Home

 
 

เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้
นายรอบรู้ชวนเที่ยว
ล่องเรือเที่ยว
เกาะช้าง  
 
รู้หรือไม่(รู้)
ทำไมมัสยิด ต้องสร้างเป็นโดม มีดาวและเดือนเสี้ยว ?
หาดทรายเกิดขึ้นได้อย่างไร
ครั้งหนึ่งเคยเป็น
วัดอรุณ  
 
ซอกแซกท่องเที่ยว  

นายรอบรู้ตอบปัญหา  

โลกรายเดือน

 

ทำไมมัสยิดต้องสร้างเป็นโดม มีดาวและเดือนเสี้ยว ?

นี่เป็นภาพมัสยิดกลางในจังหวัดปัตตานี นำมาลงให้ดูเป็นตัวอย่าง สงสัยไหมว่า ทำไมมัสยิดต้องสร้างเป็นโดม และมีดาวกับเดือนเสี้ยว ประดับที่ยอดเสมอ ๆ

ไม่มีศาสนบัญญัติใดในศาสนาอิสลามที่กำหนดไว้ ว่าต้องสร้างมัสยิดเป็นรูปลักษณ์ดังกล่าว อาจสร้างเป็นอาคารรูปแบบใดก็ได้ แม้อาคารบ้านอาศัยของชาวบ้านก็สามารถ บริจาคให้เป็นมัสยิดได้ ทั้งโดม ดาวและพระจันทร์เสี้ยวที่เห็นกันจนชินตานั้น รับเอารูปแบบอาคารมัสยิดของชาติมุสลิมในตะวันออกกลาง ซึ่งรับผ่านมาทางโรมันที่แผ่อำนาจเข้าไปยังซีกโลกตะวันออก ในสมัยอาณาจักรไบแซนไทน์ แล้วชาวมุสลิม ก็พัฒนาสถาปัตยกรรมทรงโดมนี้ ให้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

สำหรับรูปดาวและเดือนเสี้ยวที่ใคร ๆ เข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามนั้น ก็หาใช่เครื่องหมายที่ต้องมีติดยอดโดมหรือมีในมัสยิดทุกแห่ง แต่เป็นเพียงความนิยมเท่านั้น ดาวและเดือนมีความหมายอย่างมากต่อชาวมุสลิม ด้วยเกี่ยวพันกับการกำหนดวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งต้องอาศัยการปรากฏของดวงจันทร์เป็นตัวกำหนด ต่างจากของไทยซึ่งกำหนดวันเวลาประกอบพิธีกรรมชัดเจน ดังเห็นได้ว่าเดือนถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน เมื่อถือศีลอดราว ๒๙-๓๐ วัน จะได้ยินประกาศให้ชาวมุสลิมคอยสังเกตดูดวงจันทร์ หากเห็นขึ้นจับท้องฟ้าก็แสดงว่าเข้าสู่เดือนใหม่ เป็นการสิ้นสุดการถือศีลอดนับแต่วันนั้น

Home