Latest Articles

Special Articles

Photo Essay

Videos

Sarakadee Activity

ฉบับ
ล่าสุด
๔๓๙
ตุลาคม ๒๕๖๔

กาลครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชน

ช่วงหนึ่งในยุคเริ่มต้น พรรคคอมมิวนิสต์ฯ สามารถเคลื่อนไหวได้เปิดเผยอย่างพรรคการเมืองทั่วไป แต่ความพลิกผันเกิดขึ้นในยุครัฐบาลเผด็จการขวาจัด ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ฯ เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ มุ่งสู่ชนบทและป่าเขา ติดอาวุธประกาศสงครามประชาชน เป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานนับ ๔๐ ปีจากยุคเริ่มต้น จนถึงกาลสิ้นสุดในสถานการณ์ที่เรียกกันว่า “ป่าแตก” สารคดี ไล่ทวนย้อนเวลา 1 ทศวรรษ กับอีกครึ่งทศวรรษที่สูญหาย กลับไปค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ และอนาคตของเด็กวัยรุ่นคนนั้นจะเป็นเช่นไร deep technology คือนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑

current issue
๔๓๙
ตุลาคม ๒๕๖๔
ดูเนื้อหาในเล่ม

Connect with us

สมัครรับจดหมายข่าว

แจ้งข่าวสาร, สิทธิพิเศษต่างๆ จากนิตยสารสารคดีและสำนักพิมพ์ในเครือ