fbpx

Latest Articles

Special Articles

Photo Essay

Videos

Sarakadee Activity

ฉบับ
ล่าสุด
๔๕๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ไทยเจริญรส หมัก ดอง ของ เค็ม

สารคดี ฉบับ "ไทยเจริญรส" ขอเสนอเครื่องชูรสอาหารไทยแบบดั้งเดิมหลายภาค หลากชาติพันธุ์ ทั้งน้ำปู๋ลำปาง ปูดองแปดริ้ว บูดูนราธิวาส ปลาร้าแม่น้ำสงคราม น้ำปลาบ้านกง ซีอิ๋วเมืองตรัง ถั่วเน่าไทใหญ่ และกะปิอู่ทอง . "ศิลปะการถนอมอาหาร" เหล่านี้เกิดขึ้นและสืบทอดมาด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่น ผนวกรวมกับภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาแต่ครั้งอดีต ประสานกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี้ตามยุคสมัยที่มีเรื่อยมา

current issue
๔๕๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ดูเนื้อหาในเล่ม

Connect with us

สมัครรับจดหมายข่าว

แจ้งข่าวสาร, สิทธิพิเศษต่างๆ จากนิตยสารสารคดีและสำนักพิมพ์ในเครือ