบ และ ระบายน้ำ ซึ่งมี อุณหภูมิ สูง กว่าปรกติ ลงสู่ทะเล จะทำให้ ปริมาณ สัตว์น้ำ ลดลง ปะการังตาย ส่งผล กระทบ ต่ออาชีพ ประมง ชายฝั่ง
  • ปริมาณ ไฟฟ้า สำรอง ในขณะนี้ มีมาก เกิน ความจำเป็นแล้ว ไม่จำเป็น ต้องสร้าง โรงไฟฟ้า เพิ่มเติม

ส นั บ ส นุ น

  • ประเทศจะได้ แหล่งผลิต ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ มีปริมาณ เพียงพอ และ สม่ำเสมอ
  • รัฐ สามารถ ประหยัด เงินลงทุน โดยให้ เอกชน เป็นผู้ลงทุน แทน
  • โรงไฟฟ้า จะสร้าง รายได้ ให้แก่ ท้องถิ่น จาก การ จ้างงาน ในช่วง การก่อสร้าง และ จาก ภาษีอากร ที่ อบต. จะได้รับ
  • โรงไฟฟ้า ใช้ ถ่านหิน คุณภาพดี สร้างมลพิษ น้อย และเทคโนโลยี ที่ใช้ สามารถ ลด ผลกระทบ ด้าน สิ่งแวดล้อมได้

อ่านฝ่ายคัดค้าน คลิกที่นี่
click here
กลับไปหน้า สารบัญ อ่านฝ่ายสนับสนุน คลิกที่นี่
click here

แล้วคุณล่ะ สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
.เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่
พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันแจ้ง ผู้ดูแลเว็ป (WebMaster) ขอบคุณครับ


คัดค้าน คือ กูไม่เห็นด้วย
jitrada <ไม่มี>
เพชรบุรี, - Sunday, December 07, 2003 at 23:09:10 (EST)

คัดค้าน.....เนื่องจากกระผมก็มีความคิดเห็นว่าผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อคนในชุมชนนั้นย่อมร้ายแรงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้อย่างแน่นอนซึ่งนอกจากจะมีอ๊อกไซด์ของซัลเฟอร์และไนโตรเจนที่เป็นพิษโดยตรงแล้วสารพวกนี้ยังทำให้เกิดฝนกรดได้อีกซึ่งฝนกรดนี้ยังสามารถกระจายไปยังพื้นที่อื่นได้อีกด้วย และ นอกจากนี้ถ่านหินก็ยังมีโลหะหนักที่เป็นอันตรายอยู่อีกมาก เช่น ปรอท(ทำให้เกิดโรคมินามาตะ,เอ๋อซึ่งถ่ายทอดไปยังรุ่นลูก...หลานได้อีก) , สารหนู ฯลฯ สุดท้ายกระผมอยากขอกล่าวว่า...ไม่มีไฟฟ้าพวกเราก็ยังอยู่ได้เพียงแต่เราจะไม่สะดวกสบาย แต่ถ้าไม่มีอากาศ , น้ำ , ดินที่อุดมสมบูรณ์ , ต้นไม้ และ สัตว์กับพืชที่เป็นอาหารของเรา หล่ะ คิดว่าเราจะอย่ได้ใหม ??? ....จากเด็กคณะวิทย์ผู้ห่วงใย
ปิยบุตร วิเชียรเพริศ <[email protected]>
นนทบุรี, - Thursday, November 27, 2003 at 22:01:19 (EST)

คัดค้าน.....เนื่องจากกระผมก็มีความคิดเห็นว่าผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อคนในชุมชนนั้นย่อมร้ายแรงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้อย่างแน่นอนซึ่งนอกจากจะมีอ๊อกไซด์ของซัลเฟอร์และไนโตรเจนที่เป็นพิษโดยตรงแล้วสารพวกนี้ยังทำให้เกิดฝนกรดได้อีกซึ่งฝนกรดนี้ยังสามารถกระจายไปยังพื้นที่อื่นได้อีกด้วย และ นอกจากนี้ถ่านหินก็ยังมีโลหะหนักที่เป็นอันตรายอยู่อีกมาก เช่น ปรอท(ทำให้เกิดโรคมินามาตะ,เอ๋อซึ่งถ่ายทอดไปยังรุ่นลูก...หลานได้อีก) , สารหนู ฯลฯ สุดท้ายกระผมอยากขอกล่าวว่า...ไม่มีไฟฟ้าพวกเราก็ยังอยู่ได้เพียงแต่เราจะไม่สะดวกสบาย แต่ถ้าไม่มีอากาศ , น้ำ , ดินที่อุดมสมบูรณ์ , ต้นไม้ และ สัตว์กับพืชที่เป็นอาหารของเรา หล่ะ คิดว่าเราจะอย่ได้ใหม ??? ....จากเด็กคณะวิทย์ผู้ห่วงใย
ปิยบุตร วิเชียรเพริศ <[email protected]>
นนทบุรี, - Thursday, November 27, 2003 at 22:00:43 (EST)

คัดค้าน.....เนื่องจากกระผมก็มีความคิดเห็นว่าผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อคนในชุมชนนั้นย่อมร้ายแรงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้อย่างแน่นอนซึ่งนอกจากจะมีอ๊อกไซด์ของซัลเฟอร์และไนโตรเจนที่เป็นพิษโดยตรงแล้วสารพวกนี้ยังทำให้เกิดฝนกรดได้อีกซึ่งฝนกรดนี้ยังสามารถกระจายไปยังพื้นที่อื่นได้อีกด้วย และ นอกจากนี้ถ่านหินก็ยังมีโลหะหนักที่เป็นอันตรายอยู่อีกมาก เช่น ปรอท(ทำให้เกิดโรคมินามาตะ,เอ๋อซึ่งถ่ายทอดไปยังรุ่นลูก...หลานได้อีก) , สารหนู ฯลฯ สุดท้ายกระผมอยากขอกล่าวว่า...ไม่มีไฟฟ้าพวกเราก็ยังอยู่ได้เพียงแต่เราจะไม่สะดวกสบาย แต่ถ้าไม่มีอากาศ , น้ำ , ดินที่อุดมสมบูรณ์ , ต้นไม้ และ สัตว์กับพืชที่เป็นอาหารของเรา หล่ะ คิดว่าเราจะอย่ได้ใหม ??? ....จากเด็กคณะวิทย์ผู้ห่วงใย
ปิยบุตร วิเชียรเพริศ <[email protected]>
นนทบุรี, - Thursday, November 27, 2003 at 22:00:27 (EST)

คัดค้านพวกที่คัดค้านครับ
ta <[email protected]>
- Friday, November 21, 2003 at 22:20:45 (EST)

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ยิ่งโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นยิ่งต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของตน รัฐจะทำอะไรความจะต้องศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชนให้มากที่สุด
ศศ.สิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้
- Sunday, September 21, 2003 at 02:40:10 (EDT)

การสร้างยาก แต่การฟื้นฟูยากกว่า การรักษาไว้ดีที่สุด
พีรศุษฆ์ <[email protected]>
พะเยา, - Saturday, September 13, 2003 at 22:33:49 (EDT)

คัดค้าน
ณัฐพล สุขจันทร์ <[email protected]>
กรุงเทพฯ, - Saturday, September 06, 2003 at 02:01:29 (EDT)

คัค้าน
ณัฐพล สุขจันทร์ <[email protected]>
กรุงเทพฯ, - Saturday, September 06, 2003 at 01:58:51 (EDT)

คัดค้านอย่างแรง ความเจริญมักมาคู่กับการทำลายและความสูญเสีย ขอบคุณครับ
นายกิตติวัจน์ วังคะฮาด <[email protected]>
ขอนแก่น, - Thursday, September 04, 2003 at 13:52:32 (EDT)

คัดค้านอย่างเต็มที่ ถ้าคุณคิดว่ามันจำเป็นก็เอาไปสร้างบ้านคุณสิ นิสัยนักลงทุน รับปากมั่วๆไว้ก่อน ขอแค่ได้กำไร ไอ้เรื่องจะทำตามสัญญาน่ะ หายาก เชื่อมามากแล้ว พอทีเถอะ ไม่งั้นก็ควรทำประชามติ ไม่ใช่แค่ประชาพิจารณ์ อันนั้นมันแค่เครื่องมือของรัฐที่เอาไว้ตบตาชาวบ้าน
บุษบา <[email protected]>
ประจวบ, - Thursday, July 31, 2003 at 01:48:37 (EDT)

คัดค้านอย่างเต็มที่ ถ้าคุณคิดว่ามันจำเป็นก็เอาไปสร้างบ้านคุณสิ นิสัยนักลงทุน รับปากมั่วๆไว้ก่อน ขอแค่ได้กำไร ไอ้เรื่องจะทำตามสัญญาน่ะ หายาก เชื่อมามากแล้ว พอทีเถอะ ไม่งั้นก็ควรทำประชามติ ไม่ใช่แค่ประชาพิจารณ์ อันนั้นมันแค่เครื่องมือของรัฐที่เอาไว้ตบตาชาวบ้าน
บุษบา <[email protected]>
ประจวบ, - Thursday, July 31, 2003 at 01:48:21 (EDT)

หลังจากที่ได้อ่านรายละเอียดอย่างคร่าวๆแล้ว ผมมีความเห็นว่าควรสนับสนุนโครงการนี้เนื่องจากเกิดผลประโยชน์โดยรวมมากกว่า แต่อย่างไรก็ดีหากมีตัวอย่างที่ได้ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประกอบด้วยก็คงจะดีนะครับ
นายพุธธา จันทร์สมุทร์ <->
นศ.แม่โจ้ จ. เชียงใหม่, - Thursday, June 19, 2003 at 06:01:08 (EDT)

คัดค้านครับ ทำอะไรก็ควรทำประชาพิจารก่อน ท่านไม่ได้เป็นไอน์สไตน์ ฉลาดหาที่ติไม่ได้
ประยุทธ์ ถนอมบุญ <[email protected]>
เชียงใหม่, - Thursday, June 12, 2003 at 09:55:01 (EDT)

ต่อต้านๆ เรารักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มะนาว
- Monday, May 05, 2003 at 00:32:10 (EDT)

คงต้องใช้คำว่าสนับสนุน เพราะคงจะต้องยอมรับว่าพลังงานมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว เหมือน ๆ กับอาหารที่ต้องกินทุกวัน แน่นอนล่ะว่าปัจจุบันมีพลังงานเหลือพอสำหรับความต้องการของประชากรทั้งหมด แต่คนหาก็ต้องยึดหลักที่ว่าต้องหาให้พอ หากวันหนึ่งวันใดพลังงานขาดแคลนหรือมีไม่เพียงพอคนหาเองก็ต้องถูกด่า เรียกว่าไม่เสียก็เสมอตัว ลองคิดว่าหากไม่มีไฟฟ้าใช้แค่วันเดียว คุณจะรู้สึกอย่างไร ขอคำตอบแบบจริงใจหน่อยนะคร๊าบบบ
ไม่ประสงค์ออกนาม
- Saturday, March 29, 2003 at 04:03:17 (EST)

คงต้องใช้คำว่าสนับสนุน เพราะคงจะต้องยอมรับว่าพลังงานมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว เหมือน ๆ กับอาหารที่ต้องกินทุกวัน แน่นอนล่ะว่าปัจจุบันมีพลังงานเหลือพอสำหรับความต้องการของประชากรทั้งหมด แต่คนหาก็ต้องยึดหลักที่ว่าต้องหาให้พอ หากวันหนึ่งวันใดพลังงานขาดแคลนหรือมีไม่เพียงพอคนหาเองก็ต้องถูกด่า เรียกว่าไม่เสียก็เสมอตัว ลองคิดว่าหากไม่มีไฟฟ้าใช้แค่วันเดียว คุณจะรู้สึกอย่างไร ขอคำตอบแบบจริงใจหน่อยนะคร๊าบบบ
ไม่ประสงค์ออกนาม
- Saturday, March 29, 2003 at 04:02:57 (EST)

เพิ่มเติมการคัดค้านของผมครับ 1.การทำงานที่ผิดขั้นตอน โดยอนุมัติก่อนที่จะได้มีการทำประชาพิจารณ์ แล้วมาทำประชาพิจารณ์ทีหลัง หลังจากเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว เพื่อส้างภาพให้เป็นโครงการที่มีความชอบธรรม มันจะชอบธรรมไปได้ยังไงกัน เมื่อท่านๆได้มัดมือทุบหัวไปแล้วว่าจะต้องสร้าง 2.การเลือกสถานที่ ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นประจวบ ในเมื่อบริเวณด้านอ่าวไทยเป็นสถานที่ที่มีความลาดชันของทะเลต่ำ ทำให้มีการสะสมของตะกอนได้สูงมาก และความลาดขันที่ต่ำนี้ทำให้มีความสมบูรณ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง 3.การเลือกใช้ถ่านหิน จะเห็นได้ว่าเป็นการผลักดันของออสเตรเยและนิวซีแลนด์ ที่ให้มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ในขฯที่ประเทศเหล่านั้นได้พยายามหาทางเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความยั่งยืนแทน เช่นแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ 4.ผลประโยชน์และศักดิ์ศรี ส่วนแบ่งและผลตอบแทนที่จะได้รับ ทำให้มีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันโครงการ และในฐานะที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วนั้น ถ้าไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ จะเกิดอาการเสียหน้าของท่านๆเหล่านั้นว่าแพ้แม้กระทั่งชาวบ้านความรู้ ป.4 5.มูลค่าของการก่อสร้างยังไม่ได้มีการรวมค่าจัดการและแก้ไขปัญหาภายหลังการเปิดใช้งาน ผลกระทบต่ออาชีพ ชุมชน ความมั่นคงในการดำรงชีวิต และวิถีชีวิตเข้าไปด้วย ซึ่งถ้ารวมเข้าไปแล้ว จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอีกมากมาย จนไม่คุ้มค่าที่จะสร้าง เลยต้องปิดบังส่วนนี้เอาไว้ อยากให้ลองสังเกตุดู โครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการใหญ่ๆที่ได้มีการทำมานั้น ต่างก็เป็นโครงการที่ไม่มีความคุ้มค่าต่อประเทศทั้งนั้น ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จริงๆมีเพียงไม่กี่ราย ยกตัวอย่างโครงการท่อก๊าซ ไทย-พม่า ซึ่งผู้ได้ประโยชน์ก็คือรัฐบาลพม่า และบริษัทก่อสร้าง ที่สร้างเสร็จแล้วเสร็จเลย ไม่ต้องเสี่ยงกับการดำเนินงานขั้นต่อไป และน่าแปลกใจที่ไปตกลงในเงื่อนไข take-or-pay ไปได้อย่างไร ทั้งๆที่ยังไม่มีความพร้อมในการใช้งานเลย ทำให้เหลือปริมาณก๊าซสำรองอยู่อีกมากมาย
หนุ่ม วัดน้อย <[email protected]>
กทม, - Thursday, February 13, 2003 at 00:16:12 (EST)

คัดค้าน ไม่สมควรจะสร้าง ครับ
นาย นครธรรม ณ นคร <[email protected]>
นครศรีธรรมราช, - Tuesday, December 03, 2002 at 22:43:13 (EST)

ขอสนับสนุนให้มีการก่อตั้งโรงไฟฟ้า
ชัย สารสิน <p4atg2002>
กรุงเทพ, - Monday, July 29, 2002 at 08:41:10 (EDT)

ขอคัดค้านเต็มที่ครับเพราะโครงการนี้......(เดี๋ยวติดคุก)
นายเอกรินทร์ อิทธิผล
นครศรีธรรมราช, - Sunday, July 14, 2002 at 04:45:10 (EDT)

สนับสนุนฝ่ายคัดค้านให้ไม่ต้องไปรบกวนฝ่ายจะสร้าง
ธนะรัตน์ เที่ยงกมล <[email protected]>
กรุงเทพฯ, - Tuesday, March 19, 2002 at 02:25:02 (EST)

ขอคัดค้าน ไม่ควรสร้าง อำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชมไม่ใช่พวกโกงบ้านกิืนไฟฟ้า เราควรได้รับสิทธิโดยชอบธรรม ทั้งที่เราไม่เคยได้รับมาเลยตลอดชีวิต สู้เขาน่ะครับชาวประจวบ
นายพนมพร ปุ่มเป้า <[email protected]>
นครพนม, - Sunday, February 24, 2002 at 06:01:57 (EST)

ขอคัดค้าน ไม่ควรสร้าง อำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชมไม่ใช่พวกโกงบ้านกิืนไฟฟ้า เราควรได้รับสิทธิโดยชอบธรรม ทั้งที่เราไม่เคยได้รับมาเลยตลอดชีวิต สู้เขาน่ะครับชาวประจวบ
นายพนมพร ปุ่มเป้า <[email protected]>
นครพนม, - Sunday, February 24, 2002 at 06:01:12 (EST)

คัดค้าน
นายสุธี มีทรัพย์
ชุมพร, - Monday, February 04, 2002 at 11:01:41 (EST)

1) จะสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ กับสร้างที่ไหนเป็นคนละประเด็นกัน ถ้าเอามาผูกติดกันจะแก้ยาก และหลงประเด็น 2)บ่อนอก หินกรูด สวยมาก เหมาะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถ้าไม่มีนายทุนยักษ์ใหญ่หนุนหลัง โรงไฟฟ้าไม่ได้สร้างหรอก
วิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์ <[email protected]>
สมุทรสาคร, - Thursday, January 31, 2002 at 22:45:41 (EST)

จากการที่ได้อ่านข่าวและติดตามบ้างในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับเมื่อวานนี้อาจารย์ได้นำข่าวนี้มาวิเคราะห์ ในส่วนของผู้ประกอบการ ชาวบ้าน และนักวิชาการ ข้อมูลที่อ่านนั้นออกมาขัดแย้งกัน! ทางฝ่ายผู้ประกอบการก็เห็นว่า สามารถจัดการกับระบบสิ่งแวดล้อมได้ อีกทั้งทางรัฐก็ยังมีการให้ทำสัญญาว่า จะต้องจัดการกับระบบสิ่งแวดล้อมให้ได่ดีกว่ารัฐทำ 10 % และสัญญาอีกหลายประการที่ทำให้ดิฉันคิดว่ารัฐจะมีการเสียเปรียบน้อยมาก! เพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือที่รัฐบาลไทยจะไม่สร้าง ถึงแม้ว่าจะมีการคัดค้านของชาวบ้านหินกรูดอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการกลับให้ข้าวว่า หมู่บ้านอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าถึง ( ใช้คำว่า " ถึง") 6-7 กม. และบอกอีกว่าการจัดการกับระบบสิ่งแวดล้อมอยู่ในความรับผิดชอบของชาวบ้าน! แล้วผู้ที่กล่าวว่าจะจัดการกับระบบสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังคือใคร ทราบมาว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยมีกระแสไฟฟ้าสำรองอยู่ ถ้ามีปํญหากระทบถึงสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงแล้วก็ควรจะหยุดการดำเนินการ หรือเสาะแสวงหาที่ดินใหม่ที่ไกลจากแหล่งนำ้ แหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน เพื่อความอุดมสมบูรณืที่จะได้มีคงอยู่กับชาวบ้านหินกรูดไปให้ลูก หลานของพวกเขาได้รู้ และได้เห็นบ้าง ขอบคุณ...... สุพิน การกระโทก สถาบันราชภัฏ นครราชสีมา
สุพิน การกระโทก <[email protected]>
นครราชสีมา, - Thursday, January 24, 2002 at 21:08:48 (EST)

ขอเสนอแนวคิดที่ว่า ทำไมไม่ให้ตัวแทนทางฝ่ายค้านไปศึกษาข้อมูลของผู้ที่จะก่อตั้งหล่ะครับ ให้เข้าได้ความรู้ที่แท้จริงจากพวกวิศวกร หรือลองเอาวิศวกรของต่างประเทศมาดูพื้นที่ดูโครงการ เอามาเยอะๆหลายๆประเทศจะได้ความเป้นกลาง และข้อมูล (ถ้ามีการซื้อตัวคงต้องมีบ้างที่ไม่ขายตัวน่ะ)เราจะเห็นข้อแตกต่างขึ้นมากกว่านี้ จริงอยู่โรงงานไฟฟ้าไม่ได้สร้างได้ในวันเดียว ธรรมชาติก็เช่นกัน ทรัพยากรอีก ส่วนใหญ่ใช้เวลานานกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าแทบทั้งสิ้น แถมข้อมูลที่ทางบริษทิให้มานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงทิษฎีแทบทั้งสิ้นหาใช่ทางปฎิบัติจริงในประเทศไทยไม่ เท่านี้ก็แทบจะไม่เหลือทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่แล้ว เว้นไว้บ้างเถอะครับ หากโรงไฟฟ้ามีมาตราการแก้ปัญหาจริงคงต้องเปิดเผยให้มีผู้ที่เป็นฝ่ายค้านมาอยู่ในทีมงานของท่านได้หรือไม่
พรรณกรณ์ <[email protected]>
กรุงเทพ, - Wednesday, December 12, 2001 at 03:17:53 (EST)

สนับสนุนเต็มที่เลยครับ ใครอยากรู้เหตุผลของผม Mail มาถามได้ที่ E-MAIL ของผมเลยครับ
ศิระ อู่วัฒนสมบัติ <[email protected]>
กรูงเทพ, - Tuesday, December 11, 2001 at 08:39:43 (EST)

คัดค้าน
ORANUCH PONGKITTISAKUL <[email protected]>
BANGKOK, - Sunday, July 22, 2001 at 04:16:39 (EDT)

สนับสนุน แต่ต้องทำให้ดีมลภาวะอย่าให้มี แคร์ชาวบ้านด้วย อย่าทำอย่าง การไฟฟ้าที่ทีแรกไม่สนใจชาวบ้าน ผู้บริหารก็ไม่ใส่ใจคนรอบข้าง วางตัวซะโก้หรูเกินไป เทวดายังเรียกพี่ พอมีกระแสต่อต้าน กลับลำกันไม่ทันทุเรศสิ้นดี
สมบัติ์ เวียงหก <[email protected]>
ลำปาง, - Monday, December 04, 2000 at 05:38:27 (EST)

สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด ถ้าไม่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งการทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลง
ผจงจิต เกศวยุธ <[email protected]>
กาญจนบุรี, - Tuesday, August 29, 2000 at 01:22:17 (EDT)

ขอคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า ดังกล่าวเพราะคิดเห็นว่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี จริงอยู่ไฟฟ้า เราจำเป็นต้องใช้ครับ แต่เราประเทศไทยมีหนทางอื่นๆไหม ที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ เช่นบ้านเราตก็มีทั้งส่วนที่ติดทะเล และอากาศก็อยู่ในภูมิภาคที่ร้อน เราน่าจะศึกษาถึงความป็น ไปได้ในการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปพวกนี้มาใช้น่าจะดีกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในอีกแนวทางหนึ่งน่าจะนำเงินส่วนนั้มาช่วยกันส่งเสริมและรณรงค์เรื่องการประหยัดดีกว่าครับ ไม่ว่าจะเป็นประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า หรือการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตามแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องนี้ผมว่าทั้งส่วนรัฐและเอกชน ควรหันมาสนใจกันอย่างจริงๆจังๆ นะครับ เพราะเท่าที่ผ่านมาเราทำแบบขอไปที มันยังไม่ได้ฝังในรากลึกของวัฒนธรรม ของเราจริงๆเลยครับ เราควรกลับมามองดูกันเสียที ทั้งที่เมื่อก่อนปู่ย่าตายายเราเคยอบรมสั่งสอนเรื่องของความประหยัดให้ไว้ ขอให้กำลังใจและสนันสนุนอย่างเต็มที่ครับในการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่ออนาคตของชาติ ของลูกหลานไทยในอนาคตครับ
ธวัชชัย จันณรงค์ <[email protected]>
พะเยา, - Thursday, August 03, 2000 at 00:12:53 (EDT)

คนที่เป็นชาวบ้านออกมาคัดค้านสามารถทำได้ เพราะเขากลัว เขามีความรู้เท่านั้น ใครว่าอะไรก็เชื่อไว้ก่อน และถ้ากลัวว่าจะเป็นอันตรายกับเขา ถ้าเลือกได้เขาก็เลือกที่จะไม่ให้สร้าง แต่คนที่มีการศึกษาในเมืองนี่สิ โดยเฉพาะพวก NGO ทั้งหลาย น่าจะใช้เหตุใช้ผลกันให้มาก วิเคราะห์ได้ ตรวจสอบได้ ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ยุชาวบ้านประท้วงลูกเดียว ประเทศชาติจะพัฒนากันไปได้อย่างไร จริงอยู่ที่ผ่านมาหลายครั้งหลายโครงการที่รัฐบาลทำผิดพลาด แต่ก็สามารถที่จะแก้ไข แสดงความเห็นให้เขาทำการแก้ไขได้ แต่นี่โรงไฟฟ้ายังไม่ได้สร้างเลย แต่ใช้ความกลัว เกรงว่าจะเกิดแบบโน้นแบบนี้ แบบแม่เมาะ ทั้งๆ ที่มันต่างกันราวฟ้ากับดิน ผมว่า NGO มีอะไรแอบแฝง อยากสร้างผลงานรึเปล่า โดยเฉพาะชื่อกลุ่มก็บอกชัดเจนว่า กลุ่มพลังงานทางเลือก เพราะฉนั้นอะไรที่ไม่ใช่พลังงานทางเลือกเขาก็จะคัดค้านไปหมด โดยไปเสาะแสวงหาเหตุผลมาอ้างให้เชื่อตาม แต่ไม่ดูว่าความจำเป็นที่ประเทศต้องใช้พลังงาน อ้างตลอดมาว่าพลังงานทางเลือกดี แต่เป็นแต่ในทฤษฎีเท่านั้น พวกมือไม่พาย แต่เอาตีนราน้ำนี่แย่มาก ใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือในการผลักดันผลงานตัวเอง ให้ตัวเองมีชื่อเสียง ตัวอย่างที่เห็นชขัดคือ พวกที่ต่อต้านมีตำแหน่งแห่งหนแทบจะทุกคน ถ้าในอนาคตเกิดพิสูจน์ชัดว่าโรงไฟฟ้าดี แต่ไม่ได้สร้างเพราะการคัดค้านของคนพวกนี้ ใครจะรับผิดชอบ ลูกหลานในอนาคตจะก่นด่าว่า บรรพบุรุษของเขาโง่น่าดู
เดช
กทม, - Saturday, July 15, 2000 at 21:34:45 (EDT)

คัดค้าน เพราะไฟฟ้ามีมากพอต่อความต้องการของประชาชน
อุทัยวรรณ ปานทน
สุราษฎร์ธานี, - Friday, July 07, 2000 at 03:26:42 (EDT)

คัดค้าน
อาภรณ์ ปานทน
สุราษฎร์ธานี, - Friday, July 07, 2000 at 03:20:57 (EDT)

คัดค้าน
กฤติยา โฉมงาม
เพชรบุรี, - Thursday, July 06, 2000 at 21:01:19 (EDT)

ค้านอย่างแรง
wachi
ชลบุรี, - Thursday, July 06, 2000 at 03:55:51 (EDT)

คัดค้าน เนื่องจากถ่านหินที่ใช้มีคุณสมบัติดีกว่าลิกไนท์ไม่มาก
vachirasak
bankkok, - Thursday, June 29, 2000 at 01:50:59 (EDT)

คัดค้าน เนื่องจากจากข้อมูลที่ได้รับทราบจากสื่อ 1.การไฟฟ้า บอกว่าพลังงานสำรองขณะปัจจุบันนี้เหลือเฟืออยู่แล้ว ดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนสร้างในปัจจุบัน 2.บริเวณนี้มีจุดเด่นคือ แนวปะการังน้ำตื้น + ความเงียบสงบ เป็นจุดขาย ที่ดีมากของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ส่งเสริมด้านนี้ดีกว่า 3.ประเทศไทยก็คือประเทศไทย แทบทุกโครงการลักษณะนี้ที่ผ่านมาจะต้อง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอด ดังนั้นอย่าไปยุ่งกับสภาพแวดล้อมนักเลย ปล่อยมันไว้เฉยๆจะดีกว่านะครับ 4.จริงๆแล้วประเทศไทยปัจจุบัน ไม่น่าจะต้องการเทคโนโลยีอะไรให้มากไป กว่านี้อีกแล้ว ไฟไม่พอก็จุดตะเกียงซะบ้าง สถานบันเทิงยามค่ำคืนก็ปิดเร็วหน่อย วัยรุ่นไทยถูกมอมเมาไปไม่รู้เท่าไหร่ บาปกรรมจริงๆ 5.พอได้แล้วกับการตามเทคโนโลยีฝรั่ง กลับมาเป็นตัวของตัวเองเถอะ มาเล่นโขน แทนเต้นแรพป์ กินข้าวเหนียวไก่ย่างแทนไก่เมืองนอก...เท่ห์ดีออก เรามันคนจนไปตาม คนรวยก็ตายกันพอดี มาหาจุดเด่นของเราดีกว่า คนจนส่วนใหญ่คบง่าย ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มาก ถึงจนเงินแต่ก็มักรวยน้ำใจ ยิ้มจริงใจแบบไทยๆนี่แหละชนะใจคนมาทั่วโลกแล้ว 6.รัฐบาลจ่ายเงินชดใช้คืนให้บริษัทไฟฟ้าเสียเถอะ เพื่ออนาคต เพื่อลูกหลาน แล้วรัฐบาลจะได้ อะไรตอบแทนอีกหลายอย่าง ได้ความสามัคคีของคนในชาติ ได้ความเป็นชาตินิยม ได้ สภาพแวดล้อมดีๆ ที่สำคัญที่สุดคือได้บุญด้วยครับ
นายปณิธาน ชุมทอง <[email protected]>
สุราษฎร์ธานี, - Friday, June 16, 2000 at 08:02:40 (EDT)

ในฐานะที่ผมมีส่วนร่วมต่อการทำ EIA ที่เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหน้า ดิน(ไส้เดือนทะเล)ของโรงไฟฟ้าบ่อนอก ผมจะไม่ขอออกความ เห็นต่อประเด็นนี้ แต่ท่านจะทราบเองว่าผมรู้สึกอย่างไรต่อการ สร้างโรงไฟฟ้า โดยผมจะเล่าให้ฟังในส่วนที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้อง ด้วย(เท่าที่จำได้) ผมเข้าไปในพื้นที่บริเวณที่จะสร้างโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ปี39 โดยที่ชาวบ้านไม่ทราบเลยว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้า ที่บ้านของเขา เราทำการสำรวจสัตว์ทะเลหน้าดิน โดยพบสัตว์ หลากหลายชนิดมาก(เนื่องจากว่าความรู้ของผมยังน้อยมากจึง ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นชนิดใดบ้าง) ต่อมาเมื่อปี41 อาจารย์ ของผมได้ขอร้องให้ช่วยแยกชนิดของใส้เดือนทะเลจากโรงไฟฟ้า ให้หน่อย ผมซึ่งพอมีความรู้มากขึ้นจากเดิมบ้าง(Cert.in Animal Taxonomy จาก U.of Copenhagen)จึงได้ช่วยอาจารย์ของผมแยก ชนิดของไส้เดือนทะเล พบว่า(จากความทรงจำ)มีไส้เดือนทะเลไม่ มาก Family แต่ Family ที่พบมีความหลากหลายมากในระดับสกุล และชนิด โดยไส้เดือนทะเลจะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญระดับต้นๆ ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในทะเล เช่น ปลาต่างๆ กุ้ง หมึก และในอนาคตอัน ใกล้ ผมคิดว่าจะเสนอผลงานที่ศึกษาครั้งนี้ต่อที่ประชุม International Polychaete Conference ที่ Iceland (ถ้าเสร็จทันและหาเงินไปได้) หรือ อาจจะนำลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อไป(ถ้าหาเงินไม่ได้) อย่าง น้อยจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในอนาคต(ถ้ามีการสร้างโรงไฟฟ้าจริง) เอาไว้เปรียบว่ามีจำนวนและชนิดของไส้เดือนทะเลเพิ่มขึ้นหรือลดลง อย่างไร แต่ผมคิดว่าประเด็นการสร้างโรงไฟฟ้านั้นมันกว้างมาก ปัญหา ของมลพิษที่จะเกิดขึ้นมันไม่สามารถเทียบได้เลยต่อสิ่งที่เกิดความแตก แยกของชุมชน ภายในชุมชนมีความขัดแย้งกันอย่างมาก บางส่วนเห็น ด้วย บางส่วนคัดค้าน สิ่งผมว่ามันอันตรายมาก เพราะชุมชนเป็นรากฐาน อันสำคัญที่จะพัฒนาในด้านอื่นๆ ถ้าชุมชนมีความแตกแยกซะแล้ว ก็คิด ว่ายากที่จะพัฒนาพื้นที่นั้นๆให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาได้ ขอบคุณครับ
แน็ต <[email protected]>
- Friday, June 09, 2000 at 04:39:24 (EDT)

ไม่เห็นด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ก็ตาม แต่ถ้าหากมองไปในระยะยาวแล้วการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามหาศาลตามมานั้นไม่คุ้มกัน ทั้งทางทะเล และมลภาวะทางอากาศ อีกทางหนึ่งจะเป็นการสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพประมงอันเป็นอาชีพที่ชาวบ้านทำกันมาหลายชั่วสมัย
บัญชา เกิดล่อง <[email protected]>
ตรัง, - Tuesday, May 30, 2000 at 23:33:49 (EDT)

ไม่เห็นด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ก็ตาม แต่ถ้าหากมองไปในระยะยาวแล้วการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามหาศาลตามมานั้ไมคุ้มกัน ทั้งทางทะเล และมลภาวะทางอากาศ อีกทางหนึ่งจะเป็นการสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพประมงอันเป็นอาชีพที่ชาวบ้านทำกันมาหลายชั่วสมัย
บัญชา เกิดล่อง <BANCHA.chiyo>
ตรัง, - Tuesday, May 30, 2000 at 23:29:22 (EDT)

ขอร่วมคัดค้าน...หากเกิดผลกระทบอย่างยิ่งยวดกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเหมือนกรณีเขื่อนปากมูลจะทำอย่างไร
ณรงค์พล ลีปายะคุณ <[email protected]>
ประจวบฯ, - Friday, May 19, 2000 at 10:52:31 (EDT)

คัดค้าน เมืองไทยและคนไทยยังมีทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้เช่น การใช้พลังงานลม และข้อสำคัญ คนพื้นที่มีสิทธิ์เต็มที่ในทรัพยากรของพวกเขา ที่ผ่านมาคนเมืองที่เป็นคนนอกและรัฐได้ใช้อำนาจอันไม่เป็นธรรม"ขโมย" ทรัพยากรของคนชนบทมามากจนเกินที่จะเสียหายแล้ว
nathapol Srisiri <[email protected]>
bkk, - Thursday, May 11, 2000 at 13:24:47 (EDT)

การสร้างโรงไฟฟ้า มีผลกระทบกับ สิ่งแวดล้อม มากเกินไป ควรจะหาสถานที่ใหม่ ในการสร้าง หรือระงับการก่อสร้าง เพราะปริมาณไฟฟ้าสำรอง มีเพียงพออยู่แล้ว หรือให้ไปใช้พลังงานในรูปอื่น ที่มีผลกระทบน้อยกว่านี้
รจพงศ์ รุ่งช่วง <[email protected]>
นนทบุรี, - Monday, May 08, 2000 at 14:16:44 (EDT)

คัดค้านการก่อสร้าง จากการศึกษา และมีการเสนอต่อรัฐบาลถึง การใช้พลังงานจาก biogas จากภาคเกษตรกรรม สามารถผลิต กระแสไฟฟ้าได้ ในความเป็นจริง และเสนอแผนการใช้ไฟฟ้า อย่างยั่งยืน ด้วยการลดการใช้ไฟฟ้า อย่างสิ้นเปลือง แทนการหาพลังงาน มาตอบสนอง ความต้องการพลังงาน อย่างไม่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังมีความ ไม่โปร่งใส ในการดำเนินโครงการ เพราะเราควรจะดำเนินตามขั้นตอน 1.ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.ประชาพิจารณ์ (โดยการลงคะแนน เลือกทั้งประเทศ) 3.ดำเนินโครงการ โครงการที่จะตามมา หลังการนำร่อง ด้วยโรงไฟฟ้าคือ นิคมอุตสาหกรรมโดยรอบ จากตัวอย่างของนิคมฯ แหลมฉบัง และมาบตาพุด เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ในภายหลัง มีการก่อสร้างนิคมฯ ชุมชนโดยรอบ จะต้องประสบปัญหา สิ่งแวดล้อมแน่นอน การนิคมฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถดูแลอย่างที่ พูดก่อนดำเนินโครงการได้
xyy.activist
nonthaburi, - Thursday, May 04, 2000 at 07:39:16 (EDT)

คัดค้าน...... จากที่ได้รับรู้จากข่าวสาร จากสื่อต่างๆ คิดว่าโครงการนี้ ยังมีความไม่ชอบธรรมที่จะสร้าง แต่ถ้าคิดว่า ทรัพยากรที่มีอยู่นี้ กินกันแค่ชั่วชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ เชิญผู้ไม่รู้จักพอทั้งหลาย สร้างกันได้เลย
เอกรัตน์ บุญเรือง <[email protected]>
นครศรีฯ, - Wednesday, April 19, 2000 at 03:15:35 (EDT)

ขอคัดค้าน... หากเราจะทำอะไรขึ้นมา เราควรจะสอบถาม ความสมัครใจของ คนในชุมชน ให้คนในชุมชน เป็นผู้ที่ตัดสินใจ อย่างเป็นกลาง... อย่างยุติธรรม และเป็นไปอย่าง มีประชาธิปไตย มิใช่เป็นการหาเสียง การให้หัวคะแนน หรือวิธีการใด ๆ ก็ตาม ที่ผิดระเบียบประชาธิปไตย และการประชาพิจารณ์ ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น..... มากกว่าที่จะ เป็นการตัดสินใจของ คนภายนกที่บอกว่าดี น่าจะทำ เพราะคิดว่า อนาคต บริษัทที่จัดทำ จะสามารถจัดการกับ ระบบเหล่านั้นได้ นั้นเป็นเพียง ความคาดหวังลม ๆ แล้ง ๆ ที่ต้องมีคนรับกรรม ก็คือชาวประจวบนั้นเอง เมื่อถึงตอนนั้น ใครจะอ้าแขนมาช่วยเราบ้างหนอ.... ท่านผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สมควรพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะ เพราะบทเรียนเราก็มีมามากแล้ว หรือว่าจะต้องการกันอีก....
นางสาวลัดดา ศักดาเดชฤทธิ์ <[email protected]>
ประจวบคีรีขันธ์, - Monday, April 03, 2000 at 21:22:16 (EDT)

มนุษยชาติ จะต้องได้รับผลกระทบ ที่รุนแรง, ผลกระทบที่นำความ เจ็บปวดรวดร้าว มาสู่มวลมนุษยชาติ, ผลกระทบที่ไม่มีทางแก้ไข้ อย่านึกว่า โครงการนี้ สำคัญ แล้วทำให้ธรรมชาติฉิบหาย อย่าหลีกหนีความจริงที่ว่า " ได้อย่างต้องเสียอย่าง " หยุดทำลายธรรมชาติ ตราบใดที่ มนุษยชาติ ไม่ชนะธรรมชาติ
Viriyapramas Sukanapong <[email protected]>
Rayong Province, - Saturday, March 25, 2000 at 04:20:28 (EST)

คัดค้านครับ สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดีกว่า และอย่าคิดว่า มีพลังงานทางเลือกมากมาย เพราะแค่ราคาน้ำมัน เราก็ไม่สามารถเลือกได้ว่า จะให้ราคาเท่าไหร่ +++ ควรสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่กรุงเทพ เพราะคนกรุงเทพ เป็นพวกที่ผลาญพลังงาน มากที่สุด และผลักภาระ ขยะ มลพิษ โรงไฟฟ้า ฯลฯ มาให้คนที่บ้านเรา กรุงเทพฯ ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับ คนรอบนอก ควรมีสิทธิที่จะเลือกได้ด้วย
Pipat M. Imjit <[email protected]>
นครราชสีมา, - Thursday, March 16, 2000 at 02:36:45 (EST)

ผมขอคัดค้าน จากความคิดของเยาวชน ที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ยังต้องอยู่ดูโลกอีกนาน ตอนที่สร้างใหม่ๆ ยังไม่เป็นไร พอนานๆ ไป เยาวชน ต้องมารับกรรมที่เขาไม่ได้ก่อ ต้องมานั่งล้างขี้ ให้พวกบูชาสิ่งที่เป็น นามสมมุติ ว่าเป็นพระเจ้า ถ้าคิดจะสร้าง ก็สร้างให้มันดีไปเลย เช่นโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ สิ่งที่รับมา และคืนกลับไป ไม่ทำร้ายกัน เยาวชนรุ่นใหม่ จะได้ไม่ต้องมานั่งล้างขี้ตามหลัง
มานะ รัตนซ้อน <[email protected]>
สงขลา, - Monday, March 13, 2000 at 03:43:18 (EST)

ผมเคยทำงานในนิคมอุตสาหกรรม ใน จ.ระยอง ซึ่งมีโรงไฟฟ้าของเอกชน อยู่หลายแห่งด้วยกัน มีทั้งที่ใช้ แก๊ส, น้ำมัน และถ่านหินบิทูมินัส ก่อนอื่น ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่สามารถกำจัดของเสีย จากกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด จึงมีผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้นทุนในการกำจัดของเสีย ค่อนข้างแพง ในกรณีโรงไฟฟ้า ที่ใช้ถ่านหินบิทูมินัส จากที่พบมา รัศมีรอบๆ จะมีฝุนขนาดเล็กมาก ถูกปล่อยออกจากปล่องควัน ซึ่งปกติอาจนึกว่า มีเพียงควันเท่านั้น ที่ถูกปล่อยออกมา เพราะสังเกตไม่เห็น แต่เมื่อนำรถไปจอดไว้แถวนั้นตอนเช้า เมื่อเลิกงานตอนเย็น ที่รถจะเห็นฝุ่นขนาดเล็กมาก เกาะอยู่ที่รถของคุณ
kit <[email protected]>
ขอนแก่น, - Tuesday, March 07, 2000 at 04:30:11 (EST)

คัดค้าน.. ธรรมชาติที่เรามีอยู่ บนพื้นพิภพนี้ ถูกพัฒนาทางเทคโนโลียี ของมนุษย์ ที่เข้าใจว่า ตนเอง เป็นผู้ที่ทันสมัยทางความคิด มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำลายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน.. สงสารธรรมชาติ ที่เหลือเพียงน้อยนิด..บ้างเถอะนะ อำนาจเงินตรา.. อำนาจทางวัตถุ ใช่ว่าจะทำให้มนุษย์บนโลกเรา มีความสุขเสมอไป.. เห็นใจมนุษย์ที่ด้อยโอกาส ทางเทคโนโลยี อย่างเราบ้างเถอะนะ......
naowarat <[email protected]>
chantaburi, - Saturday, February 26, 2000 at 01:48:50 (EST)

คัดค้านไม่เห็นด้วย ในการที่จะก่อสร้าง ในพื้นที่ชายทะเล โดยเฉพาะบริเวณนี้ ใกลัแหล่งพักผ่อน และแหล่งประมง ซึ่งไปมาหลายครั้งแล้ว
นายพืระพันธ์ ลืละวงศ์ <[email protected]>
นนทบุรี, - Friday, February 25, 2000 at 10:14:58 (EST)

ผมกลับบ้านที ผมเอาเสื่อมาปูนอนเล่น ผมชวนเพื่อนไปว่ายน้ำเล่น ผมพาเพื่อนไปเล่นฟุตบอลกัน บ‰านผม ผมก็รัก ....ถ้าเป็นบ้านพวกคุณหล่ะ
สุเมธ สำลีแก้ว <[email protected]>
ประจวบคิรีขันธŒ, - Tuesday, February 22, 2000 at 04:25:09 (EST)

คัดค้านครับ
Anuruk <[email protected]>
ChiangMai, - Friday, February 18, 2000 at 04:34:15 (EST)

คัดค้าน เหมือนที่หลายคนแสดงความคิดเห็นมา และ ยกผลดี ผลเสีย มาเปรียบเทียบกัน ในฐานะที่ยังเป็นนักศึกษา แม้ประสบการณ์ไม่มาก แต่ในความเป็นคนแล้ว สัญชาตญาณของคน ย่อมอยู่กับธรรมชาติ จริงอยู่ ไฟฟ้า เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน สาเหตุเพราะ คนเราปลูกฝังความสบาย ให้กับตัวเองมากเกินไป จนลืมนึกถึงคนอื่น คนที่เขาฐานะยากจน อาศัยแสงสว่างจาก ตะเกียงในยามค่ำคืน ขอถามว่า เขายังอยู่ได้ไหม และถ้าเขาขาดอากาศเขาอยู่ได้ไหม อยากถามว่า ท่านที่อาศัยอยู่ในกทม. ทรมานไหม กับสภาพอากาศ ที่เต็มไปด้วยหมอกควัน ร้อนอบอ้าวอย่างนั้น หนูคิดว่า ทางที่ดี ผู้ที่มีอำนาจ หรือผู้บริหารระดับสูง ควรเดินดินดูบ้าง บางทีอาจได้ข้อคิดดีๆว่า ควรจะสร้าง หรือไม่สร้าง...
รัชณีวรรณ ชาวนา <[email protected]>
ลำปาง, - Friday, February 18, 2000 at 04:28:42 (EST)

คัดค้าน
ธิดารัตน์ <[email protected]>
ตรัง, - Tuesday, February 15, 2000 at 19:34:08 (EST)

คัดค้านเพราะเรามีไฟฟ้ามากแล้ว ไหนจากที่ซื้อจกาลาว พม่า และมาเลเซีย จึงไม่มีความจำเป็น ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าอีก ฝากบอกไปยังคนประจวบด้วยว่า ยังไงๆ ก็อย่ายอมให้เขาเข้ามาก่อสร้างได้นะ ขอเป็นแรงใจในการต่อสู้
สมชัย ด้วงพล <[email protected]>
นครปฐม, - Thursday, January 20, 2000 at 03:16:46 (EST)

ขอคัดค้้าน เพราะเห็นว่า ขั้นตอนการพิจารณาไม่โปร่งใส ตามหลักการแล้ว จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่่ต้องโดนผลกระทบ จากการสร้างโรงไฟฟ้า มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น และคิดว่า รัฐบาลควรหันมาให้ความสำคัญ ในการจัดการ และบริหารงานโรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มากกว่าสร้างปัญหาต่อไปเรื่อย ๆ เพียงแค่ข้ออ้างที่ว่า เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนส่านใหญ่ แต่แท้ที่จริงแล้ว ประชาชนที่อ้างนั้น ก็หมายถึงคนกลุ่มน้อย ที่เป็นคนมีฐานะ พวกโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า แล้วอย่างนี้ คนบ้านกรูด และบ่อนอก ยังจำเป็นต้องเป็นฝ่ายเสียสละอีกหรือ
ทิพรัตน์
กรุงเทพฯ, - Monday, January 17, 2000 at 07:32:53 (EST)

คัดค้าน เนื่องจากโครงการไม่โปร่งใส เมื่อพิจารณาจากรายงาน การศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางอากาศ ที่เกิดขึ้น มีการประเมินผลกระทบ ในการแพร่กระจายไม่เพียงพอ การพิจารณากรณีร้ายแรงที่เกิดขึ้น และแผนฉุกเฉินที่รองรับ ไม่เพียงพอ จะกระทบต่อชุมชน และระบบนิเวศน์ในวงกว้าง มูลค่าความสูญเสีย ไม่ใช่เพียงตัวเงินเท่านั้น แต่การฟื้นคืนสภาพ ยังทำได้ยาก และใช้เวลานาน
รัฐ เรืองโชติวิทย์ <[email protected]>
dm,", - Monday, January 03, 2000 at 23:58:37 (EST)

คัดค้านซิครับ เพราะผมเป็นมนุษย์ มีความคิด ไม่เอาแต่กอบโกย รู้จักพอ ที่อ้างว่า เป็นการสร้างงานในท้องถิ่น ยังไงครับ เหลวไหล คุณจะเอาคนในท้องถิ่น ที่ไม่ได้เรียนสูง ไปทำอะไร ในโรงงานที่ใช้ความรู้ ทางเทคโนโลยีมากๆ แบบนั้น ถึงคนในท้องถิ่น จะไม่รวย แต่ก็ไม่เคยอดตาย เพราะมีอาหารจากธรรมชาติเหลือเฝือ ถ้าโรงงานเกิดเมื่อไร เขาตายแน่ ผมไม่คัดค้านสร้างโรงงาน แต่อยากให้ไปที่เหมาะสมกว่านี้
อานนท์
กทม., - Wednesday, December 29, 1999 at 11:30:49 (EST)

ผมคัดค้าน เนื่องจากสิ่งต่างๆ ที่รัฐร่วมมือกับ เอกชน เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิต วิถีความเป็นอยู่ ของชาวบ้าน เปลี่ยนแปลงไป คุณเห็น ความสามารถ ของรัฐหรือยัง อะไรบ้าง ที่ทำให้ ชาวบ้าน ต้องเจ็บช้ำ การต่อสู้ของชาวบ้าน ต.สะเอียบ อ.ลอง จ.แพร่ การนำท่อก๊าซ ผ่านบ้านอีต่อง การก่อสร้าง เขื่อนเชี่ยวหลาน แล้วยังมีอะไรอีกมากมาย ผมไม่กลัวหรอกครับว่า จะไม่มีไฟฟ้าใช้ ผมกลัวแต่ว่า ในอนาคตต่อไป ประชาชน จะไม่มีสิทธิที่พึงจะมี อำนาจอยู่ที่มือประชาชน ไม่ได้อยู่ในมือของ ผู้มีอำนาจ
นายพงศ์พันธ์ นันทขว้าง
เชียงใหม่, - Wednesday, November 17, 1999 at 10:50:14 (EST)

สนับสนุนโครงการนี้ พวกคุณที่คัดค้านน่ะ อยากรู้จริงๆ ว่า ตอนที่ออกความเห็นน่ะ กำลังฝันอยู่รึเปล่า ลืมตามาดูโลกปัจจุบันบ้างสิว่า ตอนนี้ วิทยาการ มันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว อย่ามามัวแต่ เอารอยแผลเก่าในอดีต มายึดติดอยู่ แล้วไม่ยอมรับความจริง ว่าปััจจุบันนี้น่ะ วงการทางวิศวกรรม ได้พัฒนา เทคโนโลยีเข้ามาใหม่ ดีกว่าเดิม ได้รู้จักการป้องกัน เกี่ยวกับ ผลกระทบเหล่านี้อยู่แล้ว ก็เหมืองที่แม่เมาะ มันเป็นตัวอย่างของ ความผิดพลาดไปแล้ว แล้วพวกคุณคิดเหรอว่า พวกนักวิชาการ ที่เค้้าจะทำโรงไฟฟ้านี่น่ะ เค้าจะยอมให้มันเกิดขึ้นอีก แล้วอีกอย่างนะ ถ้าไม่มีโรงไฟฟ้านี้เกิดขึ้น พวกคุณคิดว่า มันจะมีทรัพยากร เพียงพอกับความต้องการของ พวกลูกหลานคุณ ในอนาคตเหรอ คิดดูดีๆ หรืออยากกลับไปอยู่ ในยุคมนุษย์หิน ไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้เตาถ่าน นุ่งห่มกางเกง ทำจากใบไม้ ปิดหน้าปิดหลัง 1 ใบ จะเอามั๊ย ในเมื่อต้องการ ความสะดวกสบายในชีวิต สิ่งพื้นฐานเหล่านี้ มันก็ย่อมจะเกิดขึ้น ไม่อย่างนั้นแล้ว จะไปคลานหาอยู่ที่ไหนล่ะ
ปกร พูนผล
พัทลุง, - Tuesday, November 09, 1999 at 02:02:23 (EST)

คัดค้านเต็มที่
หนุ่ม วัดน้อย <[email protected]>
กทม, - Wednesday, November 03, 1999 at 22:07:57 (EST)

เนื่องจากผู้ผลิต ได้เพียงบอกว่า สามารถปํญหาสิ่งแวดล้อม โดยไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะไม่เกิดปัญหาขึ้น แสดงว่า ผู้ผลิต น่าจะหามาตรการ ที่ป้องกันแก้ไขได้จริงๆ ไม่ใช่แค่คำพูด ถ้ามีการลงทุน เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น อันที่จะเกิดขึ้นจริงๆ แล้วก็ควร ชี้แจง ทำความเข้าใจ กับชาวบ้าน ซึ่งตอนนี้ ผมยังไม่เห็น การป้องกัน ที่เป็นรูปธรรมเลย หรือแผน ที่ต้องเป็นไปได้ และทำขึ้นจริง ดังนั้น ผมจึงขอคัดค้าน จนกว่าท่านทั้งหลาย จะแน่ใจ และมั่นใจว่า จะแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม ซึ่งเลวร้ายลงทุกวัน ได้จริงก่อน
วิทยา
กรุงเทพฯ, - Tuesday, October 26, 1999 at 10:44:27 (EDT)

สนับสนุน ขอเสริมว่า คนทุกวันนี้เห็นแก่เงิน ไม่เคยคิดถึงทางออก ที่ช่วยกัน ผมชาว กทม.หากเจอการเวนคืนที่ เพื่องานของรัฐ ยังไม่เคยประท้วง เพราะที่ดิน ความจริงเป็นของในหลวง คิดว่าการคัดค้านไร้เหตุผล และ คงเพราะรับเงินมา คงพูดไม่ได้ว่า ผมรวยเพราะอยู่ กทม มี
วุฒิชัย ธนาประชุม <[email protected]>
กทม, - Monday, October 18, 1999 at 11:12:10 (EDT)

ขอเป็นกลาง เพราะว่า การสร้างโรงไฟฟ้านั้น ต้องดูรายละเอียดหลาย ๆ อย่างเช่น การทำลายป่าไม้ หรือธรรมชาติหรือเปล่า หรือว่า ทำให้บุคคลอื่น ๆ เดือดร้อนหรือไม่ เพราะสังคมไทย เป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน แต่ถ้าใครทำอะไรแล้ว ทำให้บุคคลอื่น ๆ เดือนร้อน ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดี แต่การสร้างโรงไฟฟ้า ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกัน แต่ว่า ใจใครก็คิดกันคนละอย่าง ไม่อาจจะบอกให้ใครเชื่อได้ การสร้างโรงไฟฟ้านั้น ส่วนมาก จะต้องใช้พื้นที่มาก และต้องทำลายป่าไม้ หรือสถานที่มีธรรมชาติ ระบบนิเวศอยู่ แต่ถ้าสร้างในแหล่งที่ ไม่มีธรรมชาติมากนัก ก็เป็นสิ่งที่ดี กระผมเอง ก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดประจวบฯ แต่ก็ขอเป็นกลาง ในการสร้างโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะออกมาว่า สร้างหรือไม่ก็ตาม กระผมขอเป็นกำลังใจ ให้กับอีกฝ่าย ที่ต้องผิดหวัง ในการทำงานหลาย ๆ อย่าง นั้น บางทีมันจะต้องมีอยู่แล้ว สำหรับบุคคลที่ต้อง มีความขัดแย้งกัน มันอยู่ที่ว่า ไม่มากก็น้อย
นายวิโรจน์ ขาวสวัสดิ์ <->
นครสวรรค์, - Saturday, October 16, 1999 at 05:13:39 (EDT)

การที่จะสนับสนุน หรือคัดค้าน ก็ควรพิจารณา ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้รอบคอบว่า ผลดีผลเสีย มากน้อยแค่ไหน อยากให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าฝ่ายค้าน ฝ่ายสนับสนุน ได้เอาผลการวิจัย ที่เป็นรูปธรรมมาเสนอกัน ให้เห็นชัดเจนกันไปเลยว่า ผลที่ได้รับจริงๆ ของแต่ละฝ่าย มาตัดสินกัน เพราะเห็นว่า ทุกฝ่ายก็มีเหตุผลของตัวเอง แต่ถ้าคิดจะทำอะไร ก็ควรศึกษาสิ่งนั้น ให้รอบคอบเสียก่อน ถึงจะมาตัดสินกัน
อดุล มังสาทอง <[email protected]>
นครศรีฯ, - Thursday, October 14, 1999 at 05:57:13 (EDT)

สนับสนุนการสร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหิน ซับ-ไบทูมินัส ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภูมิประเทศ ระยะทาง สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพสิ่งแวดล้อม ลักษณะความเป็นอยู่และการทำมาหากินของประชาชน และชุมชนเหมาะสม
นายเทอดไทย วัฒนธรรม <[email protected]>
กทม, - Tuesday, October 12, 1999 at 07:20:32 (EDT)

ขอคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า
นาย โชคชัย เก่งการพานิช <[email protected]>
ฉะเชิงเทรา, - Tuesday, October 12, 1999 at 00:10:07 (EDT)

คัดค้าน เพราะคนไทย ยังวัวหาย แล้วล้อมคอกอยู่ แม้แต่ ประเทศที่มีการพัฒนา มากกว่าเรา ยังมีปัญหา
สิทธิชัย
- Monday, October 11, 1999 at 07:19:20 (EDT)

เนื่องจากประเทศไทย กำลังพัฒนา ไปในทางเทคโนโลยี มากเกินไป โดยไม่คำนึงถึง การสูญเสีย ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ ที่ได้รับจาก การทำลายสิ่งเหล่านั้น และไม่ได้เห็นถึง คุณค่าของท้องทะเล สาเหลุคือ รัฐบาลของไทย ไปเน้นเรื่องธรุกิจ และหวังจะมุ่งสร้างผลงาน มากเกินไป จึงอยากให้ รัฐบาลคิดสักนิดว่า ในท้องทะเล และป่าธรรมชาติ มีคุณค่าต่อระบบนิเวศน์ เป็นสำคัญยิ่งนัก
นายพิรุฬห์พงศ์ นามเหลา <[email protected]>
นครราชสีมา, - Thursday, October 07, 1999 at 07:29:11 (EDT)

การสร้างหรือไม่สร้าง เป็นปัญหาของทุกฝ่าย ที่ต้องร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ถึง ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย ดังนั้น ควรหันหน้าเขาหากัน ร่วมมือกันแก้ไข และเปลี่ยนแปลงถึงข้อดี ข้อเสีย ด้วยเหตุผล
สมเกียรติ์ ชินพา <[email protected]>
อุดรธานี, - Tuesday, October 05, 1999 at 05:18:01 (EDT)

คัดค้าน
ณัฐวุฒิ ฉลองขวัญ <[email protected]>
BANGKOK, - Saturday, October 02, 1999 at 06:39:34 (EDT)

คัดค้านสิครับ รู้ๆ อยู่ว่า เป็นบริษัทต่างชาติ คุม รายได้ ก็ออกนอกเด่ะ งานตอนก่อสร้าง ก็นิดเดียว รายได้ก็ โอ๊ย... ถ่านหิน? จะไปใช้มันทำไม เดี๋ยวก็หมด บอกว่ามองการณ์ไกล อีกไม่นานก็หมดแล้ว นี่ครับ ต้องพลังงานแสงอาทิตย์ดิ มีให้ใช้อีก 5,000 ล้านปี แถมฟรีอีกต่างหาก ใช้ไปเหอะ ยังไงก็ไม่ก่อมลพิษ ฉบาย ม่ายงั้น ก็ประหยัดหน่อย ใช้ไฟฟ้าน้อยๆ จะได้ใช้นานๆ เล่นเน็ทเสร็จแล้ว ก็รีบปิดเครื่องซะด้วยนะจ๊ะ
สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ <[email protected]>
จันทบุรี, - Friday, October 01, 1999 at 07:41:28 (EDT)

เห็นด้วย เพราะมองในเรื่อง การสร้างงานของคนในพื้นที่ แต่ควรพิจารณา ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมให้มาก และควรคุยกัน ด้วยเหตุผล มากกว่าใช้กำลัง
ชาวบ้านกรูด <[email protected]>
ประจวบคีรีขันธ์, - Thursday, September 30, 1999 at 06:07:58 (EDT)

สนับสนุนน เต็มที่ เพื่อประโยชน์ของ คนส่วนใหญ่
กัมพล ล้อตระกานนท์ <[email protected]>
ประจวบคีรีขันธ์, - Thursday, September 30, 1999 at 06:00:21 (EDT)

คัดค้าน เพราะว่าเป็นการทำลายธรรมชาติ ส่งผลต่อ ความเป็นอยู่ ของประชาชน ซึ่งอาจจะเหมือนกับ โรงไฟฟ็าแม่เมาะ ก็ได้
สุชาดา แข็งธัญญกิจ
ลำปาง, - Tuesday, September 28, 1999 at 11:49:28 (EDT)

ขอคัดค้านเต็มที่เลยครับ
นาย ยอด
กรุงเทพ, - Tuesday, September 28, 1999 at 07:18:39 (EDT)

คัดค้าน ไม่ควรสร้าง เรา ควรลดปริมาณการใช้ ดีกว่าสร้าง ในขณะที่ ประเทศของเรา ประสบกับปัญหา ทางการเงิน
ปรารถนา วิริยะอุดมผล <[email protected]>
นครพนม, - Tuesday, September 28, 1999 at 06:15:30 (EDT)

เนื่องจาก ผมไม่มีข้อมูลเพียงพอ ที่จะบอกได้ว่า ควรจะสร้าง หรือไม่สร้างดี แต่ถ้าให้ตอบ ตามความรู้สึกแล้ว ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้สร้าง เพราะรู้ๆ กันอยู่ว่า โอกาสที่จะ เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน มีมาก และโครงการ อาจเกิดปัญหาต่างๆ ที่ไม่คาดคิด หรือเกินการควบคุมได้ แล้วชาวบ้าน ก็ต้องรับภาระ เดือดร้อน เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเท่าที่ผ่านๆ มา ไม่ว่าจะเป็น โครงการไหนๆ ก็มักจะไม่เป็นไปตามที่ เจ้าของโครงการ ได้เคยกล่าวโฆษณาไว้ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน โดยแก้ไขอะไรไม่ได้ ทางที่ดี เราควรช่วยกัน คิดให้ดี ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป เพราะทุกฝ่าย ก็คิดว่า ตัวเองถูก ลองเอาใจเขา มาใส่ใจเราบ้าง
รักเกียรติ เจียเจษฎากุล <[email protected]>
กรุงเทพฯ, - Monday, September 27, 1999 at 02:50:35 (EDT)

ขอมองอย่างเป็นกลางว่า การที่คิดจะสร้าง โรงไฟฟ้า นั่นต้องคำนึงภึง ผลได้ ผลเสีย และควรที่จะมีการ คิดหาแหล่งพลังงาน จากแหล่งอื่น หากสามารถที่จะ หาแหล่งพลังงาน ที่บริสุทธิ์ เพราะการสร้าง โรงงานไฟฟ้านั้น อาจส่งผลเสียต่อ สิ่งแวดล้อม มากกว่าประโยชน์ ที่จะได้รับ ดิฉันเอง เป็นนักศึกษา ที่เรียนอยู่ที่ วิทยาลัยโยนก ซึ่งอยู่ใกล้กับ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แต่เท่าที่ผ่านมา ก็ไม่สามารถที่จะ ยืนยันได้ว่า มีผลกระทบ ต่อร่างกายหรือไม่ หากต้องการศึกษา จะต้องมีการติดตาม และศึกษาอย่างจริงจัง ถึงผลกระทบ ที่จะมีต่อ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ อย่าเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน หรือผลกำไร
อำไพ หวังเจริญวงศา <[email protected]>
กำแพงเพชร แต่มาศีกษาที่จ. ลำปาง, - Saturday, September 25, 1999 at 05:22:35 (EDT)

หัวอนุรักษ์ริสซึม หัวกระแทกฝา ...ถ้าคุณอยู่ในท้องที่ ที่จะมีการสร้าง คุณจะยอมไหม ต่อเมื่อ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้เกิดมลพิษ ไม่เชื่อน้ำยา หน้าไหนที่บอก จะสามารถคุมได้ ประเทศฟิลิปินส์ เพื่อนบ้านเรา ..ได้ดู TV หรือเปล่า ชีวิตชาวบ้าน แถบที่มีการสร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหิน ยังบอกว่า เขาคิดผิด เพราะหลังคาบ้าน มีแต่ฝุ่นละออง ...กรุณาเห็นใจ ชาวบ้านตาดำๆ ที่ไม่มี กำลังต่อสู้ ทำประชาพิจารณ์ บ้าบอคอแตก อะไรไม่รู้ เกณฑ์คนมาเชียร์ คล้ายการเลือกตั้ง สส.น้ำเน่า อ้วกแตก....
ชนินทร์ จรัญรัมย์
Buriram, - Thursday, September 23, 1999 at 09:31:36 (EDT)

คัดค้านคะ เพราะว่า การสร้างโรงไฟฟ้า ก็รู้อยู่ว่า สูญเสีย ทรัพยากรธรรมชาติ เท่าไหร่ แล้วเมื่อไหร่ จะทดแทนได้ ใช่ ถ้ามีปัญหาขึ้นมา รัฐ จะเป็นฝ่ายแก้ไข แล้วมันจะเป็นผลสำเร็จหรือ ดูอย่าง โรงไฟฟ้าแม่เมาะซิคะ ซึ่งมันอยู่ใน จ.ของดิฉันเอง ยังแก้ไขไม่ตกเลย ฉะนั้น ดิฉันคัดค้านเต็มที่คะ
พิตรนิดา ดอนศิลา <[email protected]>
ลำปาง, - Thursday, September 23, 1999 at 02:45:47 (EDT)

ไม่สนับสนุน แต่ไม่ตัดค้าน เพียงอยากเสนอว่า ทำไม ไม่หาวิธีการแก้ปัญหา ที่ทำให้ การสร้างโรงไฟฟ้า สามารถทำได้ ในขณะเดียวกัน ต้องเป็นวิธีที่ ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ น้อยที่สุดด้วย เพราะ คงไม่มีใครปฏิเสธถึง ความสำคัญของ ไฟฟ้า และไม่มีใครปฏิเสธถึง ความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จุดไหนที่มีปัญหา ก็แก้ที่จุดนั้นๆ บ้านเรามีคนเก่งๆ เยอะแยะ ถ้าไม่มี ก็สามารถใช้ เทคโนโลยี จากต่างประเทศก็ได้ ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหา ดีกว่าจะมานั่งทะเลาะกัน
นลินี ทองแม <[email protected]>
กรุงเทพ, - Wednesday, September 22, 1999 at 13:13:16 (EDT)

เรื่องนี้ สำหรับ นักอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว ผมกล้าพูดได้เลยว่า ไม่มีใครที่สนับสนุน อย่างแน่นอน การสร้างโรงงานไฟฟ้า ไม่ว่าจะด้วยเขื่อน ถ่านหิน หรืออื่นๆ ล้วนแล้วแต่ มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ทำไมพวกเรา ไม่ช่วยกันประหยัด อย่างที่คุณ สืบ นาคะเสถียร เคยพูดว่า "คนต้องใช้ไฟฟ้า แต่เราไม่ควรไปทำ ลายธรรมชาติ ป่าเขา"
พนาไพรสนณ์ <[email protected]>
กาญจนบุรี , - Monday, September 20, 1999 at 14:42:51 (EDT)

คัดค้านเต็มที่ค่ะ จะเห็นได้ว่า โครงการต่างๆ ที่ "ได้" ไม่คุ้ม "เสีย" มักเกิดขึ้น ในแถบที่มี ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมบูรณ์ ผู้ผลักดันโครงการ ให้ชาวบ้าน เป็นคนรับผลกระทบ เพราะเขา และครอบครัว คงไม่ได้มาทนทุกข์ รับสารตะกั่ว เหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านๆ มา ผู้ใหญ่ ไม่เคย เอามาเป็น บทเรียน สักครั้ง
ทหารหญิง <#capta#@chaiyomail.com>
นครราชสีมา, - Saturday, September 18, 1999 at 13:14:54 (EDT)

คัดค้านหัวชนฝา
ศุภนิดา <[email protected]>
นน, - Saturday, September 18, 1999 at 12:50:32 (EDT)

คัดค้าน เนื่องจากตามที่ได้ศึกษามา เกี่ยวสิ่งแวดล้อมว่า ถ้าน้ำ มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป 1-3 องศาเซลเซียสในทันที ปลาจะตายทันที ผมไม่แน่ใจว่า น้ำที่ใช้แล้วในการหล่อเย็น แล้วปล่อยกลับมา มีอุณหภูมิแตกต่างไป เท่าใด แต่หากว่า ซักวันนึง ระบบในการหล่อเย็น มีปัญหา แน่นอน สิ่งมีชีวิตย่อมตายไป และผมเองยอมรับว่า เทคโนโลยีที่ผ่านมา ทำให้ผมหมดศรัทธาต่อมัน และผมยังเห็นควรว่า แนวทางการพัฒนาประเทศ ไม่จำเป็นต้องเน้น ทางด้าน อุตสาหกรรม ผมเห็นว่า เราควรเน้นในการ ทำเศรษฐกิจ แบบพอเพียงมากกว่า ไม่มีสิ่งไหนที่ได้มาง่ายๆ โดยไม่เสียอะไร ไฟฟ้าก็เช่นกัน ผมทราบว่า มันเป็นสิ่งจำเป็น แต่ผมเองก็คิดว่า น่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่า การเอาเปรียบสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถ สู้รบได้กับมนุษย์ เราน่าจะ พัฒนา ไปในแนวทาง ที่ถูกต้อง ผมไม่คิดว่า ในปัจจุบันเป็นแนวทางที่ถูกต้อง กับการสูญเสีย และน่าจะหันมา ศึกษา การใช้พลังงาน ที่ไม่มีวันหมดไปจากโลก "พลังงานแสงอาทิตย์" ผมว่า เรามีโอกาสพอสมควร การศึกษาที่จริงจัง จะทำให้ เรามีพลังงานไฟฟ้ามาใช้ โดยไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม หากจะบอกว่า ในอนาคต เราจะต้อง ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น แล้วคิดไหมว่า ถ้าเราขาด สิ่งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว เราจะไม่ตาย มันก็เป็นเพียงแต่ว่า เราจะตายช้าหรือเร็ว หรือว่าคุณ ยังอยากยืดชีวิต ให้พบกับความสุข แล้วลูกหลานคุณ ก็ต้องตายอย่างทรมาน อย่าเห็นแก่ได้เลย!!!!
supradit ch. <[email protected]>
Nongkhai, - Friday, September 17, 1999 at 14:01:04 (EDT)

ไม่เห็นด้วย กับการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า เห็นว่า การพัฒนา ไม่ใช่มาจาก คราบน้ำตา ของประชาชนแต่ต้องมาจาก ความต้องการ ของประชาชน การสร้างโรงไฟฟ้า นอกจากจะ ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำลาย วิถีชีวิต ของชาวบ้าน อีกด้วย
สุภาวดี ศรัณยุตานนท์ <[email protected]>
พัทลุง, - Thursday, September 16, 1999 at 02:13:35 (EDT)

ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะคะ เนื่องจาก มองเรื่อง ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ถ้าถูกทำลายไปแล้ว ไม่อาจฟื้นฟูได้ แล้วก็สงสัยว่า เรามีความต้องการไฟฟ้า มากมายขนาด ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก เชียวหรือคะ เข้าใจว่า ตัวเลขการใช้ พลังงานของเรา น่าจะลดลงนะคะ แล้วก็เป็นห่วงในเรื่อง ความปลอดภัย ด้วย เห็นข่าวว่า มีการทำ ประชาพิจารณ์กัน แต่ทำไม เพิ่งมาทำ หลังจากที่ โครงการ ได้รับการอนุมัติไปแล้วล่ะคะ เป็นการทำเพื่อ ลดกระแส ความขัดแย้งเท่านั้น หรือเปล่า แล้วสุดท้าย ก็ต้องสร้างอยู่ดี หรือเปล่า
วาสนา เจียมอ่อน <[email protected]>
สระบุรี, - Wednesday, September 15, 1999 at 09:55:27 (EDT)

แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ชื่อ-สกุล: *
E-Mail:
เป็นชาวจังหวัด:
สนับสนุน หรือ คัดค้าน: *
*

 

แสดงความคิดเห็น เรื่อง พรบ.มวยอาชีพ คลิกที่นี่
แสดงความคิดเห็น เรื่อง นามสกุลผู้หญิงหลังแต่งงาน คลิกที่นี่
สารบัญ | จากบรรณาธิการ | ที่สุดแห่งพ่อพันธุ์ | บ.รับกำจัดความรุงรัง | โรงไฟฟ้าประจวบฯ
หมอชนบท | โรงพยาบาลช้าง | เรือสำราญ


[email protected]

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ |
WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) หน้าที่แล้ว (Previous Page) หน้าถัดไป (Next Page)