fbpx

Latest Articles

Advertisement

Special Articles

Advertisement

Photo Essay

Videos

Sarakadee Activity

ฉบับ
ล่าสุด
๔๒๗
ตุลาคม ๒๕๖๓

ปัตตานี(ที่ไม่รู้จัก)

สิบหกปีที่ผ่านมา ปัตตานีถือเป็นพื้นที่สีแดงทั้งในทางการเมืองและความรู้สึกของผู้คนทั่วไป เหตุการณ์รุนแรงและความไม่สงบกลืนกลบความเป็นอยู่เป็นไปในด้านอื่นเสียสิ้น สารคดี ฉบับนี้ชวนผู้อ่านสำรวจปัตตานีในปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่ใจกลางเมืองถึงนอกเมือง ตั้งแต่กลางอ่าวและริมฝั่งเลาะลึกเข้าไปถึงกำปง จากปัจจุบันสืบย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ รวมทั้งฟังความรู้ความเห็นจากคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาปัตตานีมายาวนาน ทั้งชาวบ้าน นักวิชาการ ทหาร ภาคประชาสังคม ศิลปิน ฯลฯ

current issue
๔๒๗
ตุลาคม ๒๕๖๓
ดูเนื้อหาในเล่ม

Connect with us

สมัครรับจดหมายข่าว

แจ้งข่าวสาร, สิทธิพิเศษต่างๆ จากนิตยสารสารคดีและสำนักพิมพ์ในเครือ